Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1131 -МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО:  Публикуване на списък с представители на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Постъпило е заявления с вх. № 718/24.10.2015 г. на ОИК Столична община от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ, представлявана от Красимира Арангелова Коввачка и Стефан Георгиев Кенов, чрез Александър Димитров Димитров, в качеството му на пълномощник, с което е представен списък със общо 1255 представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Посочени са  три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Столична община.

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Варадин Петров Данов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Емил Марио Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Николая Мариова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4

Росица Крумова Райчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

5

Огнян Атанасов Найденов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

6

Георги Кънчев Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Николина Иванова Лозанова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

8

Дарина Георгиева Тодорова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

9

Катерна Ангелова Стойкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

10

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

11

Владимир Маринов Петков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

12

Венеса Иво Андонова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Игнат Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

14

Троян Найденов Траянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

15

Аспарух Асенов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

16

Стефан Аспарухов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

17

Роман Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

18

Мария Ангелова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

19

Красимира Ефтимова Петрова

 

Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

20

Георги Стефанов Новев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

21

Румяна Григорова Андонова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

22

Георги Ангелов Атанасов

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

23

ЛЮБЕН МИХОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

24

НЕЛИ ХРИСТОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

25

ЖИВКА ИВАНОВА РУСИМОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

26

БАСЕЛ ХАНИ ЮСЕФ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

27

БОНО РАШКОВ РОМАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

28

ЕВЛОГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

29

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

30

ВАСИЛКА НЕДКОВА ВЪРБАНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

31

Ивайло Стойков Капанъков

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

32

Георги Ивайлов Гогов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

33

Викторио Георгиев Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

34

Мишо Евтимов Стоянчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

35

Николай Демиров Дремалов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

36

Християн Кирилов Гонев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

37

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

38

Добрин Стефанов Бързашки

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

39

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка

40

Митко Янков Вълев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

41

Кристина Тошкова Йорданова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

42

Николина Симеонова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

43

Явор Ангелов Тиков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

44

Анелия Христова Христова-Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

45

Петко Стоядинов Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

46

Петко Петков Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

47

Кристиян Емилов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

48

Цветан Атанасов Велинов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

49

Вида Георгиева Цайкина

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

50

Иван Трендафилов Димитров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

51

Донка Иванова Стоименова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

52

Венка Петрова Балева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

53

Линка Петракиева Ковачева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

54

Григор Данаилов Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

55

Георги Крумов Гелев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

56

Елисавета Емануилова Кантраджиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

57

Енчо Йорданов Цайкин

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

58

Димитър Кирчов Раннгелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

59

Петър Иванов Динев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

60

Елена Костадинова Найденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

61

Данаил Григоров Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

62

Валентина Асенова Божилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

63

Кристина Кънчева Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

64

Петър Николаев Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

65

Радка Миланова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

66

Слава Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

67

Николай Михайлов Лашков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

68

Николай Иванов Тинчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

69

Антония Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

70

Люба Димитрова Адамова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

71

Изабела Добрева Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

72

Таня Кръстева Стойнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

73

Тодор Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

74

Борис Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

75

Гергана Стоянова Иванчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

76

Георги Стефанов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

77

Владислав Владимиров Манолов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

78

Ценка Григорова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

79

Йорданка Ангелова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

80

Лили Симеонова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

81

Петър Георгиев Тонков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

82

Росица Минчева Златанова Козовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

83

Мартин Красимиров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

84

Раймонда Асенова Черкезова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

85

Румяна Атанасова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

86

Мария Георгиева Костадинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

87

Асенка Асенова Димитрова Манавска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

88

Росица Тодорова Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

89

Ваня Георгиева Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

90

Станимир Бориславов Станимиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

91

Спаска Петрова Станимирова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

92

Михаил Иванов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

93

Красимира Георгиева Харалампиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

94

Гинка Стоянова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

95

Диана Иванова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

96

Ива Цветанова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

97

Калоян Вичев Вичев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

98

Асен Спасов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

99

Сийка Йорданова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

100

Филип Филипов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

101

Даниел Йотов Захариев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

102

Румяна Руменова Филипова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

103

Красимира Цветанова Драгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

104

Добри Стефанов Колев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

105

Боряна стоянова Маркова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

106

Първолета Цветанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

107

Марин Истатков Матрев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

108

Константин Георгиев Христов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

109

Марияна Тодорова Тотева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

110

Евелин Людмилов Тотев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

111

Любомир Томов Томов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

112

Петър Александров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

113

Крум Каменов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

114

Иван Петров Касабов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

115

Николая маринова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

116

Емил Маринов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

117

ИВАНКА БОРИСЛАВОВА ТАСЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

118

РАЙНА СТЕФАНОВА НЕДЯЛКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

119

ДАНЧО ГЕНЧЕ ТОНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

120

Христо Тодоров Тонев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

121

Мирослав Димитров Мирославов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

122

Михаил Василев Цветков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

123

Васил Грозев Маринов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

124

Антоанета Александрова Георгиева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

125

Николай Георгиев Конакчийски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

126

Влади Огнянов

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

127

ДИАНА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

128

МИЛАН ВЪЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ

 

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) в ОИК Раднево

129

РОМАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП ГЕРБ

130

РЕНИ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

131

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БУЧКОВ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

132

МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА ЛУКАНОВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

133

Виктория Георгиева Вучева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

134

Виолета Красимирова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

135

Петър Тодоров Соколов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

136

Силвия Гаврилова Цветанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

137

Мариана Стаменова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

138

Милен Славов Манев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

139

Лили Крумова Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

140

Снежанка Лилиева Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

141

Данаил Тродскиев Бърдарски

 

Лицето се повтаря в списъка

142

Десислава Симеонова Миланова

 

Лицето се повтаря в списъка

143

Юлия Христова Кънчева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

144

Теодара Атанасова Младенова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

145

Бисерка Борисова Михова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

146

Юлия Георгиева Бончева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

147

Ангелина Цветкова Алипиева

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

148

Стоян Иванов Кочев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

149

Любомир Петров Захариев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

150

Горичка Цветанова Захариева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

151

Наташа Петрова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

152

Иванка Тодорова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

153

Пламен Венциславов Иванов

 

Лицето се повтаря в списъка

154

Венцислав Василев Попов

 

Лицето се повтаря в списъка

155

Венцислав Анатолиев Костадинов

 

Лицето се повтаря в списъка

156

Надя Теодорова Марковска

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

157

Илона Йорданова Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

158

Душан Станимиров Марков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

159

Трифон Христов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

160

Стефан Велков Топков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

161

Анелия Дончева Султанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

162

Ани Светославова Кочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

163

Веселина Георгиева Пирнарева

 

Лицето няма навършени 18 години

164

Георги Димитров Пирнарев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

165

Александър Владимиров Ламбев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

166

Стоян Петров Недев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

167

Никола Симеонов Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

168

Даниела Георгиева Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

169

Лидия Петрова Гочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

170

Антония Константинова Високалийска - Джонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

171

Лидия Тодорова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

172

Тодор Иванов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

173

Георги Михайлов Лещарски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

174

Боряна Георгиева Лещарска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

175

Георги Борисов Ясников

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

176

Росица Маркова Ясникова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

177

Десислава Василева Летинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

178

Атанаска Иванова Ранкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

179

Марина Георгиева Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

180

Лидия Петрова Нинова - Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

181

Емилия Георгиева Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

182

Деяна Стефанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

183

Николина Свиленова Любенова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

184

Бойко Александров Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

185

Милкана Данчова Бедалова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

186

Емил Руменов Йорданов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

187

Христо Ценков Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

188

Латин Владимиров Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

189

Александър Красимиров Пенчовски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

190

Георги Каменов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

191

Зоя Стоянова Милушева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

192

Мария Бойкова Павлова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

193

Лилия Йорданова Кирилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

194

Добринка Стайкова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

195

Красимира Красимирова Микова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

196

Евгений Ангелов Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

197

Евгения Стойчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

198

Кристина Благовестова Баракова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

199

Мария Ангелова Атанасова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

200

Красимира Любомирова Тонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

201

Иванка Михайлова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

202

Иван Костадинов Костов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

203

Стефка Кънчева Маджарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

204

Лидия Божидарова Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

205

Вая Петрова Мицева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

206

Таня Костадинова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

207

Милена Иванова Александрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

208

Илко Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

209

Елица Рачева Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

210

Рачо Генов Недков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

211

Весела Иванова Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

212

Николай Александров Александров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

213

Елена Йорданова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

214

Георги Харалампиев Ангелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

215

Даниела Ванчова Арангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

216

Весела Василева Миладинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

217

Диана Христова Манова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

218

Павлина Славева Маринчовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

219

Снежанка Петрунова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

220

Ради Маринов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

221

Анна Георгиева Цанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

222

Васил Георгиев Попов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

223

Румяна Юриева Йохнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

224

Елена Ботева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

225

Людмила Стоянова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

226

Ани Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

227

Гергана Кирилова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

228

Евелинка Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

229

Силвия Александрова Додова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

230

Емилия Кирилова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

231

Диана Александрова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

232

Райна Димитрова Геровска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

233

Екатерина Пламенова Рослева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

234

Адриана Димитрова Мичева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

235

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

236

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“
Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

237

Павел Бориславов Григоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

238

Мая Пенчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

239

Ива Здравкова Якимова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

240

Петър Борисов Грамчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

241

Мариета Славкова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

242

Стойчо Стоянов Вельов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

243

Владимир Димитров Монов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

244

Анелия Христова Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

245

Лилия Андонова Монова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

246

Мария Петрова Гърноева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

247

Иван Стоянов Гърноев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

248

Димитрина Николаева Гинева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

249

Румен Михайлов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

250

Яна Анатолиева Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

251

Радослав Христов Михайлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

252

ДЕША СТЕФАНОВА ДЕМОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

253

Атанаска Иванова Гърноева - Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

254

СВЕТЛА ДРАГИЕВА РАДИЧЕВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

255

СТОЙКА ЙОВЧЕВА РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

256

АНТОН ЛЮБЕНОВ РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

257

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА БЕРЕСНЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

258

ПАВЕЛ ЯНКОВ ДОНЧЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

259

АНЕТА ИВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

260

АНИТА ТОДОТРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

261

АНИТА ТОДОРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

262

БЛАГОВЕСТА АСЕНОВА  НИКОЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

263

ХРИСТО ТОДОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

264

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АСЕНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

265

ПАВЕЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

266

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

267

ВЛАДИСЛАВА МИТКОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

268

ИВЕЛИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

269

ПЕТЪР ИВАНОВ ДРУМЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

270

РУМЕН ИВАНОВ ПОПИНСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

271

ИВАНИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

272

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ДРУМЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

273

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

274

ДИМИТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

275

ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

276

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

277

МИРА МИРОСЛАВОВА МИЛАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

278

МИЛАН ПЕТКОВ ДРАГНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

279

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ МИЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

280

БЛАГОЙ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

281

ИЛИЯ МИЛКОВ ИЛИЕВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

282

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

283

МИРОСЛАВА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

284

АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

285

ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

286

МИЛКА ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

287

АННА ГЕРГОВА МИЛЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

288

АЛБЕНА КАЛОЯНОВА НЕНКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

289

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

290

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ МИХОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

291

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

292

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

293

ЙОРДАН МИТКОВ ЗАРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

294

МАРИЯ АСЕНОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

295

ЛИДИЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

296

АСЕН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

297

СТЕФАН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

298

НАТАЛИЯ АСЕНОВА НАНЧЕВСКА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

299

КАЛИН ДАНЕВ ДИНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

300

ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

301

КУЛА ВАСИЛИОС ЙОРДАНИДУ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

302

БОЖИДАРКА МАРИНОВА ПАВЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка

303

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА НАЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

304

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СЪЙКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

305

ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

306

ДИМИТЪР ДОБРИНОВ СТАЙНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

307

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

308

НИКОЛА НИКОЛА ДРАГОВЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

309

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЦАКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

310

КАЛИН МИЛКОВ ЩЕРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

311

СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА ЮРУКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

312

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

313

МЕТОДИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

314

ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

315

ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

316

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

317

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

318

ВЕЛКО ДИМИТРОВ ПОПОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

319

ТОДОР ДИМИТРОВТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

320

ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

321

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

322

КИРИЛ СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

323

СИМОНА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

324

Татяна Герасимова Кръстева

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

325

Милен Христов Кръстев

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

326

Владислав Лалов Лалов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

327

Евгени Генадиев Павлов

 

Лицето се повтаря в списъка

328

Ерик Николаев Прасков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

329

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

330

Методи Красимиров Наумов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

331

Владимир Маринов Цомпов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

332

Васил Петров Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

333

Юлиан Руменов Василев

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

334

Юлиан Стоилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

335

Петя Николаева Симеонова

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

336

Ромина Николаева Танева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

337

Вихър Иванов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

338

Цачо Христов Цачев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

339

Борис Любомиров Йорданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

340

Йорданка Методиева Цачева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

341

Иванка Петрова Кралева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

342

Любомир Пламенов Панчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

343

Силвия Кръстева Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

344

Никифор Венцеславов Горненски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

345

Ирена Събкова Асенова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

346

Люба Иванова Панчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

347

Христо Цачев Христов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

348

Албена Пенева Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

349

Тодор Георгиев Мавродиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

350

Юлия Костадинова Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

351

Жанета Веселинова Куюмджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

352

Стефан Валентинов Маринов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

353

Мирослав Павлов Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

354

Петър Кирилов Алексиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

355

Иван Тошков Борисов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

356

Иван Михайлов Гайдарски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

357

Теменужка Трайчева Бърдарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

358

Анна Пламенова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

359

Васил Николаев Чавгов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

360

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка

361

Орлин Гергинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

362

Сергей Кирилов Груев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

363

Иван Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

364

Васил Тодоров Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

365

Стефанка Тонкова Гюрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

366

Елеонора Теодорова Палавейска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

367

Валя Стоянова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

368

Анна Жоро Грозева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

369

Светлана Илиева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

370

Тони Григоров Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

371

Светла Иванова Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

372

Захария Любенова Млеченкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

373

Калин Илиянов Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

374

Георги Людмилов Владимиров

 

Лицето е член на ОИК София

375

Лора Валентинова Виденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

376

Елена Симеонова Никова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

377

Емилия Александрова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

378

Борислава Валентинова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

379

Екатерина Николова Стоилкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

380

Елена Пламенова Владимирова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

381

Марио Петров Симеонов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

382

Алекс Николов Живкович

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

383

Петя Спасова Гашпарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

384

Марчо Стоянов Марчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

385

Мария Цветанова Матеева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“

386

РУМЕН ТРАЯНОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

387

ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ МАКАВЕЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“

388

ИЛИЯ КОЛЧЕВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 867 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 1. Отказва да публикува списък с представители за следните лица:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Варадин Петров Данов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Емил Марио Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Николая Мариова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4

Росица Крумова Райчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

5

Огнян Атанасов Найденов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

6

Георги Кънчев Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Николина Иванова Лозанова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

8

Дарина Георгиева Тодорова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

9

Катерна Ангелова Стойкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

10

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

11

Владимир Маринов Петков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

12

Венеса Иво Андонова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Игнат Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

14

Троян Найденов Траянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

15

Аспарух Асенов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

16

Стефан Аспарухов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

17

Роман Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

18

Мария Ангелова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

19

Красимира Ефтимова Петрова

 

Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

20

Георги Стефанов Новев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

21

Румяна Григорова Андонова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

22

Георги Ангелов Атанасов

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

23

ЛЮБЕН МИХОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

24

НЕЛИ ХРИСТОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

25

ЖИВКА ИВАНОВА РУСИМОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

26

БАСЕЛ ХАНИ ЮСЕФ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

27

БОНО РАШКОВ РОМАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

28

ЕВЛОГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

29

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

30

ВАСИЛКА НЕДКОВА ВЪРБАНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

31

Ивайло Стойков Капанъков

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

32

Георги Ивайлов Гогов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

33

Викторио Георгиев Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

34

Мишо Евтимов Стоянчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

35

Николай Демиров Дремалов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

36

Християн Кирилов Гонев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

37

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

38

Добрин Стефанов Бързашки

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

39

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка

40

Митко Янков Вълев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

41

Кристина Тошкова Йорданова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

42

Николина Симеонова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

43

Явор Ангелов Тиков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

44

Анелия Христова Христова-Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

45

Петко Стоядинов Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

46

Петко Петков Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

47

Кристиян Емилов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

48

Цветан Атанасов Велинов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

49

Вида Георгиева Цайкина

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

50

Иван Трендафилов Димитров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

51

Донка Иванова Стоименова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

52

Венка Петрова Балева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

53

Линка Петракиева Ковачева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

54

Григор Данаилов Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

55

Георги Крумов Гелев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

56

Елисавета Емануилова Кантраджиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

57

Енчо Йорданов Цайкин

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

58

Димитър Кирчов Раннгелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

59

Петър Иванов Динев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

60

Елена Костадинова Найденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

61

Данаил Григоров Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

62

Валентина Асенова Божилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

63

Кристина Кънчева Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

64

Петър Николаев Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

65

Радка Миланова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

66

Слава Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

67

Николай Михайлов Лашков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

68

Николай Иванов Тинчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

69

Антония Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

70

Люба Димитрова Адамова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

71

Изабела Добрева Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

72

Таня Кръстева Стойнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

73

Тодор Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

74

Борис Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

75

Гергана Стоянова Иванчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

76

Георги Стефанов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

77

Владислав Владимиров Манолов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

78

Ценка Григорова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

79

Йорданка Ангелова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

80

Лили Симеонова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

81

Петър Георгиев Тонков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

82

Росица Минчева Златанова Козовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

83

Мартин Красимиров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

84

Раймонда Асенова Черкезова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

85

Румяна Атанасова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

86

Мария Георгиева Костадинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

87

Асенка Асенова Димитрова Манавска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

88

Росица Тодорова Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

89

Ваня Георгиева Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

90

Станимир Бориславов Станимиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

91

Спаска Петрова Станимирова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

92

Михаил Иванов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

93

Красимира Георгиева Харалампиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

94

Гинка Стоянова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

95

Диана Иванова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

96

Ива Цветанова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

97

Калоян Вичев Вичев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

98

Асен Спасов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

99

Сийка Йорданова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

100

Филип Филипов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

101

Даниел Йотов Захариев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

102

Румяна Руменова Филипова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

103

Красимира Цветанова Драгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

104

Добри Стефанов Колев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

105

Боряна стоянова Маркова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

106

Първолета Цветанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

107

Марин Истатков Матрев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

108

Константин Георгиев Христов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

109

Марияна Тодорова Тотева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

110

Евелин Людмилов Тотев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

111

Любомир Томов Томов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

112

Петър Александров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

113

Крум Каменов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

114

Иван Петров Касабов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

115

Николая маринова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

116

Емил Маринов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

117

ИВАНКА БОРИСЛАВОВА ТАСЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

118

РАЙНА СТЕФАНОВА НЕДЯЛКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

119

ДАНЧО ГЕНЧЕ ТОНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

120

Христо Тодоров Тонев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

121

Мирослав Димитров Мирославов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

122

Михаил Василев Цветков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

123

Васил Грозев Маринов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

124

Антоанета Александрова Георгиева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

125

Николай Георгиев Конакчийски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

126

Влади Огнянов

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

127

ДИАНА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

128

МИЛАН ВЪЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ

 

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) в ОИК Раднево

129

РОМАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП ГЕРБ

130

РЕНИ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

131

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БУЧКОВ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

132

МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА ЛУКАНОВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

133

Виктория Георгиева Вучева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

134

Виолета Красимирова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

135

Петър Тодоров Соколов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

136

Силвия Гаврилова Цветанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

137

Мариана Стаменова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

138

Милен Славов Манев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

139

Лили Крумова Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

140

Снежанка Лилиева Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

141

Данаил Тродскиев Бърдарски

 

Лицето се повтаря в списъка

142

Десислава Симеонова Миланова

 

Лицето се повтаря в списъка

143

Юлия Христова Кънчева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

144

Теодара Атанасова Младенова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

145

Бисерка Борисова Михова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

146

Юлия Георгиева Бончева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

147

Ангелина Цветкова Алипиева

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

148

Стоян Иванов Кочев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

149

Любомир Петров Захариев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

150

Горичка Цветанова Захариева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

151

Наташа Петрова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

152

Иванка Тодорова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

153

Пламен Венциславов Иванов

 

Лицето се повтаря в списъка

154

Венцислав Василев Попов

 

Лицето се повтаря в списъка

155

Венцислав Анатолиев Костадинов

 

Лицето се повтаря в списъка

156

Надя Теодорова Марковска

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

157

Илона Йорданова Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

158

Душан Станимиров Марков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

159

Трифон Христов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

160

Стефан Велков Топков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

161

Анелия Дончева Султанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

162

Ани Светославова Кочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

163

Веселина Георгиева Пирнарева

 

Лицето няма навършени 18 години

164

Георги Димитров Пирнарев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

165

Александър Владимиров Ламбев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

166

Стоян Петров Недев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

167

Никола Симеонов Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

168

Даниела Георгиева Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

169

Лидия Петрова Гочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

170

Антония Константинова Високалийска - Джонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

171

Лидия Тодорова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

172

Тодор Иванов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

173

Георги Михайлов Лещарски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

174

Боряна Георгиева Лещарска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

175

Георги Борисов Ясников

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

176

Росица Маркова Ясникова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

177

Десислава Василева Летинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

178

Атанаска Иванова Ранкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

179

Марина Георгиева Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

180

Лидия Петрова Нинова - Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

181

Емилия Георгиева Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

182

Деяна Стефанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

183

Николина Свиленова Любенова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

184

Бойко Александров Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

185

Милкана Данчова Бедалова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

186

Емил Руменов Йорданов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

187

Христо Ценков Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

188

Латин Владимиров Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

189

Александър Красимиров Пенчовски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

190

Георги Каменов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

191

Зоя Стоянова Милушева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

192

Мария Бойкова Павлова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

193

Лилия Йорданова Кирилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

194

Добринка Стайкова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

195

Красимира Красимирова Микова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

196

Евгений Ангелов Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

197

Евгения Стойчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

198

Кристина Благовестова Баракова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

199

Мария Ангелова Атанасова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

200

Красимира Любомирова Тонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

201

Иванка Михайлова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

202

Иван Костадинов Костов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

203

Стефка Кънчева Маджарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

204

Лидия Божидарова Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

205

Вая Петрова Мицева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

206

Таня Костадинова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

207

Милена Иванова Александрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

208

Илко Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

209

Елица Рачева Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

210

Рачо Генов Недков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

211

Весела Иванова Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

212

Николай Александров Александров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

213

Елена Йорданова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

214

Георги Харалампиев Ангелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

215

Даниела Ванчова Арангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

216

Весела Василева Миладинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

217

Диана Христова Манова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

218

Павлина Славева Маринчовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

219

Снежанка Петрунова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

220

Ради Маринов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

221

Анна Георгиева Цанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

222

Васил Георгиев Попов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

223

Румяна Юриева Йохнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

224

Елена Ботева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

225

Людмила Стоянова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

226

Ани Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

227

Гергана Кирилова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

228

Евелинка Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

229

Силвия Александрова Додова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

230

Емилия Кирилова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

231

Диана Александрова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

232

Райна Димитрова Геровска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

233

Екатерина Пламенова Рослева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

234

Адриана Димитрова Мичева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

235

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

236

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“
Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

237

Павел Бориславов Григоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

238

Мая Пенчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

239

Ива Здравкова Якимова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

240

Петър Борисов Грамчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

241

Мариета Славкова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

242

Стойчо Стоянов Вельов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

243

Владимир Димитров Монов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

244

Анелия Христова Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

245

Лилия Андонова Монова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

246

Мария Петрова Гърноева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

247

Иван Стоянов Гърноев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

248

Димитрина Николаева Гинева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

249

Румен Михайлов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

250

Яна Анатолиева Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

251

Радослав Христов Михайлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

252

ДЕША СТЕФАНОВА ДЕМОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

253

Атанаска Иванова Гърноева - Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

254

СВЕТЛА ДРАГИЕВА РАДИЧЕВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

255

СТОЙКА ЙОВЧЕВА РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

256

АНТОН ЛЮБЕНОВ РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

257

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА БЕРЕСНЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

258

ПАВЕЛ ЯНКОВ ДОНЧЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

259

АНЕТА ИВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

260

АНИТА ТОДОТРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

261

АНИТА ТОДОРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

262

БЛАГОВЕСТА АСЕНОВА  НИКОЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

263

ХРИСТО ТОДОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

264

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АСЕНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

265

ПАВЕЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

266

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

267

ВЛАДИСЛАВА МИТКОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

268

ИВЕЛИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

269

ПЕТЪР ИВАНОВ ДРУМЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

270

РУМЕН ИВАНОВ ПОПИНСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

271

ИВАНИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

272

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ДРУМЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

273

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

274

ДИМИТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

275

ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

276

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

277

МИРА МИРОСЛАВОВА МИЛАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

278

МИЛАН ПЕТКОВ ДРАГНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

279

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ МИЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

280

БЛАГОЙ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

281

ИЛИЯ МИЛКОВ ИЛИЕВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

282

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

283

МИРОСЛАВА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

284

АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

285

ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

286

МИЛКА ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

287

АННА ГЕРГОВА МИЛЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

288

АЛБЕНА КАЛОЯНОВА НЕНКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

289

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

290

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ МИХОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

291

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

292

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

293

ЙОРДАН МИТКОВ ЗАРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

294

МАРИЯ АСЕНОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

295

ЛИДИЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

296

АСЕН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

297

СТЕФАН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

298

НАТАЛИЯ АСЕНОВА НАНЧЕВСКА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

299

КАЛИН ДАНЕВ ДИНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

300

ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

301

КУЛА ВАСИЛИОС ЙОРДАНИДУ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

302

БОЖИДАРКА МАРИНОВА ПАВЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка

303

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА НАЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

304

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СЪЙКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

305

ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

306

ДИМИТЪР ДОБРИНОВ СТАЙНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

307

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

308

НИКОЛА НИКОЛА ДРАГОВЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

309

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЦАКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

310

КАЛИН МИЛКОВ ЩЕРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

311

СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА ЮРУКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

312

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

313

МЕТОДИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

314

ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

315

ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

316

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

317

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

318

ВЕЛКО ДИМИТРОВ ПОПОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

319

ТОДОР ДИМИТРОВТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

320

ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

321

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

322

КИРИЛ СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

323

СИМОНА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

324

Татяна Герасимова Кръстева

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

325

Милен Христов Кръстев

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

326

Владислав Лалов Лалов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

327

Евгени Генадиев Павлов

 

Лицето се повтаря в списъка

328

Ерик Николаев Прасков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

329

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

330

Методи Красимиров Наумов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

331

Владимир Маринов Цомпов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

332

Васил Петров Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

333

Юлиан Руменов Василев

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

334

Юлиан Стоилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

335

Петя Николаева Симеонова

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

336

Ромина Николаева Танева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

337

Вихър Иванов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

338

Цачо Христов Цачев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

339

Борис Любомиров Йорданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

340

Йорданка Методиева Цачева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

341

Иванка Петрова Кралева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

342

Любомир Пламенов Панчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

343

Силвия Кръстева Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

344

Никифор Венцеславов Горненски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

345

Ирена Събкова Асенова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

346

Люба Иванова Панчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

347

Христо Цачев Христов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

348

Албена Пенева Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

349

Тодор Георгиев Мавродиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

350

Юлия Костадинова Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

351

Жанета Веселинова Куюмджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

352

Стефан Валентинов Маринов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

353

Мирослав Павлов Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

354

Петър Кирилов Алексиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

355

Иван Тошков Борисов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

356

Иван Михайлов Гайдарски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

357

Теменужка Трайчева Бърдарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

358

Анна Пламенова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

359

Васил Николаев Чавгов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

360

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка

361

Орлин Гергинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

362

Сергей Кирилов Груев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

363

Иван Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

364

Васил Тодоров Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

365

Стефанка Тонкова Гюрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

366

Елеонора Теодорова Палавейска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

367

Валя Стоянова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

368

Анна Жоро Грозева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

369

Светлана Илиева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

370

Тони Григоров Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

371

Светла Иванова Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

372

Захария Любенова Млеченкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

373

Калин Илиянов Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

374

Георги Людмилов Владимиров

 

Лицето е член на ОИК София

375

Лора Валентинова Виденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

376

Елена Симеонова Никова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

377

Емилия Александрова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

378

Борислава Валентинова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

379

Екатерина Николова Стоилкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

380

Елена Пламенова Владимирова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

381

Марио Петров Симеонов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

382

Алекс Николов Живкович

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

383

Петя Спасова Гашпарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

384

Марчо Стоянов Марчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

385

Мария Цветанова Матеева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“

386

РУМЕН ТРАЯНОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

387

ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ МАКАВЕЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“

388

ИЛИЯ КОЛЧЕВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 862 представители на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

1131 -МИ/24.10.2015г.

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Постъпило е заявления с вх. № 718/24.10.2015 г. на ОИК Столична община от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ, представлявана от Красимира Арангелова Коввачка и Стефан Георгиев Кенов, чрез Александър Димитров Димитров, в качеството му на пълномощник, с което е представен списък със общо 1255 представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Посочени са  три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Столична община.

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Варадин Петров Данов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Емил Марио Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Николая Мариова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4

Росица Крумова Райчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

5

Огнян Атанасов Найденов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

6

Георги Кънчев Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Николина Иванова Лозанова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

8

Дарина Георгиева Тодорова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

9

Катерна Ангелова Стойкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

10

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

11

Владимир Маринов Петков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

12

Венеса Иво Андонова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Игнат Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

14

Троян Найденов Траянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

15

Аспарух Асенов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

16

Стефан Аспарухов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

17

Роман Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

18

Мария Ангелова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

19

Красимира Ефтимова Петрова

 

Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

20

Георги Стефанов Новев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

21

Румяна Григорова Андонова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

22

Георги Ангелов Атанасов

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

23

ЛЮБЕН МИХОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

24

НЕЛИ ХРИСТОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

25

ЖИВКА ИВАНОВА РУСИМОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

26

БАСЕЛ ХАНИ ЮСЕФ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

27

БОНО РАШКОВ РОМАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

28

ЕВЛОГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

29

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

30

ВАСИЛКА НЕДКОВА ВЪРБАНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

31

Ивайло Стойков Капанъков

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

32

Георги Ивайлов Гогов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

33

Викторио Георгиев Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

34

Мишо Евтимов Стоянчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

35

Николай Демиров Дремалов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

36

Християн Кирилов Гонев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

37

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

38

Добрин Стефанов Бързашки

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

39

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка

40

Митко Янков Вълев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

41

Кристина Тошкова Йорданова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

42

Николина Симеонова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

43

Явор Ангелов Тиков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

44

Анелия Христова Христова-Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

45

Петко Стоядинов Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

46

Петко Петков Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

47

Кристиян Емилов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

48

Цветан Атанасов Велинов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

49

Вида Георгиева Цайкина

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

50

Иван Трендафилов Димитров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

51

Донка Иванова Стоименова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

52

Венка Петрова Балева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

53

Линка Петракиева Ковачева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

54

Григор Данаилов Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

55

Георги Крумов Гелев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

56

Елисавета Емануилова Кантраджиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

57

Енчо Йорданов Цайкин

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

58

Димитър Кирчов Раннгелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

59

Петър Иванов Динев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

60

Елена Костадинова Найденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

61

Данаил Григоров Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

62

Валентина Асенова Божилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

63

Кристина Кънчева Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

64

Петър Николаев Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

65

Радка Миланова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

66

Слава Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

67

Николай Михайлов Лашков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

68

Николай Иванов Тинчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

69

Антония Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

70

Люба Димитрова Адамова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

71

Изабела Добрева Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

72

Таня Кръстева Стойнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

73

Тодор Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

74

Борис Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

75

Гергана Стоянова Иванчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

76

Георги Стефанов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

77

Владислав Владимиров Манолов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

78

Ценка Григорова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

79

Йорданка Ангелова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

80

Лили Симеонова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

81

Петър Георгиев Тонков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

82

Росица Минчева Златанова Козовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

83

Мартин Красимиров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

84

Раймонда Асенова Черкезова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

85

Румяна Атанасова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

86

Мария Георгиева Костадинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

87

Асенка Асенова Димитрова Манавска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

88

Росица Тодорова Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

89

Ваня Георгиева Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

90

Станимир Бориславов Станимиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

91

Спаска Петрова Станимирова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

92

Михаил Иванов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

93

Красимира Георгиева Харалампиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

94

Гинка Стоянова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

95

Диана Иванова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

96

Ива Цветанова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

97

Калоян Вичев Вичев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

98

Асен Спасов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

99

Сийка Йорданова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

100

Филип Филипов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

101

Даниел Йотов Захариев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

102

Румяна Руменова Филипова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

103

Красимира Цветанова Драгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

104

Добри Стефанов Колев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

105

Боряна стоянова Маркова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

106

Първолета Цветанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

107

Марин Истатков Матрев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

108

Константин Георгиев Христов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

109

Марияна Тодорова Тотева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

110

Евелин Людмилов Тотев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

111

Любомир Томов Томов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

112

Петър Александров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

113

Крум Каменов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

114

Иван Петров Касабов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

115

Николая маринова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

116

Емил Маринов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

117

ИВАНКА БОРИСЛАВОВА ТАСЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

118

РАЙНА СТЕФАНОВА НЕДЯЛКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

119

ДАНЧО ГЕНЧЕ ТОНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

120

Христо Тодоров Тонев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

121

Мирослав Димитров Мирославов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

122

Михаил Василев Цветков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

123

Васил Грозев Маринов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

124

Антоанета Александрова Георгиева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

125

Николай Георгиев Конакчийски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

126

Влади Огнянов

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

127

ДИАНА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

128

МИЛАН ВЪЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ

 

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) в ОИК Раднево

129

РОМАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП ГЕРБ

130

РЕНИ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

131

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БУЧКОВ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

132

МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА ЛУКАНОВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

133

Виктория Георгиева Вучева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

134

Виолета Красимирова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

135

Петър Тодоров Соколов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

136

Силвия Гаврилова Цветанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

137

Мариана Стаменова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

138

Милен Славов Манев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

139

Лили Крумова Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

140

Снежанка Лилиева Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

141

Данаил Тродскиев Бърдарски

 

Лицето се повтаря в списъка

142

Десислава Симеонова Миланова

 

Лицето се повтаря в списъка

143

Юлия Христова Кънчева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

144

Теодара Атанасова Младенова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

145

Бисерка Борисова Михова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

146

Юлия Георгиева Бончева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

147

Ангелина Цветкова Алипиева

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

148

Стоян Иванов Кочев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

149

Любомир Петров Захариев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

150

Горичка Цветанова Захариева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

151

Наташа Петрова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

152

Иванка Тодорова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

153

Пламен Венциславов Иванов

 

Лицето се повтаря в списъка

154

Венцислав Василев Попов

 

Лицето се повтаря в списъка

155

Венцислав Анатолиев Костадинов

 

Лицето се повтаря в списъка

156

Надя Теодорова Марковска

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

157

Илона Йорданова Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

158

Душан Станимиров Марков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

159

Трифон Христов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

160

Стефан Велков Топков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

161

Анелия Дончева Султанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

162

Ани Светославова Кочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

163

Веселина Георгиева Пирнарева

 

Лицето няма навършени 18 години

164

Георги Димитров Пирнарев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

165

Александър Владимиров Ламбев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

166

Стоян Петров Недев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

167

Никола Симеонов Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

168

Даниела Георгиева Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

169

Лидия Петрова Гочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

170

Антония Константинова Високалийска - Джонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

171

Лидия Тодорова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

172

Тодор Иванов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

173

Георги Михайлов Лещарски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

174

Боряна Георгиева Лещарска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

175

Георги Борисов Ясников

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

176

Росица Маркова Ясникова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

177

Десислава Василева Летинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

178

Атанаска Иванова Ранкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

179

Марина Георгиева Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

180

Лидия Петрова Нинова - Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

181

Емилия Георгиева Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

182

Деяна Стефанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

183

Николина Свиленова Любенова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

184

Бойко Александров Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

185

Милкана Данчова Бедалова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

186

Емил Руменов Йорданов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

187

Христо Ценков Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

188

Латин Владимиров Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

189

Александър Красимиров Пенчовски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

190

Георги Каменов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

191

Зоя Стоянова Милушева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

192

Мария Бойкова Павлова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

193

Лилия Йорданова Кирилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

194

Добринка Стайкова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

195

Красимира Красимирова Микова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

196

Евгений Ангелов Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

197

Евгения Стойчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

198

Кристина Благовестова Баракова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

199

Мария Ангелова Атанасова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

200

Красимира Любомирова Тонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

201

Иванка Михайлова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

202

Иван Костадинов Костов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

203

Стефка Кънчева Маджарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

204

Лидия Божидарова Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

205

Вая Петрова Мицева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

206

Таня Костадинова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

207

Милена Иванова Александрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

208

Илко Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

209

Елица Рачева Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

210

Рачо Генов Недков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

211

Весела Иванова Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

212

Николай Александров Александров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

213

Елена Йорданова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

214

Георги Харалампиев Ангелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

215

Даниела Ванчова Арангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

216

Весела Василева Миладинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

217

Диана Христова Манова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

218

Павлина Славева Маринчовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

219

Снежанка Петрунова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

220

Ради Маринов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

221

Анна Георгиева Цанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

222

Васил Георгиев Попов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

223

Румяна Юриева Йохнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

224

Елена Ботева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

225

Людмила Стоянова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

226

Ани Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

227

Гергана Кирилова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

228

Евелинка Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

229

Силвия Александрова Додова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

230

Емилия Кирилова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

231

Диана Александрова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

232

Райна Димитрова Геровска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

233

Екатерина Пламенова Рослева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

234

Адриана Димитрова Мичева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

235

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

236

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“
Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

237

Павел Бориславов Григоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

238

Мая Пенчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

239

Ива Здравкова Якимова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

240

Петър Борисов Грамчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

241

Мариета Славкова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

242

Стойчо Стоянов Вельов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

243

Владимир Димитров Монов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

244

Анелия Христова Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

245

Лилия Андонова Монова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

246

Мария Петрова Гърноева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

247

Иван Стоянов Гърноев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

248

Димитрина Николаева Гинева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

249

Румен Михайлов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

250

Яна Анатолиева Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

251

Радослав Христов Михайлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

252

ДЕША СТЕФАНОВА ДЕМОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

253

Атанаска Иванова Гърноева - Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

254

СВЕТЛА ДРАГИЕВА РАДИЧЕВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

255

СТОЙКА ЙОВЧЕВА РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

256

АНТОН ЛЮБЕНОВ РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

257

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА БЕРЕСНЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

258

ПАВЕЛ ЯНКОВ ДОНЧЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

259

АНЕТА ИВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

260

АНИТА ТОДОТРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

261

АНИТА ТОДОРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

262

БЛАГОВЕСТА АСЕНОВА  НИКОЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

263

ХРИСТО ТОДОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

264

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АСЕНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

265

ПАВЕЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

266

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

267

ВЛАДИСЛАВА МИТКОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

268

ИВЕЛИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

269

ПЕТЪР ИВАНОВ ДРУМЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

270

РУМЕН ИВАНОВ ПОПИНСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

271

ИВАНИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

272

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ДРУМЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

273

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

274

ДИМИТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

275

ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

276

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

277

МИРА МИРОСЛАВОВА МИЛАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

278

МИЛАН ПЕТКОВ ДРАГНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

279

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ МИЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

280

БЛАГОЙ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

281

ИЛИЯ МИЛКОВ ИЛИЕВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

282

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

283

МИРОСЛАВА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

284

АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

285

ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

286

МИЛКА ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

287

АННА ГЕРГОВА МИЛЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

288

АЛБЕНА КАЛОЯНОВА НЕНКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

289

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

290

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ МИХОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

291

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

292

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

293

ЙОРДАН МИТКОВ ЗАРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

294

МАРИЯ АСЕНОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

295

ЛИДИЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

296

АСЕН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

297

СТЕФАН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

298

НАТАЛИЯ АСЕНОВА НАНЧЕВСКА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

299

КАЛИН ДАНЕВ ДИНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

300

ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

301

КУЛА ВАСИЛИОС ЙОРДАНИДУ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

302

БОЖИДАРКА МАРИНОВА ПАВЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка

303

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА НАЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

304

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СЪЙКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

305

ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

306

ДИМИТЪР ДОБРИНОВ СТАЙНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

307

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

308

НИКОЛА НИКОЛА ДРАГОВЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

309

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЦАКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

310

КАЛИН МИЛКОВ ЩЕРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

311

СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА ЮРУКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

312

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

313

МЕТОДИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

314

ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

315

ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

316

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

317

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

318

ВЕЛКО ДИМИТРОВ ПОПОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

319

ТОДОР ДИМИТРОВТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

320

ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

321

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

322

КИРИЛ СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

323

СИМОНА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

324

Татяна Герасимова Кръстева

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

325

Милен Христов Кръстев

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

326

Владислав Лалов Лалов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

327

Евгени Генадиев Павлов

 

Лицето се повтаря в списъка

328

Ерик Николаев Прасков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

329

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

330

Методи Красимиров Наумов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

331

Владимир Маринов Цомпов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

332

Васил Петров Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

333

Юлиан Руменов Василев

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

334

Юлиан Стоилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

335

Петя Николаева Симеонова

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

336

Ромина Николаева Танева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

337

Вихър Иванов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

338

Цачо Христов Цачев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

339

Борис Любомиров Йорданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

340

Йорданка Методиева Цачева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

341

Иванка Петрова Кралева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

342

Любомир Пламенов Панчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

343

Силвия Кръстева Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

344

Никифор Венцеславов Горненски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

345

Ирена Събкова Асенова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

346

Люба Иванова Панчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

347

Христо Цачев Христов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

348

Албена Пенева Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

349

Тодор Георгиев Мавродиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

350

Юлия Костадинова Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

351

Жанета Веселинова Куюмджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

352

Стефан Валентинов Маринов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

353

Мирослав Павлов Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

354

Петър Кирилов Алексиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

355

Иван Тошков Борисов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

356

Иван Михайлов Гайдарски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

357

Теменужка Трайчева Бърдарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

358

Анна Пламенова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

359

Васил Николаев Чавгов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

360

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка

361

Орлин Гергинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

362

Сергей Кирилов Груев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

363

Иван Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

364

Васил Тодоров Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

365

Стефанка Тонкова Гюрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

366

Елеонора Теодорова Палавейска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

367

Валя Стоянова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

368

Анна Жоро Грозева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

369

Светлана Илиева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

370

Тони Григоров Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

371

Светла Иванова Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

372

Захария Любенова Млеченкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

373

Калин Илиянов Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

374

Георги Людмилов Владимиров

 

Лицето е член на ОИК София

375

Лора Валентинова Виденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

376

Елена Симеонова Никова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

377

Емилия Александрова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

378

Борислава Валентинова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

379

Екатерина Николова Стоилкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

380

Елена Пламенова Владимирова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

381

Марио Петров Симеонов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

382

Алекс Николов Живкович

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

383

Петя Спасова Гашпарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

384

Марчо Стоянов Марчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

385

Мария Цветанова Матеева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“

386

РУМЕН ТРАЯНОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

387

ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ МАКАВЕЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“

388

ИЛИЯ КОЛЧЕВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 867 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 1. Отказва да публикува списък с представители за следните лица:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Варадин Петров Данов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Емил Марио Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Николая Мариова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4

Росица Крумова Райчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

5

Огнян Атанасов Найденов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

6

Георги Кънчев Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Николина Иванова Лозанова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

8

Дарина Георгиева Тодорова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

9

Катерна Ангелова Стойкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

10

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

11

Владимир Маринов Петков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

12

Венеса Иво Андонова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Игнат Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

14

Троян Найденов Траянов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

15

Аспарух Асенов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

16

Стефан Аспарухов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

17

Роман Найденов Траянов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

18

Мария Ангелова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

19

Красимира Ефтимова Петрова

 

Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

20

Георги Стефанов Новев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

21

Румяна Григорова Андонова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

22

Георги Ангелов Атанасов

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

23

ЛЮБЕН МИХОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

24

НЕЛИ ХРИСТОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

25

ЖИВКА ИВАНОВА РУСИМОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

26

БАСЕЛ ХАНИ ЮСЕФ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

27

БОНО РАШКОВ РОМАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

28

ЕВЛОГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

29

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

30

ВАСИЛКА НЕДКОВА ВЪРБАНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

31

Ивайло Стойков Капанъков

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

32

Георги Ивайлов Гогов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

33

Викторио Георгиев Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

34

Мишо Евтимов Стоянчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

35

Николай Демиров Дремалов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

36

Християн Кирилов Гонев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

37

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

38

Добрин Стефанов Бързашки

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

39

Кирил Ангелов Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка

40

Митко Янков Вълев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

41

Кристина Тошкова Йорданова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

42

Николина Симеонова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

43

Явор Ангелов Тиков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

44

Анелия Христова Христова-Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

45

Петко Стоядинов Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

46

Петко Петков Янев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

47

Кристиян Емилов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

48

Цветан Атанасов Велинов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

49

Вида Георгиева Цайкина

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

50

Иван Трендафилов Димитров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

51

Донка Иванова Стоименова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

52

Венка Петрова Балева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

53

Линка Петракиева Ковачева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

54

Григор Данаилов Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

55

Георги Крумов Гелев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

56

Елисавета Емануилова Кантраджиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

57

Енчо Йорданов Цайкин

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

58

Димитър Кирчов Раннгелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

59

Петър Иванов Динев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

60

Елена Костадинова Найденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

61

Данаил Григоров Божилов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

62

Валентина Асенова Божилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

63

Кристина Кънчева Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

64

Петър Николаев Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

65

Радка Миланова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

66

Слава Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

67

Николай Михайлов Лашков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

68

Николай Иванов Тинчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

69

Антония Георгиева Антонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

70

Люба Димитрова Адамова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

71

Изабела Добрева Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

72

Таня Кръстева Стойнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

73

Тодор Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

74

Борис Петров Спиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

75

Гергана Стоянова Иванчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

76

Георги Стефанов Стефанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

77

Владислав Владимиров Манолов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

78

Ценка Григорова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

79

Йорданка Ангелова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

80

Лили Симеонова Стефанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

81

Петър Георгиев Тонков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

82

Росица Минчева Златанова Козовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

83

Мартин Красимиров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

84

Раймонда Асенова Черкезова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

85

Румяна Атанасова Георгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

86

Мария Георгиева Костадинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

87

Асенка Асенова Димитрова Манавска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

88

Росица Тодорова Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

89

Ваня Георгиева Златарева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

90

Станимир Бориславов Станимиров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

91

Спаска Петрова Станимирова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

92

Михаил Иванов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

93

Красимира Георгиева Харалампиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

94

Гинка Стоянова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

95

Диана Иванова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

96

Ива Цветанова Пешлеевска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

97

Калоян Вичев Вичев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

98

Асен Спасов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

99

Сийка Йорданова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

100

Филип Филипов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

101

Даниел Йотов Захариев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

102

Румяна Руменова Филипова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

103

Красимира Цветанова Драгиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

104

Добри Стефанов Колев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

105

Боряна стоянова Маркова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

106

Първолета Цветанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

107

Марин Истатков Матрев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

108

Константин Георгиев Христов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

109

Марияна Тодорова Тотева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

110

Евелин Людмилов Тотев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

111

Любомир Томов Томов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

112

Петър Александров Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

113

Крум Каменов Филипов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

114

Иван Петров Касабов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

115

Николая маринова Димитрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

116

Емил Маринов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

117

ИВАНКА БОРИСЛАВОВА ТАСЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

118

РАЙНА СТЕФАНОВА НЕДЯЛКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

119

ДАНЧО ГЕНЧЕ ТОНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

120

Христо Тодоров Тонев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

121

Мирослав Димитров Мирославов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

122

Михаил Василев Цветков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

123

Васил Грозев Маринов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

124

Антоанета Александрова Георгиева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

125

Николай Георгиев Конакчийски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

126

Влади Огнянов

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

127

ДИАНА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

128

МИЛАН ВЪЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ

 

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) в ОИК Раднево

129

РОМАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП ГЕРБ

130

РЕНИ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

131

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БУЧКОВ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

132

МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА ЛУКАНОВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

133

Виктория Георгиева Вучева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

134

Виолета Красимирова Ангелова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

135

Петър Тодоров Соколов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

136

Силвия Гаврилова Цветанова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

137

Мариана Стаменова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

138

Милен Славов Манев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

139

Лили Крумова Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

140

Снежанка Лилиева Зашева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

141

Данаил Тродскиев Бърдарски

 

Лицето се повтаря в списъка

142

Десислава Симеонова Миланова

 

Лицето се повтаря в списъка

143

Юлия Христова Кънчева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

144

Теодара Атанасова Младенова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

145

Бисерка Борисова Михова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

146

Юлия Георгиева Бончева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

147

Ангелина Цветкова Алипиева

 

Лицето изчаква проверка за представител в НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

148

Стоян Иванов Кочев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

149

Любомир Петров Захариев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

150

Горичка Цветанова Захариева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

151

Наташа Петрова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

152

Иванка Тодорова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

153

Пламен Венциславов Иванов

 

Лицето се повтаря в списъка

154

Венцислав Василев Попов

 

Лицето се повтаря в списъка

155

Венцислав Анатолиев Костадинов

 

Лицето се повтаря в списъка

156

Надя Теодорова Марковска

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

157

Илона Йорданова Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

158

Душан Станимиров Марков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

159

Трифон Христов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

160

Стефан Велков Топков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

161

Анелия Дончева Султанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

162

Ани Светославова Кочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

163

Веселина Георгиева Пирнарева

 

Лицето няма навършени 18 години

164

Георги Димитров Пирнарев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

165

Александър Владимиров Ламбев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

166

Стоян Петров Недев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

167

Никола Симеонов Николов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

168

Даниела Георгиева Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

169

Лидия Петрова Гочева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

170

Антония Константинова Високалийска - Джонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

171

Лидия Тодорова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

172

Тодор Иванов Петров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

173

Георги Михайлов Лещарски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

174

Боряна Георгиева Лещарска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

175

Георги Борисов Ясников

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

176

Росица Маркова Ясникова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

177

Десислава Василева Летинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

178

Атанаска Иванова Ранкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

179

Марина Георгиева Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

180

Лидия Петрова Нинова - Терзийска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

181

Емилия Георгиева Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

182

Деяна Стефанова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

183

Николина Свиленова Любенова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

184

Бойко Александров Павлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

185

Милкана Данчова Бедалова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

186

Емил Руменов Йорданов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

187

Христо Ценков Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

188

Латин Владимиров Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

189

Александър Красимиров Пенчовски

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

190

Георги Каменов Иванов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

191

Зоя Стоянова Милушева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

192

Мария Бойкова Павлова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

193

Лилия Йорданова Кирилова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

194

Добринка Стайкова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

195

Красимира Красимирова Микова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

196

Евгений Ангелов Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

197

Евгения Стойчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

198

Кристина Благовестова Баракова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

199

Мария Ангелова Атанасова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

200

Красимира Любомирова Тонева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

201

Иванка Михайлова Костова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

202

Иван Костадинов Костов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

203

Стефка Кънчева Маджарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

204

Лидия Божидарова Николова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

205

Вая Петрова Мицева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

206

Таня Костадинова Иванова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

207

Милена Иванова Александрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

208

Илко Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

209

Елица Рачева Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

210

Рачо Генов Недков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

211

Весела Иванова Недкова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

212

Николай Александров Александров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

213

Елена Йорданова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

214

Георги Харалампиев Ангелов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

215

Даниела Ванчова Арангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

216

Весела Василева Миладинова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

217

Диана Христова Манова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

218

Павлина Славева Маринчовска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

219

Снежанка Петрунова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

220

Ради Маринов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

221

Анна Георгиева Цанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

222

Васил Георгиев Попов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

223

Румяна Юриева Йохнева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

224

Елена Ботева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

225

Людмила Стоянова Стоянова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

226

Ани Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

227

Гергана Кирилова Узунова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

228

Евелинка Георгиева Атанасова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

229

Силвия Александрова Додова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

230

Емилия Кирилова Борисова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

231

Диана Александрова Павлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

232

Райна Димитрова Геровска

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

233

Екатерина Пламенова Рослева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

234

Адриана Димитрова Мичева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

235

Теменужка Цветанова Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

236

Дюла Иванова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“
Лицето изчаква проверка за представител в МК "БСП лява България"

237

Павел Бориславов Григоров

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

238

Мая Пенчева Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

239

Ива Здравкова Якимова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

240

Петър Борисов Грамчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

241

Мариета Славкова Христова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

242

Стойчо Стоянов Вельов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

243

Владимир Димитров Монов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

244

Анелия Христова Андонова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

245

Лилия Андонова Монова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

246

Мария Петрова Гърноева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

247

Иван Стоянов Гърноев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

248

Димитрина Николаева Гинева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

249

Румен Михайлов Стоянов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

250

Яна Анатолиева Ангелова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

251

Радослав Христов Михайлов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

252

ДЕША СТЕФАНОВА ДЕМОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

253

Атанаска Иванова Гърноева - Михайлова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

254

СВЕТЛА ДРАГИЕВА РАДИЧЕВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

255

СТОЙКА ЙОВЧЕВА РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

256

АНТОН ЛЮБЕНОВ РАЦ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

257

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА БЕРЕСНЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

258

ПАВЕЛ ЯНКОВ ДОНЧЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

259

АНЕТА ИВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

260

АНИТА ТОДОТРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

261

АНИТА ТОДОРОВА КАМЕНОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

262

БЛАГОВЕСТА АСЕНОВА  НИКОЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

263

ХРИСТО ТОДОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

264

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АСЕНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

265

ПАВЕЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

266

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

267

ВЛАДИСЛАВА МИТКОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

268

ИВЕЛИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

269

ПЕТЪР ИВАНОВ ДРУМЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

270

РУМЕН ИВАНОВ ПОПИНСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

271

ИВАНИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

272

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ДРУМЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

273

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

274

ДИМИТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

275

ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

276

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

277

МИРА МИРОСЛАВОВА МИЛАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

278

МИЛАН ПЕТКОВ ДРАГНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

279

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ МИЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

280

БЛАГОЙ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

281

ИЛИЯ МИЛКОВ ИЛИЕВ

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

282

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

283

МИРОСЛАВА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

284

АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

285

ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

286

МИЛКА ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

287

АННА ГЕРГОВА МИЛЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

288

АЛБЕНА КАЛОЯНОВА НЕНКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

289

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

290

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ МИХОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

291

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

292

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

293

ЙОРДАН МИТКОВ ЗАРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

294

МАРИЯ АСЕНОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

295

ЛИДИЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

296

АСЕН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

297

СТЕФАН СЕРГЕЕВ НАНЧЕВСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

298

НАТАЛИЯ АСЕНОВА НАНЧЕВСКА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

299

КАЛИН ДАНЕВ ДИНЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

300

ВЕСЕЛИН РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

301

КУЛА ВАСИЛИОС ЙОРДАНИДУ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

302

БОЖИДАРКА МАРИНОВА ПАВЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка

303

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА НАЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

304

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СЪЙКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

305

ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

306

ДИМИТЪР ДОБРИНОВ СТАЙНОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

307

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

308

НИКОЛА НИКОЛА ДРАГОВЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

309

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЦАКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

310

КАЛИН МИЛКОВ ЩЕРЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

311

СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА ЮРУКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

312

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

313

МЕТОДИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

314

ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

315

ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

316

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

317

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

318

ВЕЛКО ДИМИТРОВ ПОПОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

319

ТОДОР ДИМИТРОВТОДОРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

320

ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

321

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

322

КИРИЛ СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

323

СИМОНА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

324

Татяна Герасимова Кръстева

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

325

Милен Христов Кръстев

 

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

326

Владислав Лалов Лалов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

327

Евгени Генадиев Павлов

 

Лицето се повтаря в списъка

328

Ерик Николаев Прасков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

329

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

330

Методи Красимиров Наумов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

331

Владимир Маринов Цомпов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

332

Васил Петров Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

333

Юлиан Руменов Василев

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

334

Юлиан Стоилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

335

Петя Николаева Симеонова

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП България без цензура

336

Ромина Николаева Танева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

337

Вихър Иванов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

338

Цачо Христов Цачев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

339

Борис Любомиров Йорданов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

340

Йорданка Методиева Цачева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

341

Иванка Петрова Кралева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

342

Любомир Пламенов Панчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

343

Силвия Кръстева Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

344

Никифор Венцеславов Горненски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

345

Ирена Събкова Асенова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

346

Люба Иванова Панчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

347

Христо Цачев Христов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

348

Албена Пенева Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

349

Тодор Георгиев Мавродиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

350

Юлия Костадинова Цанова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

351

Жанета Веселинова Куюмджиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

352

Стефан Валентинов Маринов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

353

Мирослав Павлов Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

354

Петър Кирилов Алексиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

355

Иван Тошков Борисов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

356

Иван Михайлов Гайдарски

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

357

Теменужка Трайчева Бърдарова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

358

Анна Пламенова Попова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

359

Васил Николаев Чавгов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

360

Александър Орлинов Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка

361

Орлин Гергинов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

362

Сергей Кирилов Груев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

363

Иван Василев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

364

Васил Тодоров Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

365

Стефанка Тонкова Гюрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

366

Елеонора Теодорова Палавейска

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

367

Валя Стоянова Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

368

Анна Жоро Грозева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

369

Светлана Илиева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

370

Тони Григоров Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

371

Светла Иванова Василева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

372

Захария Любенова Млеченкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

373

Калин Илиянов Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

374

Георги Людмилов Владимиров

 

Лицето е член на ОИК София

375

Лора Валентинова Виденова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

376

Елена Симеонова Никова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

377

Емилия Александрова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

378

Борислава Валентинова Симеонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

379

Екатерина Николова Стоилкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

380

Елена Пламенова Владимирова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

381

Марио Петров Симеонов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

382

Алекс Николов Живкович

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

383

Петя Спасова Гашпарова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

384

Марчо Стоянов Марчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

385

Мария Цветанова Матеева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“

386

РУМЕН ТРАЯНОВ ПЕТРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

387

ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ МАКАВЕЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“

388

ИЛИЯ КОЛЧЕВ ПЕТКОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 862 представители на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 08.11.2015 в 12:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения