Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1351-МИ/НР
София, 16.08.2016

ОТНОСНО: Oпределяне на членове на ОИК, които да разпечатват помещението за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

            С писмо от Столична община с изх. № СОА 16-ДИ11-2653/10.07.2016 г е поискано от ОИК да определи членове, които да присъстват при  разпечатване на  помещението за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г..

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал.1 т. 1  от Изборния кодекс и във връзка с  Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г.  на ЦИК  и Писмо с изх. № МИ-15-616/20.04.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Столична община,

Р Е Ш И:

Определя за срок до 30.09.2016 г. -  Живка Василева Котева с ЕГН --------, Иван Пецов Колев с ЕГН ------- , Полина Василева Витанова  с ЕГН ------- , Михаил Иванов Петров с ЕГН --------и Жана Бориславова Иванова с ЕГН ----------- които заедно със определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация да  разпечатват помещението за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. 

 

            Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.08.2016 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения