Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1291-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 890/31.10.2015 г. от кмета на район „Витоша" с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Витоша" - СО от квотата на ПП „ГЕРБ“- 3 промени в 3 СИК и от квотата на ПП „Атака“-1 промяна в 1 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Витоша" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

24

Василена Данаилова Миткова

Асен Апостолов Апостолов

 

член

33

Севдалина Стоянова Веселинова

София Кирилова Димитрова

 

секретар

68

Петър Кръстев Марков

Даниел Йорданов Захариев

 

член

6

Каменка Иванова Арнаудова

Владимир Александров Лимански

 

член

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:02 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения