Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№  1293-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници за подпомагане работата на ОИК Столична община

 

 

 

С оглед необходимостта от подпомагане организацията на работата и подпомагане на ОИК при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК

 На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от ИК, във връзкя с Решение 1546-МИ/НР/ от 27.08.2015 г. на ЦИК и писмо с Изх. № МИ-15-1389/17.10.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

Назначава следните лица за  сътрудници на  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) както следва:

№ по ред

три имена

ЕГН

1

Георги Василев Георгиев

 

2

Петко Красимиров Тончев

 

3

Теодора Георгиева Кирова

 

4

Мариана Иванова Зафирова

 

5

Мариана Любенова Стоянова

 

6

Виктор Димитров Стоянов

 

7

Анатоли Илиев Киров

 

8

Красимир Николаев Александров

 

9

Николай Цветков Аначков

 

10

Мариана Маринова Бързилска

 

11

Владимир Димитров Стойнев

 

12

Рая Панчева Юрукова

 

13

Марчела Димитрова Николова

 

14

Христина Руменова Донинска

 

15

Цветанка Георгиева Вельова

 

16

Корнелия Илиева Кънева

 

17

Юлия Здравкова Ангелова

 

18

Андрей Борисов Стефанов

 

19

Господинка Иванова Чучукова-Найденова

 

20

Петранка Богомилова Котева

 

21

Магдалена Коцева Иванова

 

22

Силвия Йорданова Атанасова

 

23

Людмила Евгениева Захариева

 

24

Валентина Иванова Шотова

 

25

Иванка Атанасова Грънчарова

 

26

Радка Михайлова Славкова

 

27

Ивайло Георгиев Халилов

 

28

Алекси Томов Иванов

 

29

Лъчезар Трифонов Пелов

 

30

Румен Георгиев Полимеров

 

31

Марияна Ангелова Добрева

 

32

Лидия Димитрова Николова

 

33

Георги  Димитров Шишков

 

34

Ванина Николова Стойчева

 

35

Любка Иванова Захариева

 

36

Светла Бранимирова Декина

 

37

Капка Георгиева Магаранова

 

38

Стефко Иванов Радилов

 

39

Митко Кузманов Вълчев

 

40

Николай Енчев Колев

 

41

Валентин Стефанов Зарков

 

42

Валентин Кузманов Ночев

 

43

Николай Радославов Мутафчиев

 

44

Лилия Атанасова Славчева

 

45

Жаклин Ангелова Миленкова

 

46

Мими Петрова Ковачева

 

47

Ивайло Димитров Тилев

 

48

Даниела Красимирова Балевска

 

49

Емилия Веселинова Ангелова

 

50

Велина Милкова Балканска

 

51

Весела Симеонова Серафимова

 

52

Илияна Петрова Николова

 

53

Петко Ванчев Ванчев

 

54

Димитър Полиев Йорданов

 

55

Пламен Любенов Тотев

 

56

Десислава Иванова Александрова

 

57

Зорница Наскова Маринова

 

58

Георги Николаев Георгиев

 

59

Ирена Кирилова Игнатова

 

60

Станислав Михайлов Михайлов

 

61

Валентин Христов Неделчев

 

62

Емил Димитров Радев

 

63

Венцислав Димитров Михайлов

 

64

Александър Стоянов Пильов

 

65

Йовчо Николаев Петров

 

66

Васил Борисов Иванов

 

67

Румен Атанасов Чакъров

 

68

Радослав Славчев Ненов

 

69

Йордан Вселинов Василев

 

70

Георги Стоянов Григоров

 

71

Илия Кольов Илиев

 

72

Теодор Христов Христов

 

73

Венцислав Борисов Гергов

 

74

Борис Богданов Катинов

 

75

Иван Димитров Грънчаров

 

76

Лазар Венеций Петрунов

 

77

Димитър Христов Троански

 

78

Огнян Огнянов Лютаков

 

79

Станислав Виолинов Койчев

 

80

Ангел Василев Иванов

 

81

Никола Димитров Лазаров

 

82

Пламен Любомиров Кузев

 

83

Андрей Тодоров Стаменов

 

84

Мартин Бориславов Кантарев

 

85

Росен Василев Симеонов

 

86

Чавдар Първанов Първанов

 

87

Георги Красимиров Припорски

 

88

Георги Иванов Бояджиев

 

89

Стефан Иванов Николов

 

90

Иван Людмилов Игнатов

 

91

Васко Иванов Костадинов

 

92

Иван Николаев Стефанов

 

93

Евгени Георгиев Атанасов

 

94

Йова Петкова Граматикова

 

95

Маргарита Станиславова Григорова

 

96

Веселина Христова Христова

 

97

Ромина Радославова Митева

 

98

Мария Димитрова Тенева

 

99

Ралица Харалампиева Петкова-Ангелова

 

100

Адриана Атанасова Чиплакова

 

101

Сенжана Красимирова Миланова

 

102

Екатерина Георгиева Исаева

 

103

Йорданка Стефанова Петкова

 

104

Мариана Иванова Станкова

 

105

Весела Петрова Вачева

 

106

Костадин Георгиев Захариев

 

107

Васил Асенов Йорданов

 

108

Полина Жарева Караманлиева-Бонева

 

109

Анна Венелин Цветкова

 

110

Димитринка Павлова  Цветкова

 

111

Алексанра Николаева Петрова

 

112

Румяна Пенева Терзиева

 

 1. Борка Тодорова Паракозова, ЕГН
 2. Христианна Василева Василева, ЕГН
 3. Силвия Захариева Качулкова, ЕГН
 4. Евгений Кирилов Пепелянков, ЕГН
 5. Венета Иванова Коцева, ЕГН

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:37 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения