Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1181 -МИ/19.00ч.
София, 28.10.2015

ОТНОСНО: Насрочване  на втори тур за избор на кмет на район и на кметства

Съгласно решения на ОИК в Столична община за райони и  кметства, където няма кандидат за кмет, който да е получил повече от половината от действителните гласове на изборите проведени на 25.10.2015г..

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал. 1, т. 29 от ИК,Общинската избирателна комисия

 

 

РЕШИ:

 

Насрочва за 01.11.2015г. втори тур за избор на кмет на район и на кметства, в които няма изнран такъв на първи тур.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 28.10.2015 в 22:10 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения