Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1279 -МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС, ПП ГЕРБ, РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ, ИК Ивайло Ангелов Панев и МК "БСП лява България"

 

Постъпили са заявления с вх. № 837/30.10.2015 г. на ОИК Столична община от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС, представлявана от Яне Георгиев Янев, чрез Георги Николов Ганчев, в качеството му пълномощник, с което е представен списък с общо 2 представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. като общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Столична община; с вх. № 839/30.10.2015 г. на ОИК Столична община от ПП ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез Евгения Бисерова Алексиева-преупълномощена, чрез Цветомир Петров Паунов, в качеството му пълномощник, с което е представен списък с общо 239 представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните, като общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Столична община; с вх. № 837/30.10.2015г.и вх. № 884/31.10.2015на ОИК Столична община от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ, представлявана от Вили Младенов Лилков, чрез Настимир Ананиев Ананиев и Любомир Петров Георгиев, в качеството си на пълномощници, с което са представни списъци с общо 240 представители на коалицията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните, като Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Столична община; с вх. № 851/30.10.2015 г. на ОИК Столична община от Инициативен комитет за издигане на Ивайло Панев за кандидат за район Кремиковци, Столична община, представляван от Даниела Иванова Йорданова, с което е представен списък с общо 28 представители на Инициативния комитет в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните, като Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Столична община; вх. № 888/31.10.2015г. на ОИК Столична община от МК "БСП лява България", представлявана от Калоян Драгомиров Паргов, с което е представен списък с общо 9 представители на коалицията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Столична община.

 

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

За РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС

Име

ЕГН

Грешка

МИЛЕН БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ

 

Лицето е регистрирано за представител от МК "БСП лява България"

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалиия 1 предложен представител са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК.

 

За ПП ГЕРБ

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Кръстьо Стоянов Кривов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

2

Красимир Димитров Младенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

3

Любен Емилов Крумов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

4

Ирена Вълова Христова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

5

Магдалена Николова Митова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

6

Гергана Любомирова Полимерова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

7

Филип Петров Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

8

Ралица Максимова Маркова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

9

Стефан Станиславов Сергиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

10

Крум     Николов  Танев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

11

Кръстан Асенов Кръстанов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

12

Валентин Александров Еленкин

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

13

Коце Стефанов Христов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

14

Иво Гошев Ангелов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

15

Симеон Калоянов Руменов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

16

Трайко Илиев Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

17

Янко Кочев Жеков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

18

Атанас Стефанов Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

19

Траян Славчев Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

20

Соня Дамянова Крумова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

21

Павлина Стефанова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

22

Траянка Трайкова Иванова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

23

Цветан Максимов Радков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

24

Стефан Цветанов Радков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

25

Юлиан Максимов Радков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

26

Цветан Юлианов Радков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

27

Донка Цветанова Огнянова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

28

Васил Трайчев Васков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

29

Сийка Пешова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

30

Зоя Славчева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

31

Анча Иванова Миладинова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

32

Ивайло Мирославов Караилиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

33

Надка Мирославова Караилиева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

34

Веска Илиева Янкова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

35

Ицко Методиев Ицков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

36

Емил Асенов Асенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

37

Емил Асенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

38

Асен Асенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

39

Гинка Асенова Битушева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

40

Трайчо Манчев Манчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

41

Асен Методиев Райчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

42

Мария Георгиева Райчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

43

Георги Данчов Василев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

44

Димо Георгиев Василев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

45

Кирил Валериев Василев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

46

Найден Георгиев Трайков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

47

Ева Зинова Серафимова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

48

Иванка Василева Цветкова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

49

Трайчо Веселинов Рангелов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

50

Димка Анкова Славчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

51

Руска Борисова Асенова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

52

Васил Кирилов Цветков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

53

Вера Иванова Славчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

54

Огнян Огнянов Митов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

55

Боян Петров Александров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

56

Валентин Александров Еленкин

 

Лицето се повтаря в списъка

57

Борислав Кирилов Куртев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

58

Георги Минков Бенчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

59

Огнян Петков Митов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

60

Татяна Славчева Стоименова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

61

Радко Радков Славков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

62

Ели Кирилова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

63

Петър Гавраилов Лазов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

64

Маргарита Илиева Гаджева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

65

Цветан Василев Крумов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

66

Борислав Димитров Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

67

Магдалена Николова Митова

 

Лицето се повтаря в списъка

68

Гергана Любомирова Полимерова

 

Лицето се повтаря в списъка

69

Илия Руменов Шипков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

70

Илия Стефанов Сашов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

71

Мирко Герганов Методиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

72

Стефан Митков Митков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

73

Весела Димитрова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

74

Десислава Огнянова Петрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

75

Атанас Христофоров Драков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

76

Георги Ангелов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

77

Рахманула Рахими

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

78

Нина Викторова Илиева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

79

Цветан Мартинов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

80

Евгения Кирилова Борисова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

81

Васко Илиев Чичишев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

82

Кръстьо Атанасов Палигоров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

83

Цветанка Илиева Маркова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

84

Кръстьо Божидаров Чолеов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

85

Красимир Николов Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

86

Йордан Асенов Александров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

87

Габриела Христофорова Младенова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

88

Даниел  Адрианов Данев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

89

Красимир Иванов Нинов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

90

Антоний Валентинов Христов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

91

Тодор Станчев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

92

Емил Димитров Беков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

93

Севдалина Спасова Райчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

94

Ивайло Василев Къосев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

95

Петър Стефанов Гечев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

96

Георги Иванов  Минчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

97

Людмил Димитров Асенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

98

Биляна Йорданова Бекова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

99

Мартин Добрев Георгиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

100

Ивайло Василев Къосев

 

Лицето се повтаря в списъка

101

Павлина Христова Стоилова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

102

Бойко Василев Вълков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

103

Данислав Димитров Конярски

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

104

Йордан Константинов Побиенски

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

105

Елена Димитрова Чокойска

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

106

Виктория Каролева Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

107

Николай Гаврилов Петков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

108

Валентина Веселинова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

109

Христо Емилов Божилов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

110

Надка Иванова Божилова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

111

Тихомир Николаев Михайлов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

112

Иван Атанасов Тодоров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

113

Григор Александров Гигов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

114

Пламен Димитров Арсов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

115

Асен Игнатов Асенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

116

Михаил Петров Герговски

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

117

Георги Иванов Павлов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 122 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК.

За РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Веселин Павлов Тодоров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

2

Светлана Светлозарова Бошнакова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Ивайло Ангелов Димитров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

4

Светослав Иванов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

5

Дамян Русимов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

6

Ирина Христова Пискулийска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

7

Мартин Живков Пискулийски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

8

Пенка Петкова Тороманова-Кирова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

9

Момчил Йорданов Данчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

10

Камен  Ангелов Попов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

11

Димитър Георгиев Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

12

Георги  Иванов Сарамбелиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

13

Яна Николаева  Мечкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

14

Веска Тенчева Митракиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

15

Лъчезар  Пламенов Томов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

16

Боряна Михайлова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

17

Стефан  Иванов Курдов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

18

Красимира  Кръстева Железарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

19

Александър Иванов Попов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

20

Анна Спасова Павлова-Бояджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

21

Магдалена Руменова Чакалова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

22

Мими Николова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

23

Стефан Дакев  Йорданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

24

Благовеста Ангелова Чернева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

25

Цветелина  Илиева  Гергова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

26

Десислава Венцеславова Десова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

27

Кристина  Николова Петкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

28

Веселин Георгиев Андреев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

29

Александрина  Тихомирова Тодорова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

30

Ваня Костова Атанасова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

31

Румяна Руменова Филипова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

32

Калин Диманов Мавров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

33

Боряна Людмилова Нейкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

34

Андрей Василев Стоянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

35

Иван Красимиров Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

36

Ренета Петрова Йоневска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

37

Десислава Кирилова Дереджиева-Александрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

38

Лидия Георгиева Разсолкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

39

Петранка Георгиева Герасимова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

40

Цветана Тодорова Томова-Павлова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

41

Бисер Ижайлов Джонев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

42

Георги Данчев Драганов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

43

Петър Ивайлов Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

44

Цвятко Кирилов Баралов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

45

Цветанка Стоянова Барбарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

46

Йоана Петкова  Апостолова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

47

Мартин Димитров Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

48

Румяна Георгиева Янкулова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

49

Тодорка Иванова Цолова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

50

ГеоргиТодоров Гетов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

51

Стефан Адемов Кръстев

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

52

Татяна Николова Йорданова

 

Лицето се повтаря в списъка

53

Светлана Светлозарова Божкова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

54

Цветослав Николаев Николов

 

Лицето се повтаря в списъка

55

Еди Георгиев Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

56

Зорница Димитрова Тоткова - Илиева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

57

Георги Атанасов Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка

58

Любов Яворова Младенова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

59

Сашо Петров Серафимов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

60

Светлана Христова Балахурова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

61

Емилия Иларионова Митева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

62

Иван Милчев Минков

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

63

Станислав Валентинов Маринов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

64

Радина Красимирова Шипковенска

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

65

Радина Стоянова Цанева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

66

Вера Стоянова Кипрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

67

Димитър Димитров Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

68

Ирена Василева Вутова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

69

Кристина Димитрова Тодорова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

70

Мариела Димитрова Ранова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

71

Росица Георгиева Маджева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

72

Полина Валентинова Иванова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

73

Димитър Иларионов Тодоров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

74

Милена Атанасова Иванова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

75

Евгени Николаев Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

76

Бисерка Стойчова Тончева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

77

Иван Борисов Тончев

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

78

Емануела Иванова Севастакиева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

79

Веселин Иванов Лангов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

80

Кирил Йорданов Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

81

Ралица Веселинова Христова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

82

Татяна Димитрова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

83

Ирена Димитрова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

84

Йорданка Богомилова Апостолова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

85

Христина Кирилова Христова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

86

Юлиян Ивайлов Христов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

87

Анелия Стойчова Цолова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

88

Ервин Мустафа Неби

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

89

Веселка Петкова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

90

Зоя Тодорова Деянова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

91

Невяна Николова Динекова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

92

Николай Недев Славов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

93

Петя Василева Панайотова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

94

Батур Баязид Батран

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

95

Цветелина Маринова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

96

Златина Живкова Жекова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

97

Стефан Маринов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

98

Иван Костадинов Фиданин

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

99

Кирил Петров Горгоров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

100

Ася Божидарова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

101

Кремена Николова Николова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

102

Ивелина Стефанова Кръстева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

103

Ралица Василева Маринчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

104

Стефан Любомиров Стоянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

105

Станислава Михайлова Мечкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

106

Димитър Константинов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

107

Светозар Спасов Карасезов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

108

Борис Василев Андреев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

109

Андрей Луков Бенев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

110

Весела Данчева Еленкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

111

Павлина Тошева Тодорова-Черноколева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

112

Денка Колева Чанова - Вълова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

113

Антония Георгиева Желязкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

114

Румен Руменов Найденов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

115

Илиян Иванов Сакарски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

116

Мартин Олег Гълъбов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

117

Николай Тодоров Димчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

118

Атанаска Асенова Лингорска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

119

Божидар Симеонов Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

120

Божидара Атанасова Ценова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

121

Таня Асенова Иванчева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

122

Здравка  Василева Вълчанова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

123

Веселка Николаева Йотина

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

124

Радка Василева Влахова - Руйкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

125

Борис Атанасов Борисов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

126

Вера Петрова Докова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

127

Симеон Юриев Димитров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

128

Зорница Цветкова Алексиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

129

Йорданка Стоименова Шопова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

130

Милена Благоева Лозанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

131

Деян Людмилов Цветков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

132

Мартин Ивайлов Сахакян

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

133

Велин Г. Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

134

Мая Нинова Нинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

135

Ивелина Ц. Петрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

136

Рада Т. Стоилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

137

Татяна Димитрова Минчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

138

Камена Иванова Григорова-Величкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

139

Венета Николова Тодорова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

140

Сийка Христова Петрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 100 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК

За Ивайло Ангелов Панев

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Евгени Рашев Денкин

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

2

Лиляна Симеонова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

3

Капка Стефанова Пешева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

4

Малина Йорданова Варадинова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

5

Радост Любенова Йотова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

6

Маргарита Димитрова Генчева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

7

Силвия Георгиева Александрова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

8

Христинка Георгиева Александрова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

9

Валя Славчева Цветанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

10

Койна Иванова Цинцерска

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

11

Марияна Георгиева Владова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

12

Виктор Николов Средовски

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

13

Иван Веселинов Мишелов

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

14

Ростислава Гаварилова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

15

Румяна Борисова Цветкова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

16

Ралица Пламенова Тонева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

17

Росица Василева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

18

Диана Иванова Бонева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

19

Златка Иванова Колева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

20

Мартин Симеонов Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в Ивайло Ангелов Панев

21

Благой Цветанов Асенов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 7 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК,

МК "БСП лява България"

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Павел Руменов Донков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

2

Томас Бойков Дамянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

3

Венета Пламенова Петрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

4

Десислава Стефанова Славчева

 

Лицето е регистрирано за представител от МК "БСП лява България"

5

Любомир Симеонов Черногорски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 4 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

 1. Отказва да публикува списък с представители за следните лица:

Име

ЕГН

Грешка

МИЛЕН БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ

 

Лицето е регистрирано за представител от МК "БСП лява България"

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Кръстьо Стоянов Кривов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

2

Красимир Димитров Младенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

3

Любен Емилов Крумов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

4

Ирена Вълова Христова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

5

Магдалена Николова Митова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

6

Гергана Любомирова Полимерова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

7

Филип Петров Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

8

Ралица Максимова Маркова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

9

Стефан Станиславов Сергиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

10

Крум     Николов  Танев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

11

Кръстан Асенов Кръстанов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

12

Валентин Александров Еленкин

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

13

Коце Стефанов Христов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

14

Иво Гошев Ангелов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

15

Симеон Калоянов Руменов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

16

Трайко Илиев Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

17

Янко Кочев Жеков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

18

Атанас Стефанов Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

19

Траян Славчев Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

20

Соня Дамянова Крумова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

21

Павлина Стефанова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

22

Траянка Трайкова Иванова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

23

Цветан Максимов Радков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

24

Стефан Цветанов Радков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

25

Юлиан Максимов Радков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

26

Цветан Юлианов Радков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

27

Донка Цветанова Огнянова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

28

Васил Трайчев Васков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

29

Сийка Пешова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

30

Зоя Славчева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

31

Анча Иванова Миладинова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

32

Ивайло Мирославов Караилиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

33

Надка Мирославова Караилиева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

34

Веска Илиева Янкова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

35

Ицко Методиев Ицков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

36

Емил Асенов Асенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

37

Емил Асенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

38

Асен Асенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

39

Гинка Асенова Битушева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

40

Трайчо Манчев Манчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

41

Асен Методиев Райчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

42

Мария Георгиева Райчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

43

Георги Данчов Василев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

44

Димо Георгиев Василев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

45

Кирил Валериев Василев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

46

Найден Георгиев Трайков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

47

Ева Зинова Серафимова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

48

Иванка Василева Цветкова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

49

Трайчо Веселинов Рангелов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

50

Димка Анкова Славчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

51

Руска Борисова Асенова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

52

Васил Кирилов Цветков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

53

Вера Иванова Славчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

54

Огнян Огнянов Митов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

55

Боян Петров Александров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

56

Валентин Александров Еленкин

 

Лицето се повтаря в списъка

57

Борислав Кирилов Куртев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

58

Георги Минков Бенчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

59

Огнян Петков Митов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

60

Татяна Славчева Стоименова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

61

Радко Радков Славков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

62

Ели Кирилова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

63

Петър Гавраилов Лазов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

64

Маргарита Илиева Гаджева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

65

Цветан Василев Крумов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

66

Борислав Димитров Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

67

Магдалена Николова Митова

 

Лицето се повтаря в списъка

68

Гергана Любомирова Полимерова

 

Лицето се повтаря в списъка

69

Илия Руменов Шипков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

70

Илия Стефанов Сашов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

71

Мирко Герганов Методиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

72

Стефан Митков Митков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

73

Весела Димитрова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

74

Десислава Огнянова Петрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

75

Атанас Христофоров Драков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

76

Георги Ангелов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

77

Рахманула Рахими

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

78

Нина Викторова Илиева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

79

Цветан Мартинов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

80

Евгения Кирилова Борисова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

81

Васко Илиев Чичишев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

82

Кръстьо Атанасов Палигоров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

83

Цветанка Илиева Маркова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

84

Кръстьо Божидаров Чолеов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

85

Красимир Николов Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

86

Йордан Асенов Александров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

87

Габриела Христофорова Младенова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

88

Даниел  Адрианов Данев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

89

Красимир Иванов Нинов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

90

Антоний Валентинов Христов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

91

Тодор Станчев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

92

Емил Димитров Беков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

93

Севдалина Спасова Райчева

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

94

Ивайло Василев Къосев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

95

Петър Стефанов Гечев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

96

Георги Иванов  Минчев

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

97

Людмил Димитров Асенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

98

Биляна Йорданова Бекова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

99

Мартин Добрев Георгиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

100

Ивайло Василев Къосев

 

Лицето се повтаря в списъка

101

Павлина Христова Стоилова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

102

Бойко Василев Вълков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

103

Данислав Димитров Конярски

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

104

Йордан Константинов Побиенски

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

105

Елена Димитрова Чокойска

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

106

Виктория Каролева Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

107

Николай Гаврилов Петков

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

108

Валентина Веселинова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

109

Христо Емилов Божилов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

110

Надка Иванова Божилова

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

111

Тихомир Николаев Михайлов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

112

Иван Атанасов Тодоров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

113

Григор Александров Гигов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

114

Пламен Димитров Арсов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

115

Асен Игнатов Асенов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

116

Михаил Петров Герговски

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

117

Георги Иванов Павлов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Веселин Павлов Тодоров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

2

Светлана Светлозарова Бошнакова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Ивайло Ангелов Димитров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

4

Светослав Иванов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

5

Дамян Русимов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

6

Ирина Христова Пискулийска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

7

Мартин Живков Пискулийски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

8

Пенка Петкова Тороманова-Кирова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

9

Момчил Йорданов Данчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

10

Камен  Ангелов Попов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

11

Димитър Георгиев Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

12

Георги  Иванов Сарамбелиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

13

Яна Николаева  Мечкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

14

Веска Тенчева Митракиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

15

Лъчезар  Пламенов Томов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

16

Боряна Михайлова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

17

Стефан  Иванов Курдов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

18

Красимира  Кръстева Железарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

19

Александър Иванов Попов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

20

Анна Спасова Павлова-Бояджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

21

Магдалена Руменова Чакалова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

22

Мими Николова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

23

Стефан Дакев  Йорданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

24

Благовеста Ангелова Чернева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

25

Цветелина  Илиева  Гергова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

26

Десислава Венцеславова Десова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

27

Кристина  Николова Петкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

28

Веселин Георгиев Андреев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

29

Александрина  Тихомирова Тодорова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

30

Ваня Костова Атанасова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

31

Румяна Руменова Филипова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

32

Калин Диманов Мавров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

33

Боряна Людмилова Нейкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

34

Андрей Василев Стоянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

35

Иван Красимиров Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

36

Ренета Петрова Йоневска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

37

Десислава Кирилова Дереджиева-Александрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

38

Лидия Георгиева Разсолкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

39

Петранка Георгиева Герасимова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

40

Цветана Тодорова Томова-Павлова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

41

Бисер Ижайлов Джонев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

42

Георги Данчев Драганов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

43

Петър Ивайлов Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

44

Цвятко Кирилов Баралов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

45

Цветанка Стоянова Барбарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

46

Йоана Петкова  Апостолова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

47

Мартин Димитров Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

48

Румяна Георгиева Янкулова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

49

Тодорка Иванова Цолова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

50

ГеоргиТодоров Гетов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

51

Стефан Адемов Кръстев

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

52

Татяна Николова Йорданова

 

Лицето се повтаря в списъка

53

Светлана Светлозарова Божкова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

54

Цветослав Николаев Николов

 

Лицето се повтаря в списъка

55

Еди Георгиев Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

56

Зорница Димитрова Тоткова - Илиева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

57

Георги Атанасов Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка

58

Любов Яворова Младенова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

59

Сашо Петров Серафимов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

60

Светлана Христова Балахурова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

61

Емилия Иларионова Митева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

62

Иван Милчев Минков

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

63

Станислав Валентинов Маринов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

64

Радина Красимирова Шипковенска

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

65

Радина Стоянова Цанева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

66

Вера Стоянова Кипрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

67

Димитър Димитров Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

68

Ирена Василева Вутова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

69

Кристина Димитрова Тодорова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

70

Мариела Димитрова Ранова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

71

Росица Георгиева Маджева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

72

Полина Валентинова Иванова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

73

Димитър Иларионов Тодоров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

74

Милена Атанасова Иванова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

75

Евгени Николаев Иванов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

76

Бисерка Стойчова Тончева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

77

Иван Борисов Тончев

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

78

Емануела Иванова Севастакиева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

79

Веселин Иванов Лангов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

80

Кирил Йорданов Димитров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

81

Ралица Веселинова Христова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

82

Татяна Димитрова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

83

Ирена Димитрова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

84

Йорданка Богомилова Апостолова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

85

Христина Кирилова Христова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

86

Юлиян Ивайлов Христов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

87

Анелия Стойчова Цолова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

88

Ервин Мустафа Неби

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

89

Веселка Петкова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

90

Зоя Тодорова Деянова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

91

Невяна Николова Динекова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

92

Николай Недев Славов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

93

Петя Василева Панайотова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

94

Батур Баязид Батран

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

95

Цветелина Маринова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

96

Златина Живкова Жекова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

97

Стефан Маринов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

98

Иван Костадинов Фиданин

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

99

Кирил Петров Горгоров

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

100

Ася Божидарова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

101

Кремена Николова Николова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

102

Ивелина Стефанова Кръстева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

103

Ралица Василева Маринчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

104

Стефан Любомиров Стоянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

105

Станислава Михайлова Мечкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

106

Димитър Константинов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

107

Светозар Спасов Карасезов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

108

Борис Василев Андреев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

109

Андрей Луков Бенев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

110

Весела Данчева Еленкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

111

Павлина Тошева Тодорова-Черноколева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

112

Денка Колева Чанова - Вълова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

113

Антония Георгиева Желязкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

114

Румен Руменов Найденов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

115

Илиян Иванов Сакарски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

116

Мартин Олег Гълъбов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

117

Николай Тодоров Димчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

118

Атанаска Асенова Лингорска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

119

Божидар Симеонов Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

120

Божидара Атанасова Ценова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

121

Таня Асенова Иванчева

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

122

Здравка  Василева Вълчанова

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

123

Веселка Николаева Йотина

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

124

Радка Василева Влахова - Руйкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

125

Борис Атанасов Борисов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

126

Вера Петрова Докова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

127

Симеон Юриев Димитров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

128

Зорница Цветкова Алексиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

129

Йорданка Стоименова Шопова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

130

Милена Благоева Лозанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

131

Деян Людмилов Цветков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

132

Мартин Ивайлов Сахакян

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

133

Велин Г. Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

134

Мая Нинова Нинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

135

Ивелина Ц. Петрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

136

Рада Т. Стоилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

137

Татяна Димитрова Минчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

138

Камена Иванова Григорова-Величкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

139

Венета Николова Тодорова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

140

Сийка Христова Петрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

 

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Евгени Рашев Денкин

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

2

Лиляна Симеонова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

3

Капка Стефанова Пешева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

4

Малина Йорданова Варадинова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

5

Радост Любенова Йотова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

6

Маргарита Димитрова Генчева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

7

Силвия Георгиева Александрова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

8

Христинка Георгиева Александрова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

9

Валя Славчева Цветанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

10

Койна Иванова Цинцерска

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

11

Марияна Георгиева Владова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

12

Виктор Николов Средовски

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

13

Иван Веселинов Мишелов

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

14

Ростислава Гаварилова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

15

Румяна Борисова Цветкова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

16

Ралица Пламенова Тонева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

17

Росица Василева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

18

Диана Иванова Бонева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

19

Златка Иванова Колева

 

Лицето е регистрирано за представител от Ивайло Ангелов Панев

20

Мартин Симеонов Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в Ивайло Ангелов Панев

21

Благой Цветанов Асенов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Ивайло Ангелов Панев

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Павел Руменов Донков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

2

Томас Бойков Дамянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

3

Венета Пламенова Петрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

4

Десислава Стефанова Славчева

 

Лицето е регистрирано за представител от МК "БСП лява България"

5

Любомир Симеонов Черногорски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 1 представители на РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД; списък с 122 представители на ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД;. списък с 100 представители на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД; списък с 7 представители на ИК Ивайло Ангелов Панев за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД; списък с 4 представители на МК „БСП лява България“ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 20:20 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения