Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1276-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 871/31.10.2015 г. от кмета на район „Красна поляна" с искане за 75 промени в състава на 66 СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Красна поляна" - СО от квотата на КП „Реформаторски блок"- 15 промени в 15 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 1 промени в 1 СИК, от квотата на КП „Патроитичен фронт“- 8 промени в 8 СИК, от квотата на ПП „ДПС“- 14 промени в14 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 2 промени в 2 СИК и от квотата на ПП „ГЕРБ“- 35 промени в 29 СИК  по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красна поляна" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

45

Димяна Василева Лепоева

Даниела Варбанова Данева

 

Председател

1

Иван Димитров Барамов

Красимир Цветков Михайлов

 

Член

39

Здравко Иванов Станков

Михаел Димитров Лештански

 

Председател

49

Веселин Георгиев Ангелушев

Тихомир Георгиев Ангелушев

 

Зам.предс.

48

Тихомир Георгиев Ангелушев

Никол Никова Стойчева

 

Член

50

Станислава Николаева Кьосева

Райна Стефанова Колева

 

Председател

30

Емилия Борисова Василева

Огнян Кирилов Митев

 

Член

11

Дилиана Иванова Барамова

Вера Йорданова Малинова

 

Член

4

Нина Димитрова Атанасова

ИВАН ВЪРБАНОВ КОСТОВ

 

Зам.председс.

1

Йоанна Йорданова Василева

Спаско Зарчев Жоевски

 

секретар

1

Анелия Анкова Петкова

Светла Петкова Рачева

 

член

2

Богданка Борисова Иванова

Станислав Любенов Николов

 

член

3

Цецка Петкова Цвяткова

Йоанна Йорданова Василева

 

зам.председател

3

Валя Иванова Грънчарова

Надя Петрова Николова

 

член

5

Саша Георгиева Ангелова

Салвадор Иванов Милков

 

член

6

Мартин Бойков Тодоров

Велислава Петкова Микова

 

секретар

6

Венцислав Илев Велиславов

Стойчо Златков Ценов

 

член

6

Силвия Георгиева Василева

Таня Николова Дочева

 

член

9

Дамян Пенчев Дайлиев

Ивайло Пламенов Йорданов

 

член

10

Дима Лилиева Симеонова

Анка Георгиева Станева

 

секретар

10

Ива Георгиева Алексиева

Петър Сотиров Соколов

 

член

12

Владимир Илиев Власаков

Зорница Младенова Ралчева

 

член

13

Стоянка Стефанова Златанова

Танко Александров Анастасов

 

член

17

Татяна Рашкова Григорова

Борислав Любомиров Николов

 

член

20

Теодора Бешкова Бешкова

Райчо Тодоров Караджов

 

член

21

Лидия Лоренова Колева

Невена Ангелова Кожухарова

 

зам.председател

24

Кристиян Петров Желев

Антоанета Славчева Христова

 

зам.председател

25

Гергана Младенова Никифрова

Десислава Калушкова Вълчева

 

председател

30

Блага Петрова Некова

Людмила Ивайлова Костова

 

секретар

32

Димитър Димитров Мандраджиев

Петър Николов Димов

 

член

34

Анета Станкова Танева

Румяна Маринова Маринова

 

член

35

Людмила Иванова Власакова

Велислава Анева Анева

 

член

40

Юлиян Петков Нейчев

Димитър Венциславов Вълчев

 

зам.председател

42

Мариан Точев Иванов

Татяна Рашкова Григорова

 

зам.председател

43

Аселина Антониева Лазарова

Гергана Георгиева Симеонова

 

член

47

Катерина Иванова Мичева

Димитър Сашков Попов

 

член

48

Спаско Зарчев Жоевски

Даниела Кръстева Рачева

 

член

52

Виолета Маринова Христова

Божидар Олег Божилов

 

член

56

Антоанета Огнянова Славчева

Пенка Иванова Божкилова

 

зам.председател

59

Виктория Петрова Желева

Ренета Трайкова Димитрова

 

член

61

Георги Илиев Ганев

Лина Наташова Величкова

 

член

63

Евелина Захариева Маврудиева

Благой Валентинов Еленкин

 

председател

67

Цанка Кръстева Ценова

Симеон Калоянов Руменов

 

секретар

67

Радка Александрова Прихова

Любомир Божидаров Александров

 

член

1

Богдана Димитрова Алексиева

Десислава Илиева Илиева

 

член

8

Антоанета  Валентинова  Тончева

Галина Виктор Петкова  

 

член

10

Цветелин Емилианов Цонев

Златко Димитров Иванов

 

председател

14

Таня Здравчева Йовчева

Харалампи Рафев Петков

 

член

5

Катерина Карлова  Максимова

Момчил Василев Стефанов

 

член

48

Христина Драганова Воденичарова

Мирела Момчилова Стефанова

 

член

18

Александра Александрова Гълъбова

Наталия Симеонова Симеонова

 

зам.-председател

23

Марио Русинов Недялков

Алекси Йовчев Йовчев

 

председател

42

Ивайло Александров Рулев

Антония Иванова Недева

 

секретар

25

Мариета Александрова Новоселска - Младенова

Стела Петрова Чапкънова

 

секретар

28

 Мария Гавраилова Стоичкова

Светла Викторова Стоичкова

 

член

46

Атанас Георгиев Атанасов

Красимир Божидаров Иванов

 

председател

47

Диана Георгиева Савова

Елка Николова Белутова

 

зам.-председател

54

Николай Петков Петков

Александър Велков Гоцев

 

секретар

73

Наталия Симеонова Симеонова

Ермила Димитрова Пехливанова

 

зам.-председател

4

ИВАН ВЪРБАНОВ КОСТОВ

Йорданка Захариева Методиева

 

Зам.председс.

69

Йорданка Захариева Методиева

ИВАН ВЪРБАНОВ КОСТОВ

 

Член

11

Вера Йорданова Малинова

 Елена Кирилова Ценкова

 

Член

46

Вера Димитрова Пенева

Петя Николаева Йорданова

 

Член

28

Анна Атанасова Кючукова

Геновева Нинова Вълова

 

Секретар

34

БОРИСЛАВ МИЛЧОВ АТАНАСОВ

ПЕНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

 

член

22

ПЕНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

БОРИСЛАВ МИЛЧОВ АТАНАСОВ

 

член

1

Бойка Георгиева Венева

Людмила Любенова Васева

 

ЧЛЕН

55

Мая Минчева Карова

Калина Бориславова Поборникова

 

ЧЛЕН

45

Петя Димитрова Маринова

Анжел Ивова Йорданова

 

ЧЛЕН

32

Елеонора Георгиева Стратиева-Ганева

Маргарита Ангелова Георгиева

 

ЧЛЕН

69

Ирен Тодорова Станчева

Снежина Стойкова Николова

 

ЧЛЕН

5

Нели Христова Георгиева

Борис Георгиев Пенев

 

ЧЛЕН

29

АЛЕКСАНДЪР ЖОРОВ ЧЕРКЕЗОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

 

ЧЛЕН

74

Станислава Олегова Михайлова

Елеонора Георгиева Стратиева-Ганева

 

зам. председател

15

Валери Иванов Симов

Георги Ганев Ганев

 

зам. председател

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:07 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения