Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1175-МИ/НР
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: Обявяване край на изборния ден  на 25.10.2015г. за приключил

На основание чл.87, ал.1, т.25 от ИК, във вр. С чл. 220, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община  

Р Е Ш И

Обявява край на изборния ден на 25.10.2015г. за територията на Столична община за приключил в 19.00 часа, при условията на чл.220, ал.1 от ИК.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 25.10.2015 в 19:45 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения