Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1286-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 889/31.10.2015 г. от кмета на район „Изгрев" с искане за 26 промени в състава на 26 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Изгрев" - СО от квотата на ПП „ГЕРБ“- 15 промени в 15 СИК, от квотата на КП „БСП лява България“- 4 промени в 4 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 2 промени в 2 СИК, от квотата на КП „Реформаторски блок“- 3 промени в 3 СИК и от квотата на ПП „Атака“- 2 промени в 2 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Изгрев" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

224608001

Чавдар Динков Петров

Катя Иванова Чернева

 

председател

224608015

Стефан Бончев Стефанов

Чавдар Динков Петров

 

член

224608018

Татяна Станиславова Стефанова

Методи Здравков Якимов

 

член

224608031

Елена Иванова Станьова

Даниел Сергеев Тунчев

 

председател

224608016

Петко Христов Петков

Юрий Йорданов Димитров

 

секретар

224608021

Стефка Илиева Горанова

Милко Йорданов Панайотов

 

председател

224608028

Сава Николов Динев

Надежда Георгиева Кашкалиева

 

секретар

224608033

Румен Асенов Петров

Антония Руменова Тренева

 

зам.-председател

224608001

Анастация Мартинова Христова

Елеонора Георгиева Нейкова

 

член

224608015

Стефка Велчова Ангелова

Кристиян Красинов Радински

 

член

224608002

Марио Алексеев Георгиев

Мария Емилова Тодорова

 

секретар

224608006

Веселин Борисов Димитров

Румяна Свиленова Маркова

 

секретар

224608008

Станислав Христославов Йорданов

Искра Цветкова Петрова

 

член

224608009

Ани Стефанова Глухова

Илияна Димитрова Илиева

 

член

224608011

Валерия Василева Василева - Петрова

Цвета Любомирова Рангелова

 

член

224608012

Румяна Григорова Пелтекова

Емилия Петрова Савова

 

секретар

224608016

Румяна Свиленова Маркова

Ганчо Христов Бакалов

 

член

224608018

Николай Стоянов Василев

Стоянка Костадинова Масова

 

член

224608019

Елена Иванова Антова

Владимир Евгениев Божинов

 

член

224608021

Силвия Петрова Борисова

Валерия Василева Василева-Петрова

 

член

224608024

Кристина Иванова Иванова-Треновска

Виктория Георгиева Тончева

 

член

224608028

Борис Симеонов Димитров

Мария Иванова Манчева

 

председател

224608032

Виолета Петрова Димитрова

Йорданка Траянова Стойкова

 

член

224608022

Лиляна Тодорова Ламбова

Антоанета Павлова Мариникова

 

зам.-председател

224608038

Мартин Пламенов Иванов

Варсеник Агоп Агукян

 

зам.-председател

224608002

Юлия Христова Няголова

Стефан Димитров Стоянов

 

председател

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:04 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения