Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1275-МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Закриване на служебни секции в район  Оборище

            В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ от 863/31.10.2015 г. от кмета на район „Оборище", с което е писмо изх. № 933/29.10.2015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ЕАД, с което ръководителят на лечебното заведение е закрил СИК № 22460 032 открита в повереното му лечебно заведение, поради наличието на по-малко от 10 избиратели.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.1и 7, във  връзка с чл. 9, ал.7 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Закрива СИК № 22460 032 в район Оборище.
 2. Освобождава назначените членове на СИК по т.1 и анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 21:01 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения