Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1294-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 891/31.10.2015 г. от кмета на район „Искър" с искане за 95 промени в състава на 57 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Искър " - СО от квотата на от квотата на ПП „ГЕРБ“- 31 промени в 31 СИК, от квотата на КП „БСП Лява България“- 16 промени в 16 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 3 промени в 3 СИК, от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 20 промени в 20 СИК, от квотата на ПП „ДПС“- 8 промени в 8 СИК, от квотата на ПП „Атака“- 5 промени в 5 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 11 промени в 11 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Искър" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

23

Зорка Иванова Лалова

Мила Василева Василева

 

член

35

Миглена Димитрова Стаменова

Венетка Асенова Стоилова

 

член

38

Надежда Атанасова Ташева

Виктория Петрова Ганева

 

член

45

Виктор Живков Джаджаров

Кристиян Илиев Дочев

 

секретар

55

Ивелина Иванова Ноева

Виктор Живков Джаджаров

 

член

48

Димитър Насков Кянков

Бойка Николова Стоянова

 

зам. председател

51

Бойка Николова Стоянова

Живко Иванов Джаджаров

 

секретар

56

Росица Герогиева Балабанова

Зора Драгомирова Балабанова

 

член

57

Зора Драгомирова Балабанова

Росица Георгиева Балабанова

 

председател

77

Ирена Димитрова Танчева

Даниела Тодорова Гълъбова

 

Секретар

2

Лилия Калинова Петрова

Кремена Виденова Гъргорова

 

председател

40

Дафинка Георгиева Божкова

Ванко Николов Марков

 

секретар

51

Йорданка Борисова Георгиева

Ввероника Георгиева Дърова

 

член

53

Веселка Ивайлова Велева

Карамфила Иванова Георгиева

 

член

73

Весела Петьова Дилова

Николинка Иванова Даскалова

 

член

13

Георги Ганчев Ганчев

Арлин Ахмат Хоро

 

член

16

Тонислав Ивайлов ИВанов

Ирина Николаева Апостолова

 

член

26

Росица Николова Тодорова

Мария Иванова Нелчева

 

член

40

Кирил Цветанов Игнатов

Георги Габриел Банков

 

зам. председател

41

Анелия Найчова Найденова

Николай Иванов Райков

 

член

42

Катя Найчова Найденова

Николай Веселинов Василев

 

член

52

Здравко Иванов Малев

Габриел Димитров Банков

 

член

1

Анета Любомирова Лъвчийска

Анжела Павлова Андреева

 

секретар

3

Мишо Динков Динков

Андриана Викторова Стоянова

 

зам. председател

14

Мирослав Петров Попов

Вероника Илиянова Христова

 

секретар

15

Марийка Николова Павлова

Габриела Петрова Бартолова

 

секретар

38

Ралица Ангелова Величкова

Мишо Динков Динков

 

зам. председател

65

Теодор Мирославов Асенов

Николай Стефанов Манчев

 

зам. председател

66

Иван Цветков Оходенски

Алексий Здравков Мангарудов

 

член

70

Михаела Веселинова Стаменкова

Дария Красимирова Василева

 

секретар

32

Владимира Иванова Ганчева

Николай Димитров Луджев

 

член

43

Тодор Стоянов Гроздев

Мартин Яниславов Кацаров

 

секретар

28

Петър Тонев Михайлов

Цветан Росенов Илиев

 

председател

33

Красимир Крумов Пешев

Милена Валериева Желязкова

 

член

68

Ганка Бойчева Кюркчиева

Ивелина Иванова Ноева

 

зам. председател

73

Александър Асенов Шишев

Добринка Христова Йорданова

 

зам. председател

76

Анатолий Георгиев Иванов

Татяна Минкова Николова

 

член

39

Петър Валентинов Георгиев

Илия Ефремов Стаменков

 

секретар

31

Светломир Стоянов Каменов

Николина Андреева Лазарова

 

секретар

35

Александър Богданов Крисински

Иван Василев Попов

 

член

60

Татяна Петкова Тодорова

Борислав Христов Борисов

 

член

75

Петър Евгениев Ченчев

Наташа Бисерова Огнянова

 

член

3

Ангелина Стефанова Мунева

Александър Валериев Панайотов

 

секретар

7

Пламен Иванов Великов

Лилия Любомирова Виденова

 

член

28

Кирил Василев Завракчийски

Найденка Крумова Андонова

 

секретар

33

Павлина Цанкова Гюлеметова

Георги Бориславов Маринов

 

член

39

Елена Василева Маринова

Господин Александров Динев

 

председател

44

Иванка Стоянчова Тодоринчева

Зорница Николова Найденова

 

член

50

Мария Георгиева Михайлова

Анка Михайлова Дървеняшка

 

зам. председател

56

Росица Тодорова Иванова

Данка Любенова Шаренкова

 

член

62

Кирчо Велинов Герчов

Анелия Иванова Славова

 

секретар

68

Росица Славчова Тодорова

Златка Стоянова Червенкова

 

член

77

Надежда Йорданова Димитрова

Татяна Григорова Грозданова

 

член

38

Любослава Даниелова Хаджиева

Георги Маринов Спасов

 

член

32

Валентина Добрева Торозова

Миглена Василева Милева -Никитова

 

член

62

Димитър Иванов Маринов

Роза Райчова Иванова

 

член

45

Александър Костадинов Александров

Данаил Тодоров Чанев

 

член

50

Елизабет Христова Ангелова

Десислава Иванова Антова

 

член

55

Христина Начева Дамянова

Кристиян Емилов Маринов

 

председател

66

Северина Орлинова Йорданова

Биляна Петрова Байчева

 

зам. председател

35

Пенка Стоянова Велева

Ива Ивова Балабурова

 

зам. председател

22

Мария Бойчева Шотлекова

Маргарита Георгиева Гълъбова

 

секретар

27

Таня Борисова Шопова

Иван Георгиев Иванов

 

председател

25

Милен Ввалериев Минков

Венцислав Николаев Гурков

 

член

8

Силва Любчова Янакиева

Милена Любомирова Савова

 

член

9

Миглена Димитрова Петкова

Снежанка Добромирова Тодорова

 

член

10

Гинка Димитрова Маринска

Венцислав Николов Петров

 

член

11

Десислава Радославова Дрезгова

Ванеса Велкова Станчева

 

член

13

Павлин Александров Атанасов

Андрей Димитров Димитров

 

член

13

Лииля Славчева Станоева

Аделина Бранимирова Гюрова

 

член

17

Александър Милетиев Митков

Ани Серафимова Кирчева

 

член

19

Стефан Стефанов Станоев

Силвия Бойчева Димитрова

 

член

24

Елена Любомирова Донкова

Миглена Димитрова Петкова

 

зам. председател

26

Снежанка Добромирова Тодорова

ГИнка Димитрова Маринска

 

председател

28

Павлина Любомирова Аргирова

Доника Славеева Григорова Чаушева

 

зам. председател

28

ДОника Славеева Григорова Чаушева

Йорданка Христова Иванова

 

член

30

Татяна Борисова Цветанова

Натали Иванова Василева

 

член

33

БИстра Иванова Маргърова

Румяна Василева Тодорова

 

зам. председател

33

Емилия Димитрова Дерелиева

Върбан Валентинов Тодоров

 

член

34

Емилия Любенова Стамболова

Мариела Василева Иванова

 

секретар

35

Иванка Лазева Гергинова

Димитър Павлов Вакавлиев

 

председател

35

Николай Кирилов Вълчев

Силивя Николаева Димитрова

 

член

37

Силвия Николаева Димитрова

Горяна Любомирова Кирова

 

член

37

Спаска Борисова Петрова

Александър Иванов Иванов

 

член

39

Александра Сашкова Димитрова

Александър МИлетиев Митков

 

зам. пр.

42

КОнстантин Кирил Кирилов Костадинов

Румена Веселинова Крънчева

 

член

46

Николина Димитрова Карпова

Росица Маркова Христозова

 

член

47

ГИнка Огнянова Смолянска

Габриела Георгиева Тотева

 

член

48

Данаилка Иванова Николова

Илия Здравославов Карпов

 

секретар

48

Атанаска Кръстева Димитрова

Галина Мухаменгалеевна Манолова

 

член

49

Ваня Христова Павлова

Николина Димитрова Карпова

 

председател

51

БОгдана Георгиева Милева

Цветелина Николаева Стрельова

 

член

55

Мария Георгиева Спиридонова

Орга Николаевна Далакчийска

 

член

56

Ани Магърдич Саргавакян

Богдана Георгиева Милева

 

председател

56

Румяна Илиева Богданова

Детелина Любомирова Василева

 

член

62

Цветелина Владимирова Добрева

Радка Василева Иванова

 

член

69

Жана Лиянова Петкова

Мария Людмилова Григорова

 

член

70

Стефка Младенова Георгиева

Валентина Валентинова Кръстанова

 

член

72

Екатерина Иванова Улева

Петя Николаева Димитрова

 

член

73

Петя Николаева Димитрова

Екатерина Иванова Улевав

 

член

74

Борислав Руменова ГЮров

Христина Иванова Спиридонова

 

член

75

Димитринка Георгиева Игнатова

Луиза Стоянова Видова

 

секретар

76

Калоян Александров Стойнов

Марияна Аспарухова Тотева

 

зам. пр

76

Марияна Аспарухова Тотева

Джулия Любомирова Борисова

 

член

77

Вера Николова Гюрова

Димитринка Георгиева Игнатова

 

член

78

Димитър Павлов Вакавлиев

Константин Кирил Кирилов Костадинов

 

председател

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 01.11.2015 в 11:42 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения