Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1393-МИ
София, 14.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет броя/ секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Младост” с вх. № 1127/14.10.2016 г, за назначаване съставите на 125 /сто двадесет и пет броя/  СИК, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ:  220 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 104 бр. членове, ПП ДПС – 83 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 70 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 47 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 38 бр.; Партия АТАКА – 30 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 30 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 125 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  66 бр. членове, ПП ДПС – 53 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 40 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 29 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 24 бр.;Партия АТАКА – 19 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 19 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 464, т. 9,  чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, и т. 29 от Решение № 3759-МИ/08.10.2016 г. на ЦИК, посочено като приложимо Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 125 /сто двадесет и пет броя/ СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

СИК

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

224615001

Председател

Петър Николов Петков

 

 

Зам. Председател

Вела Захариева Ванкова

 

 

Секретар

Ралица Николова Стефанова

 

 

Член 

Янка Иванова Георгиева

 

 

Член 

Любен Димитров Димитров

 

224615002

Председател

Каролина Николаевна Нягу

 

 

Зам. Председател

Радка Георгиева Дилчовска

 

 

Секретар

Анелия Йорданова Рангелова

 

 

Член

Елка Владимирова Кънева

 

 

Член

Станислав Николаев Николов

 

224615003

Председател

Симеон Красимиров Попов

 

 

Зам. Председател

Цветомир Георгиев Думанов

 

 

Секретар

Божидара Кирилова Тодорова

 

 

Член

Росица Христова Георгиева

 

 

Член

Стефана Николаева Кирилова

 

224615004

Председател

Димитър Ангелов Дяков

 

 

Зам. Председател

Маринела Иванова Генкова

 

 

Секретар

Галя Тодорова Станчева

 

 

Член

Геновева Христова Джонева

 

 

Член

Бонка Илиева Илиева

 

224615005

Председател

Владимир Александров Калъпсъзов

 

 

Зам. Председател

Венцислав Георгиев Стефанов

 

 

Секретар

Росен Петров Каменов

 

 

Член

Рашка Стефанова Христова

 

 

Член

Марияна Иванова Алексова

 

224615006

Председател

Николай Илиянов Тодоров

 

 

Зам. Председател

Цветанка Евлогиева Каранешева

 

 

Секретар

Елена Петкова Гаврилова                 

 

 

Член

Надя Костадинова Русева

 

 

Член

Атанас Иванов Шаламанов

 

224615007

Председател

Александра Деянова Пенкова

 

 

Зам. Председател

Татяна Александрова Бонева

 

 

Секретар

Захарина Александрова Дамянова

 

 

Член

Васил Крумов Иванов

 

 

Член

Соня Георгиева Димитрова

 

224615008

Председател

Вили Ангелова Плъшокова-Димитрова

 

 

Зам. Председател

Албена Летинова Серафимова

 

 

Секретар

Натали Петкова Дилова-Ценкова

 

 

Член

Мила Василева Василева

 

 

Член

Елизабет Цветанова Гълъбова

 

224615009

Председател

Теодора Димитрова Велкова

 

 

Зам. Председател

Евгений Димитров Минчев

 

 

Секретар

Веселин Живков Цанев

 

 

Член

Ваня Василова Кирилова

 

 

Член

Даниела Йорданова Сеферинхина

 

224615010

Председател

Георги Александров Стойчев

 

 

Зам. Председател

Мариян Данков Балабанов

 

 

Секретар

Валентин Иванов Арсов

 

 

Член

Ангел Асенов Дамянов

 

 

Член

Иван Димитров Иванов

 

224615011

Председател

Цветан Рангелов Гълъбов

 

 

Зам. Председател

Биляна Калинова Манолова-Мирчева

 

 

Секретар

Александър Димитров Дяков

 

 

Член

Еленка Александрова Иванова

 

 

Член

Атанас Иванов Радунчев

 

224615012

Председател

Недялка Добрева Георгиева

 

 

Зам. Председател

Данаил Станчев Кънзов         

 

 

Секретар

Богдана Георгиева Матева

 

 

Член

Светлана Тодорова Гигова

 

 

Член

Светлана Бориславова Минчева

 

224615013

Председател

Марин Димов Чешмеджиев

 

 

Зам. Председател

Маргарита Владимирова Георгиева

 

 

Секретар

Екатерина Иванова Захариева

 

 

Член

Илияна Ганчева Гатева

 

 

Член

Георги Красимиров Русев

 

224615014

Председател

Тодор Петров Гигов

 

 

Зам. Председател

Величка Лазарова Рагина

 

 

Секретар

Стефан Георгиев Андасаров

 

 

Член

Иванка Кирилова Христова

 

 

Член

Елена Седефова Андонова

 

224615015

Председател.

Маргарита Кирилова Зашева

 

 

Зам. Председател

Саня Стоянова Митeва

 

 

Секретар

Геновева Крумова Гигова-Шиндарска

 

 

Член

Светла Миткова Аризанова

 

 

Член

Юлиана Цвяткова Великова

 

224615016

Председател

Василка Любенова Илиева

 

 

Зам.Председател

Димитрина Недлякова Маркова

 

 

Секретар

Таня Тодорова Мешкова

 

 

Член

Нели Благоева Николова

 

 

Член

Магдалена Юриева Кирилова

 

224615017

Председател

Константин Първанов Константинов

 

 

Зам. Председател

Елена Сивова Чапарова - Дикова

 

 

Секретар

Иван Любомиров Цеков

 

 

Член

Николай Петров Павлов

 

 

Член

Боряна Александрова Попова

 

224615018

Председател

Силвия Симеонова Иванова

 

 

Зам.Председател

Снежанка Христова Ганева

 

 

Секретар

Светлин Пенев Пенев

 

 

Член

Валя Донкова Кожухарска

 

 

Член

Светлана Стоянова Кунева

 

224615019

Председател

Виктор Розев Китанов

 

 

Зам. Председател

Иванка Валентинова Няголова

 

 

Секретар

Деница Грозданова Димитрова

 

 

Член

Красимир Генадиев Ралчев

 

 

Член

Наталия Людмилова Андреева

 

224615020

Председател

Зорница Наскова Младенова

 

 

Зам. Председател

Велизар Драганов Велизаров

 

 

Секретар

Мариана Живкова Тодорова

 

 

Член

Искра Петрова Цанова

 

 

Член

Даниела Радоева Бранкова

 

224615021

Председател

Божидар Иванов Стефчев

 

 

Зам. Председател

Маргарита Минчева Цонева

 

 

Секретар

Славка Богданова Цакова

 

 

Член

Генади Кънчев Ралчев

 

 

Член

Камен Йорданов Мартинов

 

224615022

Председател

Елена Ненова Кацарска

 

 

Зам. Председател

Стефан Иванов Илиев

 

 

Секретар

Димитър Стефанов Ангелов

 

 

Член

Станка Йорданова Христова

 

 

Член

Марин Иванов Иванов

 

224615023

Председател

Виктор Хосеп Басанян

 

 

Зам. Председател

Венче Станимирова Стоянова

 

 

Секретар

Антоанета Жорова Маринова

 

 

Член

Ивайло Койчев Коев

 

 

Член

Изидора Александрова Пейкова

 

224615024

Председател

Йотко Йорданов Йотов

 

 

Зам. Председател

Василенко Цанков Цанев

 

 

Секретар

Йоанна Любомирова Цекова

 

 

Член

Екатерина Александрова Александрова

 

 

Член

Асен Христов Алеков

 

224615025

Председател

Митко Иванов Митев

 

 

Зам. Председател

Иван Събков Иванов

 

 

Секретар

Красимир Иванов Луканов

 

 

Член

Йордан Андонов Враджев

 

 

Член

Йоана Анатоли Николова

 

224615026

Председател

Жана Ангелова Александрова

 

 

Зам. Председател

Валентина Тотева Тотева

 

 

Секретар

Габриела Петрова Маринова

 

 

Член

Елена Димитрова Владимирова

 

 

Член

Божидар Пламенов Цветанов

 

224615027

Председател

Маргарита Борисова Христова

 

 

Зам. Председател

Незабравка Георгиева Тасова

 

 

Секретар

Наталия Филипова Тодорова   

 

 

Член

Вергиния Драганова Петкова

 

 

Член

Димитър Иванов Димитров

 

224615028

Председател

Десислава Божидарова Янкова

 

 

Зам. Председател

Васил Стоянов Петров

 

 

Секретар

Любов Манюва Казакова

 

 

Член

Румяна Драгомирова Васева

 

 

Член

Веселка Добрева Йорданова

 

224615029

Председател

Албена Борисова Иванова

 

 

Зам. Председател

Ивайло Атанасов Атанасов

 

 

Секретар

Лилия Александрова Иванова

 

 

Член

Христина Богданова Балева

 

 

Член

Тодорка Станимирова Екимова

 

224615030

Председател

Симеон Тодоров Гагов

 

 

Зам.Председател

Марга Софрониева Славчева

 

 

Секретар

Милена Светозарова Илиева

 

 

Член

Роза Георгиева Лещанска

 

 

Член

Марин Илиев Маринов

 

224615031

Председател

Емилия Филипова Михайлова

 

 

Зам. Председател

Тихомир Боянов Андреев

 

 

Секретар

Кети Бисерова Борисова

 

 

Член

Елиза Димитрова Стаменова

 

 

Член

Весела Любомирова Балева

 

224615032

Председател

Елена Стоянова Ковачка

 

 

Зам. Председател

Цветанка Иванова Найденова

 

 

Секретар

Йорданка Петрова Георгиева

 

 

Член

Емануил Иванов Захариев

 

 

Член

Атанаска Костадинова Филипова

 

224615033

Председател

Емилия Василева Пейчинова

 

 

Зам. Председател

Татяна Благоева Попова

 

 

Секретар

Соня Тошева Петрова

 

 

Член

Боряна Детелинова Костадинова

 

 

Член

Роза Стамова Златева

 

224615034

Председател

Бисерка Сотирова Костова

 

 

Зам. Председател

Виктор Генчев Минчев

 

 

Секретар

Ивелина Валериева Младенова

 

 

Член

Антонио Найденов Георгиев

 

 

Член

Митко Стоянов Митков

 

224615035

Председател

Румяна Маринова Маринова

 

 

Зам. Председател

Гунчо Иванов Атанасов

 

 

Секретар

Надя Маринова Арнаудова

 

 

Член

Любомир Костов Балев

 

 

Член

Петъо Владиславов Арсенов

 

224615036

Председател

Ивайло Милчов Йорданов

 

 

Зам. Председател

Татяна Борисова Тошева

 

 

Секретар

Мария Атанасова Апостолова

 

 

Член

Флавия Нешова Спасова

 

 

Член

Катя Любомирова Иванова

 

224615037

Председател

Дидка Тодорова Сурекова

 

 

Зам. Председател

Ирина Динова Стоева

 

 

Секретар

Дафинка Димитрова Магдалинчива

 

 

Член

Здравка Николова Бойчинова    

 

 

Член

Лукреция Спасова Танева

 

224615038

Председател

Виктор Гаврилов Гогин

 

 

Зам. Председател

Димитринка Стефанова Неделчева

 

 

Секретар

Елена Генчева Иванова

 

 

Член

Силвия Николаева Иванов

 

 

Член

Камелия Денчова Ковачка

 

224615039

Председател

Милена Каменова Калева .

 

 

Зам. Председател

Нейка Борисова Въжарова

 

 

Секретар

Мариана Николова Георгиева

 

 

Член

Красимир Николов Неделчев

 

 

Член

Атанас Петров Атанасов

 

224615040

Председател

Севдалина Тодорова Павлова

 

 

Зам. Председател

Емилия Зведова Чулева

 

 

Секретар

Виктория Петрова Джамбазова

 

 

Член

Борислава Петрова Георгиева

 

 

Член

Дамян Венелинов Илиев

 

224615041

Председател

Ирина Борисова Иванова

 

 

Зам. Председател

Йордан Стефанов Георгиев

 

 

Секретар

Емилия Петрова Тодорова

 

 

Член

Янина Андреева Атанасова

 

 

Член

Марта Генчева Иванова

 

224615042

Председател

Руси Златев Гочев

 

 

Зам.Председател

Марин Димитров Нейков

 

 

Секретар

Бистра Димитрова Иванова

 

 

Член

Елица Йорданова Йорданова

 

 

Член

Теодора Петрова Павлова

 

224615043

Председател

Цветан Йорданов Митев

 

 

Зам. Председател

Георги Асенов Колев

 

 

Секретар

Вълчо Ангелов Вълчев

 

 

Член

Мариана Калоянова Димитрова

 

 

Член

Весела Божидарова Тодорова

 

224615044

Председател

Добринка Костадинова Баркова

 

 

Зам. Председател

Силвия Иванова Попадндрова

 

 

Секретар

Юлияна Евгениева Апостолова

 

 

Член

Маргарита Иванова Гочева

 

 

Член

Василка Иванова Темелкова

 

224615045

Председател.

Весела Нешкова Пеева

 

 

Зам. Председател

Павел Асенов Цветанов

 

 

Секретар

Ана Веселинова Дишева

 

 

Член

Диана Иванова Георгиева

 

 

Член

Красимира Любомирова Въткова

 

224615046

Председател

Десислава Петрова Зафирова

 

 

Зам. Председател

Йордан Стоянов Писов

 

 

Секретар

Любен Тодоров Кацаров

 

 

Член

Ирен Павлова Гешова

 

 

Член

Надя Йосифова Антонова

 

224615047

Председател

Светла Милкова Струмина

 

 

Зам. Председател

Росица Миркова Туечка

 

 

Секретар

Ивелина Любомирова Тасева

 

 

Член

Георги Стоименов Ичев

 

 

Член

Светлана Йорданова Гочева

 

224615048

Председател

Деница Петрова Петрова

 

 

Зам. Председател

Георги Димитров Ранчевски 

 

 

Секретар

Дончо Петров Донев

 

 

Член

Стоян Методиев Писов

 

 

Член

Николай Димитров Костенски

 

224615049

Председател

Драгомир Георгиев Каравелов

 

 

Зам. Председател

Румяна Руменова Савова

 

 

Секретар

Даниел Тодоров Дишев

 

 

Член

Кирил Светославов Манолов

 

 

Член

Ива Иванова Костадинова          

 

224615050

Председател

Анета Петрова Михайлова

 

 

Зам. Председател

Магдалена Давидкова Юрукова

 

 

Секретар

Павлина Николова Цонева

 

 

Член

Гинче Генадиева Тодорова

 

 

Член

Павел Ивайлов Павлов

 

224615051

Председател

Емил Стефанов Филков

 

 

Зам. Председател

Йордан Спасов Димитров

 

 

Секретар

Борислав Георгиев Георгиев

 

 

Член

Георги Христов Каракушев

 

 

Член

Елисавета Владиславова Янева

 

224615052

Председател

Славчо Лъчезаров Вълчев

 

 

Зам. Председател

Юлияна Георгиева Стефанова

 

 

Секретар

Борислава Петрова Станкова     

 

 

Член

Донка Костадинова Неделчева

 

 

Член

Пламен Георгиев Йовчев

 

224615053

Председател

Юлиана Йорданова Димитрова

 

 

Зам. Председател

Данка Николова Райчева

 

 

Секретар

Емилия Славчева Ковачева        

 

 

Член

Мартин Александров Тодоров

 

 

Член

Асен Рангелов Иванов

 

224615054

Председател

Виктор Иванов Радунчев

 

 

Зам. Председател

Десислава Емилова Гюшева

 

 

Секретар

Ирена Николаева Николова

 

 

Член

Мартин Иванов Янев

 

 

Член

Светослав Николаев Маровски

 

224615055

Председател

Иван Мариов Стоичков

 

 

Зам. Председател

Николина Стамова Ненкова

 

 

Секретар

Борислав Данчов Йорданов

 

 

Член

Стоян Недялков Пенчев

 

 

Член

Христина Маринова Таскова

 

224615056

Председател

Славчо Симов Писков                 

 

 

Зам. Председател

Теодора Стайкова Георгиева

 

 

Секретар

Ясен Крушков Крушков

 

 

Член

Иван Божидаров Стефчев

 

 

Член

Пепа Живкова Нацариду

 

224615057

Председател

Ваня Ивелинова Кръстева

 

 

Зам. Председател

Валентина Михайлова Йовчева

 

 

Секретар

Любомира Иванова Колова

 

 

Член

Пепа Илиева Атанасова

 

 

Член

Добринка Славчева Гергова

 

224615058

Председател

Венеция Николаева Велинова

 

 

Зам. Председател

Дочка Генчева Гинева

 

 

Секретар

Светла Ангелова Христова

 

 

Член

Ваня Цветанова Драшанска-Илчева

 

 

Член

Цветелина Илиянова Йончева    

 

224615059

Председател

Росита Николаева Георгиева

 

 

Зам. Председател

Христо Иванов Николов

 

 

Секретар

Лиляна Маринкова Стоичкова    

 

 

Член

Александра Павлова Илиева

 

 

Член

Атанас Савов Атанасов

 

224615060

Председател

Даниела Атаносова Кирилова

 

 

Зам. Председател

Юрий Ангелов Юруков

 

 

Секретар

Велизар Георгиев Ставрев

 

 

Член

Росица Живкова Димитрова

 

 

Член

Болярка Цветанова Борисова

 

224615061

Председател

Катя Драганова Алипиева

 

 

Зам. Председател

Гергина Маринова Лилова-Миланова

 

 

Секретар

Марийка Колева Турмачка

 

 

Член

Зорка Асенова Христова

 

 

Член

Илиана Стефанова Гергова

 

224615062

Председател

Георги Стефанов Новев

 

 

Зам. Председател

Димитринка Николова Ценова

 

 

Секретар

Ваня Николова Николова

 

 

Член

Стефан Иванов Стефанов

 

 

Член

Христина Михайлова Атанасова

 

224615063

Председател

Валентин Емилов Дебелянов

 

 

Зам. Председател

Митко Петков Петков

 

 

Секретар

Мария Димитрова Стефанова

 

 

Член

Десислава Милчева Любенова

 

 

Член

Шенка Борисова Хаджигенова

 

224615064

Председател

Йордана Райчева Тодорова         

 

 

Зам. Председател

Илия Георгиев Узунов

 

 

Секретар

Ваня Йорданова Денева

 

 

Член

Анелия Иванова Петрова

 

 

Член

Недю Николов Денев

 

224615065

Председател

Христо Валентинов Тодоров

 

 

Зам. Председател

Снежанка Борисова Илиева

 

 

Секретар

Зорка Константинова Крекманска

 

 

Член

Красимира Маринова Георгиева

 

 

Член

Цоко Иванов Стаменов

 

224615066

Председател

Радосвета Трендафилова Кръстанова- Канева

 

 

Зам. Председател

Тинка Стайкова Цветанова

 

 

Секретар

Емилия Латинова Христова

 

 

Член

Минка Георгиева Томова

 

 

Член

Лидия Гълъбова Мутафчийска

 

224615067

Председател

Нели Георгиева Георгиева

 

 

Зам. Председател

Стоянка Трендафилова Димитрова

 

 

Секретар

Йорданка Николова Милева-Николова

 

 

Член

Стоил Димитров Мутафчийски

 

 

Член

Добромир Георгиев Кюлюмов

 

224615068

Председател

Десислава Георгиева Йорданова

 

 

Зам. Председател

Николай Велинов Димитров

 

 

Секретар

Йорданка Методиева Иванова

 

 

Член

Елена Георгиева Захариева

 

 

Член

Йорданка Николаева Едрева

 

224615069

Председател

Васил Велчев Иванов

 

 

Зам. Председател

Теодора Николова Николчова

 

 

Секретар

Севим Катева Алексиева             

 

 

Член

Атанас Желев Атанасов

 

 

Член  

Светлана Цветанова Лучева-Иванова

 

224615070

Председател

Йорданка Андреева Узунова

 

 

Зам. Председател

Надя Георгиева Стилиянова

 

 

Секретар

Любомир Зарков Петков

 

 

Член

Ана Величкова Гарабитова

 

 

Член

Петър Добринов Канев

 

224615071

Председател

Миглена Ангелова Александрова

 

 

Зам. Председател

Евгения Василева Кьолиева

 

 

Секретар

Пенка Георгиева Барбушева

 

 

Член

Ивайло Павлов Павлов

 

 

Член  

Емил Стефанов Маринов

 

224615072

Председател

Валентина Радославова Иванова

 

 

Зам. Председател

Николай Рангелов Рангелов

 

 

Секретар

Владимир Димитров Лютов

 

 

Член

Христина Георгиева Николчева

 

 

Член

Мариела Чанева Попчева

 

224615073

Председател

Еленка Георгиева Иванова

 

 

Зам. Председател

Лилия Николова Турсунавя

 

 

Секретар

Тони Матеев Матеев

 

 

Член

Радка Младенова Граматикова

 

 

Член

Мариана Николова Райкова

 

224615074

Председател

Людмила Владимирова Манчева

 

 

Зам. Председател

Здравко Тодоров Денев

 

 

Секретар

Янка Ангелова Георгиева

 

 

Член

Диана Любенова Колева

 

 

Член

Светла Захариева Богданова

 

224615075

Председател

Димитър Петров Йовков

 

 

Зам. Председател

Людмила Росенова Иванова

 

 

Секретар

Александър Маринов Иванов

 

 

Член

Гинка Тодорова Митева

 

 

Член

Найденка Димитрова Христова

 

224615076

Председател

Пламен Иванов Николов

 

 

Зам. Председател

Цветанка Георгиева Паунова

 

 

Секретар

Валери Цветков Цветков

 

 

Член

Кирилка Василева Павлова

 

 

Член

Мирослава Петкова Косева

 

224615077

Председател

Кристиана Радкова Любенова

 

 

Зам. Председател

Петрина Тошева Белчева

 

 

Секретар

Валентин Георгиев Филипов

 

 

Член

Антон Маринов Митев

 

 

Член

Кристина Василева Иванова

 

224615078

Председател

Малин Миленов Методиев

 

 

Зам. Председател

Силвия Кънчева Николова

 

 

Секретар

Даниела Петкова Рускова

 

 

Член

Валентин Йорданов Стоянов

 

 

Член

Никол Маринова Маринова

 

224615079

Председател

Адриана Георгиева Начева

 

 

Зам. Председател

Димитринка Валериева Атанасова

 

 

Секретар

Йордан Петров Томов

 

 

Член

Радина Тошкова Балабанова

 

 

Член

Йорданка Павлова Чучукова

 

224615080

Председател

Мария Генова Хранова

 

 

Зам. Председател

Бисер Стефанов Караколев

 

 

Секретар

Иво Димитров Иванов

 

 

Член

Иринка Пенева Ставрева

 

 

Член

Мария Димитров Иванова

 

224615081

Председател

Алекс Руменов Славов

 

 

Зам. Председател

Владислав Николаев Каменов

 

 

Секретар

Павлин Валериев Цонев

 

 

Член

Ванина Тошкова Тодорова

 

 

Член

Елена Георгиева Спасова

 

224615082

Председател

Таня Любомирова Димитрова

 

 

Зам. Председател

Чавдар Костадинов Спасов

 

 

Секретар

Ивелина Цветанова Петрова

 

 

Член

Богомил Стефанов Иванов

 

 

Член

Радостина Стефанова Кацарска

 

224615083

Председател

Десислава Стефанова Ставрева

 

 

Зам. Председател

Александър Илиев Иванов

 

 

Секретар

Екатерина Ангелова Илиева

 

 

Член

Николай Мариянов Ставрев

 

 

Член

Здравка Павлинова Цветанова

 

224615084

Председател

Албена Димитрова Недялкова

 

 

Зам.Председател

Мартин Георгиев Чепилов          

 

 

Секретар

Петър Илиев Николов

 

 

Член

Ивайло Иванов Коев

 

 

Член

Ирина Бойкова Косяндова

 

224615085

Председател

Виолета Георгиева Йосифова

 

 

Зам. Председател

Кремена Александрова Цолова

 

 

Секретар

Теменужка Димитрова Иванова

 

 

Член

Магдалина Спирова Георгиева

 

 

Член

Анета Николаева Дюлгерова

 

224615086

Председател

Даниела Валериянова Шопска

 

 

Зам. Председател

Даня Николова Иванова

 

 

Секретар

Георги Трендафилов Кръстанов

 

 

Член

Кристина Антонова Георгиева

 

 

Член

Георги Величков Ставрев

 

224615087

Председател

Василка Насева Тодорова

 

 

Зам. Председател

Фиданка Димитрова Димитрова

 

 

Секретар

Пресила Цветомира Петкова

 

 

Член

Кристиян Георгиев Аргакиев      

 

 

Член

Петранка Георгиева Вълева

 

224615088

Председател

Рени Христоскова Йочева

 

 

Зам. Председател

Валентина Драганова Недялкова

 

 

Секретар

Миряна Георгиева Петрова

 

 

Член

Велика Христова Рангелова

 

 

Член

Ивета Генадиева Вълева

 

224615089

Председател

Юлияна Русева Зашева

 

 

Зам. Председател

Невена Стефанова Благоева

 

 

Секретар

Велин Тодоров Недков

 

 

Член

Мая Петрова Узунова

 

 

Член

Виолета Стоянова Великова

 

224615090

Председател

Людмила Кирилова Стоянова

 

 

Зам. Председател

Снежана Симеонова Рушкова

 

 

Секретар

Димитър Любомиров Алексиев  

 

 

Член

Лилия Стефанова Славева

 

 

Член

Мариана Нинова Велева

 

224615091

Председател

Божидар Божидаров Стефчев

 

 

Зам. Председател

Марин Тодоров Геров

 

 

Секретар

Марияна Атанасова Тошева

 

 

Член

Велислав Недялков Недялков

 

 

Член

Росица Борисова Велчева

 

224615092

Председател

Цветелина Матева Калчева

 

 

Зам. Председател

Николай Димов Узунов

 

 

Секретар

Адриана Григорова Скарлатова

 

 

Член

Доника Николаева Цановска

 

 

Член

Даниел Цветанов Димитров

 

224615093

Председател

Елена Иванова Гигова  

 

 

Зам. Председател

Андреян Венциславов Иванов

 

 

Секретар

Елисавета Василева Манасиева

 

 

Член

Надежда Бобионова Кръстева

 

 

Член

Еленка Стефанова Божкова

 

224615094

Председател

Георги Иванов Николов

 

 

Зам. Председател

Весела Янкова Станчева

 

 

Секретар

Стела Замфирова Хантова

 

 

Член

Виолета Симеонова Иванова

 

 

Член

Невена Антонова Филипова

 

224615095

Председател

Александър Георгиев Хантов

 

 

Зам. Председател

Кристиян Кирилов Кирилов

 

 

Секретар

Михаил Трифонов Сираков

 

 

Член

Илка Емил Стойкова

 

 

Член

Цветанка Кимонова Христова

 

224615096

Председател

Мирослав Димитров Колчев

 

 

Зам.Председател

Светла Павлова Маринашева

 

 

Секретар

Емилия Спасова Велизарова

 

 

Член

Димитър Цветанов Дишовски

 

 

Член

Тонка Димова Симитчийска

 

224615097

Председател

Ирена Георгиева Петрова

 

 

Зам. Председател

Емил Тодоров Йорданов

 

 

Секретар

Красимир Ангелов Дечев

 

 

Член

Татяна Малчева Хамборджиева

 

 

Член

Галина Стефанова Стоянова

 

224615098

Председател

Кристин Николаева Илиева

 

 

Зам. Председател

Весела Александрова Мирчева

 

 

Секретар

Петър Радославов Каменов

 

 

Член

Теодора Трифонова Вутова

 

 

Член

Иванка Пенева Нанчева

 

224615099

Председател

Антоний Николов Филипов

 

 

Зам. Председател

Надка Борисова Василева

 

 

Секретар

Георги Христов Петров

 

 

Член

Петя Петрова Чаракчиева

 

 

Член

Елена Димитрова Пенчева

 

224615100

Председател

Ралица Иванова Неделчева

 

 

Зам. Председател

Йордан Маринов Маринов

 

 

Секретар

Ирина Димитрова Арнаудова

 

 

Член

Ангелина Стефанова Иванова

 

 

Член

Даниела Бойкова Ветовска

 

224615101

Председател

Нидал Раби Ашрам

 

 

Зам. Председател

Параскева Тодорова Василева

 

 

Секретар

Иван Георгиев Ленджов

 

 

Член

Радослав Йорданов Колев

 

 

Член

Златка Сашева Ружина

 

224615102

Председател

Анка Крумова Младенова

 

 

Зам. Председател

Антоанета Асенова Гергова

 

 

Секретар

Мая Христово Петрова

 

 

Член

Силва Ананиева Лазова

 

 

Член

Валентина Григорова Николова

 

224615103

Председател

Емил Николаев Стоименов

 

 

Зам. Председател

Тихомир Любенов Тончев

 

 

Секретар

Венелина Николова Георгиева

 

 

Член

Анета Калоянова Пенева

 

 

Член

Петя Милова Тодорова

 

224615104

Председател

Моника Николаева Малинова

 

 

Зам. Председател

Калин Виолинов Крънчев

 

 

Секретар

Кристиян Благовестов Янев

 

 

Член

Стефка Христова Вутова

 

 

Член

Радостин Радованов Кехайов

 

224615105

Председател

Кристиан Николов Николов

 

 

Зам. Председател

Любка Димитрова Христова

 

 

Секретар

Наско Николаев Малинов

 

 

Член

Теодорка Георгиева Пенева

 

 

Член

Катя Тоткова Боева - Андреева

 

224615106

Председател

Христо Минков Ангелов

 

 

Зам. Председател

Иво Найчов Палийски

 

 

Секретар

Никола Виолинов Крънчев

 

 

Член

Иван Пеев Георгиев

 

 

Член

Силвия Методиева Ангелова

 

224615107

Председател

Георги Кръстев Нешев

 

 

Зам. Председател

Юлияна Стоянова Савкова

 

 

Секретар

Йордан Гетов Йорданов

 

 

Член

Виктор Тодоров Кръстев

 

 

Член

Йорданка Александрова Миланова

 

224615108

Председател

Валентина Динкова Тенева

 

 

Зам. Председател

Милен Любомиров Станчев

 

 

Секретар

Христина Игнатова Петрова

 

 

Член

Нели Величкова Станчева

 

 

Член 

Даниела Спасова Райчева

 

224615109

Председател

Борис Георгиев Лазаров

 

 

Зам. Председател

Ваньо Ванов Горчанов

 

 

Секретар

Теодора Стоянова Манойлова

 

 

Член 

Бистра Станимирова Тошева

 

 

Член

Рени Първанова Цветанова

 

224615110

Председател

Вера Асенова Асенова

 

 

Зам. Председател

Диана Мирчева Станчева

 

 

Секретар

Ангел Алексиев Алексиев

 

 

Член

Огнян Христов Христов

 

 

Член

Женя Василева Алексиева

 

224615111

Председател

Кристина Николаева Радева

 

 

Зам. Председател

Ирен Страхилова Борисова

 

 

Секретар

Катерина Кирилова Натова

 

 

Член

Димо Иванов Симитчийски

 

 

Член

Алекси Цветанов Цветанов

 

224615112

Председател

Божидар Петков Мерудийски

 

 

Зам.Председател

Латинка Димитрова Георгиева

 

 

Секретар

Таня Георгиева Иванова

 

 

Член

Витали Веселинов Вълков

 

 

Член

Надежда Руменова Манасиева

 

224615113

Председател

Анелия Веселинова Папатолува

 

 

Зам. Председател

Мария Цветанова Грозданова

 

 

Секретар

Венетка Стратиева Томова

 

 

Член

Димитър Георгиев Деспов

 

 

Член

Гергана Николова Георгиева

 

224615114

Председател

Анастасия Светлозарова Личева

 

 

Зам. Председател

Валентин Бориславов Костов

 

 

Секретар

Андрей Димитров Христов

 

 

Член

Наташа Александрова Сотирова

 

 

Член

Петко Божидаров Мерудийски

 

224615115

Председател

Николинка Христова Танева

 

 

Зам. Председател

Людмил Александров Костадинов

 

 

Секретар

Стефка Руменова Глухова

 

 

Член

Камен Славейков Георгиев

 

 

Член

Яна Цветанова Цветанова

 

224615116

Председател

Владислав Велчев Гогаджов

 

 

Зам. Председател

Антон Симеонов Иванов

 

 

Секретар

Моника Александрова Георгиева

 

 

Член

Георги Димитров Деспов

 

 

Член

Виктор Божидаров Мерудийски

 

224615117

Председател

Петър Атанасов Карафезлиев

 

 

Зам. Председател

Любомира Атанасова Йосифова

 

 

Секретар

София Милчова Момчилова

 

 

Член

Любка Димитрова Петричева

 

 

Член

Димитър Богданов Димов

 

224615118

Председател

Галина Руменова Андонова -Георгиева

 

 

Зам. Председател

Александър Иванов Зарков

 

 

Секретар

Георги Руменов Божичков

 

 

Член

Мариана Георгива Атанасова

 

 

Член

Цветан Цветанов Цветанов

 

224615119

Председател

Николай Любенов Казашки

 

 

Зам. Председател

Мила Валентинова Стефчова

 

 

Секретар

Емилия Златанова Ганчева

 

 

Член

Елена Методиева Бизеранова

 

 

Член

Теодора Желева Танева

 

224615120

Председател

Цветка Иванова Митева

 

 

Зам. Председател

Румяна Ставриева Стоянова

 

 

Секретар

Галя Георгиева Иванова

 

 

Член

Петя Димитрова Тодорова

 

 

Член

Юлиян Борисов Петров

 

224615121

Председател

Светла Цонева Филипова

 

 

Зам. Председател

Ивайло Кръстев Крътев

 

 

Секретар

Моника Бойкова Медарска

 

 

Член

Цветелина Димитрова Янчева

 

 

Член

Даниела Павлова Никифорова

 

224615122

Председател

Росица Фиданова Димитрова

 

 

Зам. Председател

Васко Григоров Симов

 

 

Секретар

Валя Георгиева Пешева

 

 

Член

Артур Динков Паликаров

 

 

Член

Елена Петрова Манова

 

224615123

Председател

Биляна Валентинова Дечева

 

 

Зам. Председател

Лилия Тодорова Донкова

 

 

Секретар

Гергана Огнянова Николова

 

 

Член

Радослав Светославов Славчев

 

 

Член

Вилдизда Динкова Паликарова

 

224615124

Председател

Димитър Илиев Рабаджийски

 

 

Зам. Председател

Петя Миладинова Денкова

 

 

Секретар

Нели Стоянова Александрова

 

 

Член

Антоанета Стефанова Казашка

 

 

Член

Пламен Димитров Русенов

 

224615125

Председател

Иван Петров Сердаров

 

 

Зам. Председател

Богдан Руменов Атанасов

 

 

Секретар

Надя Захариева Ангелова - Салем

 

 

Член

Иван Велинов Ганев

 

 

Член

Любослав Ивайлов Кръстев

 

Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Младост”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 14.10.2016 в 16:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения