Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1280-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 866/31.10.2015 г. от кмета на район „Сердика" с искане за 19 промени в състава на 18 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Сердика" - СО от квотата на от квотата на ПП „ГЕРБ“- 17 промени в 17 СИК, от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 1промяна в 1 СИК и от квотата на ПП „Атака“- 1 промяна в 1 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Сердика" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

8

ЕНЧО ДИМИТРОВ БИСЛИМОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

ЧЛЕН

12

АДРИАНА ГЕОРГИЕВА ГУЩЕРОВА

ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

 

ЧЛЕН

13

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЯРЪМОВ

ЦВЕТАН МИРОНОВ ГОЦОВ

 

ЧЛЕН

15

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ

ПЕТЯ АТАНАСОВА ЛЮТОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

19

ТОЛИЯ АЛЕКСИЕВА БОЖИЛОВА

СОНЯ КУЗМАНОВА ПЕТРОВА

 

Зам.ПРЕДСЕДАТЕЛ

19

СОНЯ КУЗМАНОВА ПЕТРОВА

ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

ЧЛЕН

21

СВЕТОСЛАВ ТАКОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГАЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА

 

ЧЛЕН

24

ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕНОВА

 

СЕКРЕТАР

26

МАРТИНА СВИЛЕНОВА ТЪРНЕВА

ДАНЧО ДАНЧЕВ ДАНЧЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

26

РАЙНА НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ОВЧАРОВА

 

ЧЛЕН

27

ВИОЛЕТА ПЕЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

 

ЧЛЕН

28

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ЙОАНА ИВЕЛИНОВА ОВЧАРОВА

 

ЧЛЕН

29

ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

ИЛИЯНА РОСИНОВА ПЕЕВА

 

Зам.ПРЕДСЕДАТЕЛ

45

АНИ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГРЪНЧАРОВ

 

ЧЛЕН

47

ТАТЯНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

ДИЯНА ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА

 

ЧЛЕН

48

СТОИЛ ВАСИЛЕВ ЙОЧЕВ

КРУМ ВАЛЕНТИНОВ ЯРАБАНОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

60

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА СОТИРОВА

АДЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА БОРИСОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

62

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

ХРИСТИНА ИВАНОВА БРАТАНОВА

 

ЧЛЕН

51

СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СОНЯ СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

 

ЧЛЕН

5

ЕМИЛИЯ ВЕЛИЧКОВА СТАНЧЕВА

РАЙНА КРАСИМИРОВА БОБИЛОВА

 

СЕКРЕТАР

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:17 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения