Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1282-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП „Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”

 

Постъпило е заявление с вх. № 824/31.10.2015г. на ОИК Столична община от КП „Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”, представляван от Димитър Иванов Самодумов, чрез Веселка Кузманова Вачева-пълномощник за регистрация на застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

Заявлението е шесто по ред, вписан към № 3 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 4 броя застъпници общо на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община на КП „Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”. Към заявлението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. 

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Сава Борисов Стаменов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

2

Емилия Петрова Ваклинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

3

Митко Донков Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

 

Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалият 1 предложен застъпник е изпълнено изискванието на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същиия следва да бъде регистриран.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

 1. Отказва регистрацията на:

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Сава Борисов Стаменов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

2

Емилия Петрова Ваклинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

3

Митко Донков Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

 

2.РЕГИСТРИРА 1 застъпник общо на общински съветници, кмет на район, кмет на община на КП „Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва: .

 

Име

ЕГН

1

Светлана Иванова Траянова

 

2

Зоя Димитрова Иванова

 

3

Кристиян Емилов димитров

 

4

Десислава Красимирова Стоимчева

 

5

Валентин Бойчев Миланов

 

6

Николетка Неделкова Йорданова

 

7

Надежда Георгиева Начева

 

8

Кастадинка Василева Мехмед

 

9

Николай Георгиев Асенов

 

10

Даниела Иванова Йорданова

 

11

Анжела Георгиева Кръстанова

 

 1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 20:22 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения