Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1422-МИ
София, 08.11.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район Младост - Столична община, в частичните избори на 06 ноември 2016г.

На основание чл. 87, ал.1, т.9 от ИК,  решение  №3759-МИ от 08.10.2016 - т.37 в която е посочено като приложимо  решение  № 3053-МИ от 01.02.2016г. на ЦИК,  решение  № 3346-МИ от 05.08.2016г. на ЦИК, и протоколно решение от 13.10.2016 г. на ЦИК с изх. № ЧМИ-15-54/14.10.2016 г. , и протокол на Обшинска избирателна комисия за отчитанене на резултата от първи тур на изборите на 06.11.2016 г. и взетото решение на комисията за допускане до втори тур, Общинска избирателна комисия в Столична община, (ОИК)

РЕШИ

  1. Утвърждава съдържанието на образец на бюлетина за  кмет на район Младост, съгласно приложението.

Приложението  не се обявява.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 08.11.2016 в 16:32 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения