Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1168-МИ/НР
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 771/25.10.2015 г. от кмета на район „Люлин" с искане за 21 промени в състава на 21 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Люлин " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 4 промени в 4 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 6 промeни в 6 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 4 промени в 4 СИК, от квотата на КП „Реформаторски блок“- 3 промени в 3 СИК  и от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 4 промени в 4 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Люлин" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

27

ИВАН ДИМИТРОВ НЕЙКОВ

МОНИКА АНДРЕЕВА МИЛАНОВА

 

член

55

АСЕН ЮРИЕВ ПЕТКОВ

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЗАМФИРОВА

 

член

62

МИЛАН МИЛАНОВ МИЛАНОВ

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ИСКРЕНОВ

 

член

1

РЕНИ ЦЕНКОВА ЦВЕТКОВА

НАТАЛИЯ ВИХРОВАКОЛАРОВ

 

зам. председател

47

Георги Антонов Тодоров

Десислава Иванова Янева

 

член

102

Даниела Тодорова Лазарова

Магделена Гюрова Спасова

 

член

16

Райчо Йорданов Радев

Моника Емилова Минева

 

член

22

Моника Емилова Минева

Светла Ангелова Гриторова

 

секретар

25

ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ ЯНАЧКОВ

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

член

95

КРАСИМИР ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ

НЕЛИ ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

член

39

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ИВАНА НИКОЛОАВ ЙОТОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

60

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

45

ОЛИТА БОРИСОВА НИКОЛОВА

ПЛАМЕНА РОСЕНОВА ПЕНКОВА

 

член

36

МАРИЯ СТОЯНОВА КЮЧУКОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

 

зам. председател

2

ПАНАЙОТИС ЕЛЕНКИС СТАНОЕВ

ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА СОКОЛОВА

 

ЧЛЕН

40

ВИКТОРИЯ АНТОНОВА СПАСОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИШЕВА

 

СЕКРЕТАР

98

ИВАН БОЯНОВ ДАКОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

ЧЛЕН

19

ДАНИЕЛ ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ

ИГНАТ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

 

ЧЛЕН

8

Татяна Василева Атанасова

Анна Петрова Стоянова

 

Секретар

6

Камелия Велинова Лозанова

Мая Ставрева Николова

 

Член

109

Маргарита Добрева Динекова

Ивайло Цветанов Георгиев

 

Председател

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.10.2015 в 21:20 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения