Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1285-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентска“– СО

 

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 877/31.10.2015 г. от кмета на район „Студентска " с искане за 120 промени в състава на 95 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Студентска " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 6 промени в 6 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 55 промени в 31 СИК, от квотата на КП „БСП- лява България“- 16 промeни в 16 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 6 промени в 6 СИК, от квотата на ПП „Атака“- 5 промени в 5 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 32 промени в 32 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Студентска " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1

СЮЛЕЙМАН САЛИМ АМУДЖА

 

 

 

1

ИЛОНКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

1

МАРИНЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

 

 

1

РОСЕН СВЕТЛОЗАРОВ НЕДЕВ

АННА РУМЕНОВА ПАСКАЛЕВА

 

ЧЛЕН

2

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

 

 

 

2

ДАНИЕЛ РУБЕНОВ ИКОВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СТРАТИЕВ

 

ЧЛЕН

2

МИЛЕН МЕТОДИЕВ ЛИТОВ

 

 

 

2

ЦВЕТЕЛИНА ВОЙКОВА МЛАДЕНОВА

 

 

 

3

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ЦАКОВА

ПЕТЬО ДИАНОВ ДИМИТРОВ

 

ЧЛЕН

3

КРИСТИНА ХРИСТОВА БОТЕВА

АНИТА ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА

 

ЧЛЕН

4

ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

4

ГЕОРГИ ЛИТМАН ГЕОРГИЕВ

 

 

 

4

МАРТИН ЕНЮВ АНГЕЛОВ

ЕЛИ РУМЕНОВА РУСЕВА

 

ЧЛЕН

5

КАЛИН ПЕТРОВ РАДЛОВ

ИЛИЯНА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

5

ПЛАМЕН НЕНКОВ КОЛЕВСКИ

ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ МИНЧЕВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

5

САШКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

РАЙНА НИКОЛАЕВА ДУШКОВА

 

СЕКРЕТАР

5

БАКИЯ БАКИЯ ЧЕРКЕЗ

 

 

 

5

МАРИЯ КРАСИМИРОВА ЖЕКОВА

 

 

 

5

Юри Петров Луканов

Венко Николов Георгиев

 

член

6

ИВАНЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

МОНИКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

ЧЛЕН

6

СИМОНА ВАСИЛЕВА ДРАГОЕВА

АНИ БОНЧЕВА ТАБАКОВА

 

ЧЛЕН

6

СТЕФКА ИВАНОВА ТЕНЕВА

НИКОЛА НИКОЛАЕВ ДУШКОВ

 

ЧЛЕН

6

ЯНА СТОЯНОВА МИЛКОВА

 

 

 

7

ДОРОТЕЯ ТОДОРОВА ТЕНЧЕВА

СТАНИСЛАВА БЛАГОВЕСТОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

7

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

РОСЕН СВЕТЛОЗАРОВ НЕДЕВ

 

ЧЛЕН

7

ЖЕЛЯЗКО АСЕНОВ СТАНИШЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДАРАДЖАНОВ

 

ЧЛЕН

7

РАДОСЛАВ ЕНЮВ АНГЕЛОВ

ЕЛИС АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА

 

ЧЛЕН

8

АСЯ КОНСТАНТИНОВА

ГАЛИНА ИВАНОВА ТОМОВА

 

ЧЛЕН

8

ДАНИЕЛА ТЕНЕВА ВОЙНОВА

ДАНИЕЛА ТЕНЕВА ВОЙНОВА

 

ЧЛЕН

8

НАДЯ АНДРЕЕВА ГАНЧЕВА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛУКАРСКИ

 

ЧЛЕН

8

СТОЯНА ЙОВЧЕВА НИКОЛОВА

СОФИЯ КРЪСТЕВА ЯНЧЕВА

 

ЧЛЕН

9

СТАНИСЛАВА БЛАГОВЕСТОВА

ФИДАНКА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

9

ЙОРДАН ЛАЛЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

 

9

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВОЛВАЧЕВА

МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА РУЖИНА

 

ЧЛЕН

9

ЗЕЙНЕП ДЖЕВАТОВА ХАВАЛЬОВА

 

 

 

9

СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ЯКИМОВ

ЛЮДМИЛА МЛАДЕНОВА ПАРУНЕВА

 

ЧЛЕН

10

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ БАЕВ

АСЕН ВАСИЛЕВ ПОРЧЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

10

ДЕНИСЛАВ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА

 

СЕКРЕТАР

10

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА

ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА

 

ЧЛЕН

10

ЕЛЕНА МИТКОВА ШАЛЕВА

ДЕСИСЛАВА КИРОВА КИРОВА

 

ЧЛЕН

10

МИЛА ИВАЙЛОВА МЕТОДИЕВА

 

 

 

11

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

 

 

 

11

МИМИ КИРИЛОВА МАНТАРКОВА

АНТОАН ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

 

ЧЛЕН

13

СЛАВЯНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИНСКА

СТОЯН МИНКОВ АЛЕКСИЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

13

ХРИСТО ЦЕНКОВ ЦОКОВ

ВЛАДИМИР ЦЕНКОВ ЦОКОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

13

СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ВИЛИЯ МИТКОВА МИХОВА

 

СЕКРЕТАР

13

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ТАНОВ

ИВАН ГРИГОРОВ ГОЦОВ

 

ЧЛЕН

13

ДАНИЕЛ ЗДРАВКОВ ДЮЛГЕРОВ

 

 

 

13

МАРИЯ ИЛИЕВА ЛОЗАНСКА

МИЛЕДИ КИРИЛОВА МИНЧЕВА

 

ЧЛЕН

13

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ЕВГЕНИЕВ КИРИЛОВ

 

ЧЛЕН

13

Владимир Ценков Цоков

Емил Иванчев Близнашки

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

14

ЛЪЧЕЗАР ЕВГЕНИЕВ ПЕТКОВ

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА РУСКОВА

 

ЧЛЕН

15

ИВАНКА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА

НАТАЛИЯ ТРАЯНОВА ДЕСКОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

15

БОРИС ЗАХАРИНОВ АНГЕЛОВ

АДРИАНА ТОДОРОВА ДИМОВА

 

ЧЛЕН

15

МАРИО АМАУРИ ГОРРИН

 

 

 

16

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОЯНОВА

ДЕНИСЛАВ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

 

СЕКРЕТАР

16

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА

КАТЯ РАЙЧОВА АНАДОЛИЙСКА

 

ЧЛЕН

16

РОСИЦА ИВАНОВА МУТАФОВА

 

 

 

17

ЮЛИЯ НЕДКОВА ИВАНОВА

ВЛАДИСЛАВ ЮЛИАНОВ ВЕЛКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

17

ВАНЯ СТАНЕВА НЕДЯЛКОВА

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

 

ЧЛЕН

17

ДИМИТЪР БОНЕВ МИТЕВ

 

 

 

17

МОНИКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

 

17

Димитър Данаилов Минчев

Цветелина Радославова Ванева

 

член

18

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ

ИЛОНКА ЛАЗОРОВА СТОЯНОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

18

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 

18

ЕВА МИЛКОВА ДЕМИРЕВА

ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ

 

ЧЛЕН

18

ИВАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

АДРИАН ЕМИЛОВ ЕВДОКИМОВ

 

ЧЛЕН

18

Адриан Емилов Евдокимов

Станислав Иванов Желязков

 

член

19

СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

МАРТИН МИНЧЕВ СЪБИНОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

19

МАДЛЕН ЛЮБОМИРОВА ГЕРЕНОВА

 

 

 

19

ВИЛИЯ МИТКОВА МИХОВА

ЦВЕТАН ЮЛИЯНОВ ГРАМАТНИЧКИ

 

ЧЛЕН

20

ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ИВАНКА БОЯНОВА РУСЕВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

20

ТАТЯНА ВЕЛИКОВА ТРАЙКОВА

ИВАЙЛО СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ

 

ЧЛЕН

21

НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОЯНОВА

 

СЕКРЕТАР

21

МАГДАЛЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕЙЧЕВА

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА

 

ЧЛЕН

21

ЯНА ХРИСТОВА ДИЛОВА

ИЛИАНА АНТОНОВА КАРАСТОЯНОВА

 

ЧЛЕН

21

Симеон Христов Атанасов 

Владислав Иванов Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

22

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАПЛАНОВ

ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ЛЕВЕНСКА

 

ЧЛЕН

22

СТЕФАНИ ДИМИТРОВА ЯЛЪЧКОВА

 

 

 

23

ЗОЯ ДИМИТРОВА КАШМИРОВА

БИСТРА НЕЙЧЕВА БОНЧЕВА

 

ЧЛЕН

23

ЙОЛИТА ВЕСЕЛИНОВА ДОБРЕВА

КАТЯ АНЕВА РУМЕНОВА

 

ЧЛЕН

23

КАЛИНКА ЗАРКОВА ДЮЛГЕРОВА

 

 

 

24

ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ БОНЕВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

 

СЕКРЕТАР

24

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

 

ЧЛЕН

24

ДИМИТЪР МАРИНОВ ГЕРЕНОВ

 

 

 

24

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

ХРИСТИНА БОГДАНОВА БАЛЕВА

 

ЧЛЕН

25

ИВАН ГРОЗЕВ СТОЕВ

ИВАНКА СТОИЛОВА АНГОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

25

ВИКТОРИЯ АНАТОЛИЕВА

КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГОРАНОВ

 

ЧЛЕН

25

ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ЛЮБОМИР КОСТОВ БАЛЕВ

 

ЧЛЕН

25

КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГОРАНОВ

Антони Иванов Стайков

 

член

26

ДИЛЯНА ГРИГОРОВА НАКОВА

Филип Антониев Иванов

 

член

27

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

АСЯ СТОИЛОВА СТОИЛОВА

 

СЕКРЕТАР

27

АСЯ СТОИЛОВА СТОИЛОВА

ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА

 

ЧЛЕН

27

СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА

 

 

 

28

АЙШЕ ИСМАИЛОВА ЧАВДАРОВА

 

 

 

28

ТАНЯ КИРИЛОВА КИРЧЕВА

 

 

 

28

АЙЛИН КРАСЕНОВА БЪСКОВА

НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

28

ВЕСКА МАРИНОВА МОСКОВСКА

РУМЕН ИЛИЕВ РУДЕВ

 

ЧЛЕН

28

РУМЯНА ЦВЕТКОВА ЗАМФИРОВА-

ЦВЕТАН ИВАНОВ ЛУКАРСКИ

 

ЧЛЕН

29

СВИЛЕНА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА

СУЗАНА ЦВЕТАНОВА МАРИНСКА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

29

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АРНАУТСКИ

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АРНАУТСКИ

 

СЕКРЕТАР

29

ИВАЙЛО СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

 

ЧЛЕН

29

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА

ИВА ПЕТЕВА ПЕТКОВА

 

ЧЛЕН

29

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА

СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

 

ЧЛЕН

30

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

АНТОАН КАЛИНОВ ЙОРДАНОВ

 

ЧЛЕН

30

СВЕТЛАНА ИВАНОВА МИРКОВА

ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА ПЕТКОВА

 

ЧЛЕН

31

РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА МАСЛАРСКА

ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

СЕКРЕТАР

31

ЗЛАТКА ПЕТКОВА КРУМОВА

ЗЛАТКА ПЕТКОВА КРУМОВА

 

ЧЛЕН

31

НЕДЯЛКА АНТОНИЕВА ВЕЛИНОВА

ЕЛЕНА МИТКОВА ШАЛЕВА

 

ЧЛЕН

31

 

АДРИАНА ИВАНОВА КОЕВА

 

ЧЛЕН

32

МАЯ ИВАНОВА ПЕОВСКА

ДИМИТЪР БОНЕВ МИТЕВ

 

ЧЛЕН

33

ВAСИЛ ВАСИЛЕВ ЛЕЧЕВ

ВAСИЛ ВАСИЛЕВ ЛЕЧЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

33

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

33

ДОБРИНКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

ДОБРИНКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

 

СЕКРЕТАР

33

АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ВЪЛЧЕВ

АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ВЪЛЧЕВ

 

ЧЛЕН

33

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА

 

 

 

33

СЛАВКА БОГДАНОВА ЦАКОВА

ПАМЕЛА НИКОЛАЕВА ДОБРЕВА

 

ЧЛЕН

33

СТЕФАН НАНКОВ НАКОВ

СТЕФАН НАНКОВ НАКОВ

 

ЧЛЕН

34

АНАТОЛИЙ МАРИНОВ ТОДОРОВ

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

34

ПАМЕЛА БЛАГОМИЛОВА ВЪРБАНОВА

ДАНИЕЛ РУБЕНОВ ИКОВ

 

ЧЛЕН

35

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПИРОНКОВ

МАРИАМ МЕТОДИЕВА МАРКОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

35

ТЕОДОР ВЕНЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ЕЛИЗАБЕТ МИХАЙЛОВА АТЕВА

 

СЕКРЕТАР

35

АЙРЕДИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ

 

ЧЛЕН

35

ЕЛИЗАБЕТ МИХАЙЛОВА АТЕВА-

ТАНЗЕР ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ

 

ЧЛЕН

35

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЧАВДАР МАРИНОВ МАРЧЕВ

 

ЧЛЕН

36

СУЗАНА ЦВЕТАНОВА МАРИНСКА

 

 

 

36

НАТАЛИЯ ТРАЯНОВА ДЕСКОВА

СТЕФАН ИВАНОВ ДОБРЕВ

 

СЕКРЕТАР

36

БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

 

 

 

37

МАРИАМ МЕТОДИЕВА МАРКОВА

ЖАНЕТ БОЙЧЕВА РАНГЕЛОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

37

ТЕОДОРА ВЕНЧОВА КИРИЛОВА

АНАТОЛИЙ МАРИНОВ ТОДОРОВ

 

СЕКРЕТАР

37

ДЕСИСЛАВА НЕДЯЛКОВА НЕНОВА

МАРИНА МАРИНОВА МАРКОВА

 

ЧЛЕН

37

ИВАН ДИМОВ ЗЪНЗОВ

 

 

 

38

КАЛОЯН ВЛАЙКОВ ДИМИТРОВ

 

 

 

38

КАМЕЛИЯ АСЕНОВА ТАНОВА

ДИМИТЪР ИВАНОВ КУРДОВ

 

ЧЛЕН

39

МАРИЯ АНГЕЛОВА МИТРЕВА

 

 

 

39

ТАНЯ ВИКТОРОВА ИЛИЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА МИТРЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

39

ЮЛИЯ ЕМИЛОВА МИЛЕНКОВА

ЮЛИЯ ЕМИЛОВА МИЛЕНКОВА

 

СЕКРЕТАР

39

АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ

СТАНИМИРА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

39

ГАЛИНА СИМЕОНОВА ПЪРВОВА-

ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ТОМАНОВА

 

ЧЛЕН

39

ЯНИ ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ

ТАНЯ ВИКТОРОВА ИЛИЕВА

 

ЧЛЕН

39

Таня Викторова Илиева

Дора Маринова Василева

 

член

40

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА БОЯНОВА

МЕТОДИ ВОЛОДИЕВ КРУМОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

40

МЕРЛИН ВЕЖДРИ ЕТЕМ

ДЖЕЙЛЯН АДЕМОВА МЕХМЕДОВА

 

СЕКРЕТАР

40

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА

 

ЧЛЕН

40

СТЕФАНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА

Богомил Владимиров Станоев

 

член

41

ЯНИСЛАВ СТОЯНОВ КУПЕНОВ

 

 

 

41

ТАТЯНА ВАЛЕНТИНОВА АНТОВА

 

 

 

41

АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ АРНАУТСКИ

БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

 

ЧЛЕН

41

ВАЛЯ ЯНКОВА ХАБОВА

ВЕСЕЛА ХРИСТОВА ТАНКОВА

 

ЧЛЕН

41

ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ИВАНОВА МУТАФОВА

 

ЧЛЕН

42

ТЕОДОРА МАРИОВА ХРИСТОВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

42

ДАФИНА ЛЮБЕНОВА КИМЧЕВА

АЛЕКС ЮЛИЯНОВ СИМОВ

 

СЕКРЕТАР

42

МИЛЕНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

МАРИАНА СПАСОВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

42

РАДОСТИНА ЕНЧЕВА ЯНЕВА

 

 

 

43

НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

САЙЕД АБЕД АФЗАЛИ

 

ЧЛЕН

44

РАДОСТИНКА КРАСИМИРОВА

 

 

 

44

ДОНКА ЗЛАТАНОВА ПЕНЕВА

РАДОСТИНКА КРАСИМИРОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

44

АННА ПЕТРОВА ПИСКУЛИЙСКА

ТАТЯНА ВЕЛКОВА ТРАЙКОВА

 

СЕКРЕТАР

44

ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ТОМАНОВА

ДЕНИЦА ДИМИТРОВА БОШНАКОВА

 

ЧЛЕН

44

МИРОСЛАВ КИРИЛОВ МАРИНОВ

НАДЯ ГЪЛЪБИНОВА ЛУКАРСКА

 

ЧЛЕН

45

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ КИРИЛОВ

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДЖУРАНОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

45

ДЕНИЦА ЦЕНКОВА ИЛИЕВА

РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА МАСЛАРСКА

 

СЕКРЕТАР

45

СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА МИТКОВА

 

 

 

45

Емине Бедриева Вранчева

Донка Златанова Пенева

 

член

46

НАДЕЖДА НЕНКОВА НЕНОВА

 

 

 

46

АНТОАН РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

 

46

ИВАН ПЕТРОВ КАРАГАНЕВ

ЕЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСОВА

 

ЧЛЕН

47

ИВАНКА ПЕНЧЕВА КОЦЕВА

ИВАНКА ПЕНЧЕВА КОЦЕВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

47

ДЕЯНА ЕНЧЕВА СИМОНЧЕВА

 

 

 

47

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ЛЪЧЕЗАР ЕВГЕНИЕВ ПЕТКОВ

 

ЧЛЕН

47

МАРТИН АСЕНОВ СТАНИШЕВ

РОМУАЛДАС ВИКТОРО КАМИНСКАС

 

ЧЛЕН

 

 

ДЕЯНА ЕНЧЕВА СИМОНЧЕВА

 

ЧЛЕН

48

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА НЕНЧЕВА

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТРИНСКИ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

48

ИВА ПЕТЕВА ПЕТКОВА

 

 

 

48

ЛЮБОВ КОНСТАНТИНОВА ЙОТОВА-

КАРОЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

ЧЛЕН

48

РОСИЦА СТОЙКОВА ПЕНЧЕВА

ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

 

ЧЛЕН

49

МАЯ СТАНИМИРОВА ДЕЛИМАРКОВА

 

 

 

50

ИЛИЯНА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА

ИВАНКА ХРИСТОФОРОВА ГУГАЛОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

50

МАРИ МАРИОВА НИКОЛОВА

 

 

 

50

РОСЕН РАДОСЛАВОВ ПЕТРУНОВ

 

 

 

50

АННА РУМЕНОВА ПАСКАЛЕВА

АЛЕКСАНДЪР МИРОЛЮБОВ ВАСИЛЕВ

 

ЧЛЕН

50

МИХАЕЛА ВАЛЕНТИНОВА КОНЯРСКА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

 

ЧЛЕН

51

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ

 

 

 

51

ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ДИМОВА

МИЛЕН ИВАНОВ СТОЙНОВ

 

СЕКРЕТАР

51

МАРТИН АСЕНОВ ВЕЛИКОВ

БОРИС ВИЛХЕЛМ ТОЧЕВ

 

ЧЛЕН

52

ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ ОРМАНДЖИЕВ

 

 

 

52

ПАВЕЛ ЛЪЧЕЗАРОВ МАНОЛОВ

 

 

 

52

СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА

КАЛОЯН ТРИФОНОВ ИВАНОВ

 

ЧЛЕН

52

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АНАНИЕВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АНАНИЕВА

 

ЧЛЕН

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:20 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения