Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1277-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево“– СО

 

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 867/31.10.2015 г. от кмета на район „Панчарево" с искане за 12 промени в състава на 7 СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Панчарево" - СО от квотата на ПП „ДПС"- 7 промени в 7 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 1 промяна в 1СИК, от квотата на КП „АБВ“-1 промяна в 1 СИК, от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 2 промени в 2 СИК и от квотата на ПП „Атака“- 1 промяна в 1 СИК по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Панчарево " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

5

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА

снежана георгиева игнатова

 

СЕКРЕТАР

7

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА

АСЕН СТОЯНОВ ЦВЕТАНОВ

 

СЕКРЕТАР

17

НЕВЕНА АНТОНИЕВА ФИЛИПОВА

РАЛИЦА РАДОСЛАВОВА МАНОВА

 

СЕКРЕТАР

17

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА КОЕВА

ЖУЛИЕТА РОМЕОВА ВАСИЛЕВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

6

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ЯРОСЛАВ СТАМАТОВ ИЛИЕВ

 

СЕКРЕТАР

3

МИРОСЛАВА МАРИНОВА ЦВЕТАНОВА

СВЕТЛИН МИТКОВ ПОПОВ

 

ЧЛЕН

4

ДИМИТРИНА СИМЕОНОВА БОЖКОВА

ИГЛИКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

5

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА СЛАВЧЕВА

ТОДОР МАКАВЕЕВ ТОДОРОВ

 

ЧЛЕН

6

ВАСКА ИВАНОВА ЯНКОВА

ТАТЯНА СИМЕОНОВА СТАНКОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

7

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ФАТАХИ ДЖО БИДЖОАРКОЛ

СНЕЖАНА СЛАВЧЕВА ГРИГОРОВА

 

ЧЛЕН

16

НИКОЛАЙ АСЕНОВ АСЕНОВ

ГРИГОР СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ

 

ЧЛЕН

17

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОГДАНОВ

ЕМИ БОРИСОВА НАЙЧЕВА

 

ЧЛЕН

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:12 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения