Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1169-МИ/НР
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 772/25.10.2015г от кмета на район „Възраждане " с искане за 8 промени в състава на 8 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Възраждане " - СО от квотата на КП „ББЦ“- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на ПП „Атака“- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на ПП „ДПС“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 5 промени в 5 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Възраждане " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия,

EГН

24

Росица Маринова Ярловска

Екатерина Илиева Дюлгерова

 

член

2

Росица Върбанова Василева

Пенка Йорданова Пелова

 

член

38

Слави Христов  Балабанов

Полина Кирилова Кирилова

 

член

54

Милен  Стоянов Русков

Любка Стоилова Златкова

 

член

63

Соня Цветанова Арсова

Маргарита Димитрова Василева

 

член

58

Кирил  Миланов Илиев

Биляна Славянова Николова

 

член

22

Валери Стоилов Орманов

Галина Ненкова Андреева

 

член

1

Атанаска Иванова Търпева

Симеон Георгиев Симеонов

 

зам.Председател

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.10.2015 в 21:21 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения