Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1251-МИ
София, 30.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 831/30.10.2015 г. от кмета на район „Слатина" с искане за 78 промени в състава на 43 СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Слатина" - СО от квотата на КП „БСП Лява България"- 12 промени в 12 СИК, от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 17 промени в 17 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 7 промени в 7 СИК, от квотата на ПП „Атака“- 2 промени в 2 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 9 промени в 9 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“ – 25 промени в 25 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 5 промени в 5 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

ЕГН

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1

Жулиета Атанасова Тодорова

 

Румен Иванов Меразчиев

 

секретар

3

Красимира Стойчева Александрова

 

Иван Йосифов Шванов

 

Председател

6

Валя Георгиева Петкова

 

Христина Димитрова Тенова

 

член

6

Радослав Петков Илиев

 

Цветанка Петрова Маринова

 

Член

15

Илияна Енчева Цветкова

 

Анжела Стефанова Манова

 

Член

19

Илка Маринова Григорова

 

Иванка Христоскова Христова

 

Член

21

Искра Петрова Цветанска-Цекова

 

Деляна Николаева Петкова

 

председател

23

Ася Андреева Каменова

 

Виктор Иренов Иванов

 

член

25

Анета Георгиева Божилова

 

Людмила Йорданова Ангелова

 

Член

29

Марийка Николова Компаниева

 

Петя Пенчева Пеева

 

Член

33

Марина Пламенова Попова

 

Десислава Цветанова Миланова-Василева

 

Член

37

Людмила Василева Дамянова

 

Мариана Василева Ранова-Симеонова

 

член

38

Марияна Иванова Петрова

 

Кристина ИвановаЦурева

 

Член

43

Даниела Димитрова Матева

 

Десислава Василева Евтимова

 

Член

45

Галя Андреева Дуцкинова

 

Катерина Цветанова Чалъкова

 

секретар

60

Ивайла Красимирова Петкова

 

Елиза Захаринова Зетова

 

член

62

Юлия Георгиева Колева

 

Елица Бориславова МутаФчиева

 

член

63

Снежина Красимирова Динева

 

Денис Тошков Николов

 

Член

66

Дочо Симеонов Нанов

 

Пламен Георгиев Цветанов

 

Секретар

68

Калина Кирилова Михайлова

 

Антония Живкова Митрева

 

Секретар

70

Мария Генчева Савова

 

Соня Миланова Борисова

 

председател

85

Десислава Григорова Григорова

 

Веска Иванова Асенова

 

Член

85

Наташа Каменова Велинова

 

Жанет Веселинова Денкова

 

член

1

Никола Цонев Ботев

 

Елена Петрова Велинова

 

член

66

Васил Петрова Младенов

 

Захари Асенов Ваклинов

 

член

67

Евгени Луков Гайтанеков

 

Едуард Асенов Васлинов

 

член

23

Орлин Цанков Стойчев

 

Анка Станчева Стефанова

 

член

33

 Таня Владимирова Вучева

 

Володя Николов Коцев

 

зам. председател

36

Георги Адамов Мирчев

 

Живка Николова Тотева

 

зам. председател

66

Даниела Руменова Страшилова

 

Димитър Емилов Бачев

 

председател

69

Стефан Крумов Делчев

 

Олга Стойчева Милчалиева

 

председател

75

Димитринка Милеткова Добрева

 

Силвия Иванова Василева

 

член

38

Людмила Йорданова Ангелова

 

Оля Орлинова Нецова

 

Председател

72

Станислав Георгиев Крумов

 

Николина Кирова Николава

 

председател

15

Юлия Димитрова Христова

 

Станислав Георгиев Крумов

 

зам.председател

36

Цветанка Живкова Стефанова

 

Антоанета Наскова Богданова

 

член

61

Давид Иванов Димитров

 

Ива Велчева Рагина

 

секретар

78

Маргарита Влайкова Огнянова

 

Румен Симеонов Богданов

 

член

81

Кристина Димитрова  Иванова

 

Светла Огнянова Иванова

 

секретар

82

Стоян Борисов Стоянов

 

Латинка Любчова Стоянова

 

член

83

Ценка Петкова Стоянова

 

Гергана Йорданова Спасова

 

член

84

георги Петров Крумов

 

Ирена петрова Стойнева

 

член

4

Десислава Ненчева Геренска

 

Николай Василев Ников

 

секретар

4

Нона Красимирова Нечева

 

Мария Иванова Аврамова

 

член

6

Йова Георгиева Йовчева

 

Бойко Дамянов Дамянов

 

Зам-председател

11

Стефка Петкова Паскалева

 

Миглена Китанова Иванова

 

председател

12

Васил Янков Ганев

 

Владислав Недялков Недялков

 

член

21

Добромир Красимиров Стоянов

 

Иван Кирилов Захариев

 

секретар

23

Димитър Петков Главинов

 

Маргарита Здравкова Велинова

 

председател

24

Стефан Павлов Стоилов

 

Силва Георгиева Зафирова

 

председател

49

Валентина Николова Вангелова

 

Албена Горанова Дамянова

 

член

62

Мартин Георгиев Чакъров

 

Росица Цветкова Илиева

 

член

72

Георги Цветанов Райнов

 

Александър Красимиров Тошков

 

член

79

Анита Антонова Грънчарова

 

Евтимка Стефанова Динева

 

член

38

Явор Боримиров Дончев

 

НиколайВладимиров Боров

 

член

81

Христина Кирилова Валявичарска

 

Венцислав Николов Стратиев

 

член

58

Славчо Георгиев Петров

 

Надежда Денчева Стойкова

 

член

6

Валя Иванова Стефанова

 

Даниела Мирославова Младенова

 

секретар

78

Вихра Бинева Бинева

 

Симеон Маринов Трулев

 

секретар

32

Аксиния Димитрова Костадинова

 

Теменужка Павлова Цановска

 

член

3

Марий Ивов Иванов

 

Борислав Божидаров Беневречки

 

член

11

Петранка Стоянова Пенчева

 

Цветан Божидаров Цветанов

 

член

38

Магдалена Запрянова Наумова

 

Ксения Константинова Гигова

 

член

64

Даниела Мирославова Младенова

 

Васил Георгиев Мавров

 

член

65

Александър Николаев Добрев

 

Раймис Димитров Гелов

 

зам. председател

63

Нели Николова Сотирова

 

Ивайло Кирилов Максимов

 

член

5

Никола Стоянов Молотов

 

Геновева Пенева Петкова

 

член

8

Елена Иванова Максимова

 

Димитър Петров Димитров

 

член

10

Ани Серафимова Николова

 

Първолетка Петрова Христова

 

зам. председател

23

Славейко Алексиев Йовчев

 

Михаела Бориславова Михова

 

зам. председател

25

Евелина Богданславова Ценкова

 

Андрей Николаев Зафиров

 

член

26

Първолетка Петрова Христова

 

Александър Николаев Зафиров

 

зам. председател

32

Галя Борисова Захариева

 

Веселин Иванов Донков

 

секретар

36

Таня Борянова Костова

 

Кунка Цветанова Велчева

 

председател

37

Валентина Найденова Найденова

 

Калин Иванов Михайлов

 

член

39

Александър Николаев Зафиров

 

Венцислав Цветанов Вълчев

 

член

41

Андрей Николаев Зафиров

 

Биляна Павлова Николова

 

член

42

Росица Кирилова Арнаудова

 

Вивиан Николаева Карагьозова

 

председател

44

Венета Веселий Петрова

 

Галя Борисова Захариева

 

секретар

47

Габриела Василева Иванова

 

Елвина Богданславова Ценкова

 

член

50

Мартин Красимиров Георгиев

 

Елена Иванова Максимова

 

член

53

Станка Георгиева Георгиева

 

Гергана Георгиева Георгиева

 

зам. председател

54

Николай Иванов Дилков

 

Мария Филипова Маврова

 

член

57

Красимир Методиев Георгиев

 

Първан Йосифов Първанов

 

член

58

Гергана Георгиева Георгиева

 

Стефан Гъдев Кисьов

 

зам. председател

60

Силвия Ивайлова Максимова

 

Кристина Ивайлова Максимова

 

член

32

Красен Христов Йорданов

 

Пламен Георгиев Пананов

 

зам.председател

83

Тони Димитров Пинов

 

Павлина Петрова Николова

 

зам.пред.

60

Мирослав Руменов Панев

 

Ивайло Цветанов Виденов

 

член

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 30.10.2015 в 21:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения