Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1287-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 868/31.10.2015г. от кмета на район „Слатина" с искане за 5 промени в състава на 5 СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Слатина" - СО от квотата на КП „Реформаторски блок"- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на КП „БСП- лява България“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на ПП „ГЕРБ“- 3 промени в 3 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

65

Елисавета Иванова Живодерова

Светла Иванова Чернева

 

член

24

Ива Костадинова Захариева

Светлана Игнатова Стефанова

 

член

12

Даниела Стефанова Борисова

Елена Николова Еленкова

 

член

56

Гергана Иванова Иванова

Михаил Емилов Манчоров

 

зам.председател

57

Мирела Драгомирова Дончева

Христина Георгиева Метанова

 

зам.председател

63

Елвира Евгениева Илиева

Михаил Георгиев Маджаров

 

зам.председател

23

Страхил Георгиев Свиленски

Росица Петрова Михова

 

член

36

Живка Николова Тотева

Будислава Атанасова Славкова

 

зам.председател

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:23 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения