Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1284-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“– СО

            В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 873/31.10.2014 г. от кмета на район „Илинден" с искане за 5 промени в състава на 5 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Илинден " - СО от квотата на КП „ББЦ"- 1 промяна в състава на 1 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- промени в 2 СИК, от квотата на КП „БСП- лява България“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на ПП „Атака“- 1 промяна в състава на 1 СИК по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Илинден" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

9

Нели Владимирова Ценова

Райна Здравкова Вецова

 

Член

34

Андрей Владимиров Петров

Ивайла Велиславова Атанасова

 

Член

6

Диана Димитрова Стоянова

Христо Николов Манчев

 

Зам.председател

22

Габриела Александрова Любченко

Елена Веселинова Тошкова

 

Член

8

Лидия Михайлова Василева

Васко Димитров Миховски

 

Секретар

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:05 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения