Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1167-МИ/НР
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“– СО

 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 769/25.10.2015 г. от кмета на район „Овча купел" с искане за 14 промени в състава на 14 СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Овча купел " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 9 промeни в 9 СИК, от квотата КП „АБВ“- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на КП „БСП Лява България“- 2 промени в 2 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. Допуска и замяна поради неявяване на заместник- председател от квотата на КП „АБВ“ с член от същатата СИК, от квотата на КП „Реформаторски блок“, във връзка с решение на секционната комисия.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Овча купел" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

 

 

12

НИКОЛА ВАЛЕРИЕВ МИТОВ

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

СЕКРЕТАР

13

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЛИЛИ ДИМИТРОВА СИМОВА

 

ЧЛЕН

16

ЕКАТЕРИНА МИХАИЛОВА ГРИГОРОВА

МИЛЕНА БОЖИДАРОВА ТУЛЕШКОВА

 

ЧЛЕН

18

ЦВЕТОМИР ЯНКОВ ИЛИЕВ

ТОДОР АТАНАСОВ СТОЯНОВ

 

ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ

19

ЙОАНА ТОШКОВА ТОДОРОВА

ЦВЕТАНА АСЕНОВА НИКОЛОВА

 

СЕКРЕТАР

21

СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

ДИАНА ВЕНЕЛИНОВА АЛАЙКОВА-АТАНАСОВА

 

ЧЛЕН

30

ЖИВКО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМОРОВОА ПАРГОВА

 

ЧЛЕН

31

АСАН ИЛИЕВ ШАБАНОВ

ИВАН ЛЮБЕНОВ ЛАЗОВ

 

ЧЛЕН

33

КАМЕЛИЯ КАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМАНУИЛ ЕМИЛОВ МАЛИНОВ

 

ЧЛЕН

35

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

РАДОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ДОНЧЕВА

 

ЧЛЕН

39

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТИНЧЕВ

 

СЕКРЕТАР

43

ВАСИЛ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

АНЕТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

58

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

60

МИГЛЕНА КЛИМЕНТОВА ЦВЕТАНОВА

СОНЯ ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

 

ЧЛЕН

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.10.2015 в 20:43 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения