Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1281-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Ивайло Панев

 

Постъпило е заявление с вх. № 580/31.10.2015г. на ОИК Столична община от Инициативен комитет за издигане на Ивайло Панев за кандидат за кмет на район Кремиковци, Столична община, представляван от Даниела Иванова Йорданова за регистрация на застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

Заявлението е второ по ред, вписан към № 22 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 28 броя застъпници общо на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община на Инициативен комитет за издигане на Ивайло Панев. Към заявлението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) е приложен списък на предложените застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.Списъкът е представен на  хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените заместващи застъпници е проверени от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Ирина Иванова Ангелова-Стоянова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

2

Васил Георгиев Асенов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

3

Милена Василева Асенова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

4

Георги Георгиев Асенов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

5

Теменужка Стоянова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

6

Рени Илиева Миланова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

7

Радка Христова Генчова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

8

Боянка Георгиева Манчорова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

9

Мая Валериева Тановска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

10

Цветанка Иванова Кърпачева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

11

Жулиета Бориславова Стойкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

12

Светла Димитрова Тоева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

13

Емилия Милчова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

14

Лилия Григорова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

15

Нели Ангелова Стоилова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

16

Емилия Иванова Игнатова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

17

Елена Стоянова Паунова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 11 предложени застъпника са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

 1. Отказва регистрацията на:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Ирина Иванова Ангелова-Стоянова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

2

Васил Георгиев Асенов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

3

Милена Василева Асенова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

4

Георги Георгиев Асенов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

5

Теменужка Стоянова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

6

Рени Илиева Миланова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

7

Радка Христова Генчова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

8

Боянка Георгиева Манчорова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

9

Мая Валериева Тановска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

10

Цветанка Иванова Кърпачева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

11

Жулиета Бориславова Стойкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

12

Светла Димитрова Тоева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

13

Емилия Милчова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

14

Лилия Григорова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

15

Нели Ангелова Стоилова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

16

Емилия Иванова Игнатова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

17

Елена Стоянова Паунова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

 2.РЕГИСТРИРА  застъпници общо на общински съветници, кмет на район, кмет на община на ИК Ивайло Ангелов Панев в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва: .

 

Име

ЕГН

1

Светлана Иванова Траянова

 

2

Зоя Димитрова Иванова

 

3

Кристиян Емилов димитров

 

4

Десислава Красимирова Стоимчева

 

5

Валентин Бойчев Миланов

 

6

Николетка Неделкова Йорданова

 

7

Надежда Георгиева Начева

 

8

Кастадинка Василева Мехмед

 

9

Николай Георгиев Асенов

 

10

Даниела Иванова Йорданова

 

11

Анжела Георгиева Кръстанова

 

 

 1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 20:21 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения