Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1130 -МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО:  Публикуване на списък с представители на ПП България без цензура

 

Постъпило е заявления с вх. № 732 /24.10.2015 г. на ОИК Столична община от ПП България без цензура, представлявана от Николай Тихомиров Бареков, чрез Костадин Стоянов Пандуров, в качеството му на пълномощник , с което е представен списък със общо 238 представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Посочени са  три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Столична община.

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Митко Георгиев Георгиев

 

Лицето е кандидат от ПП България без цензура в ОИК София

2

Еди Георгиев Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

3

ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

4

Антон Иванов Семерджиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

5

Николета Огнянова Михалчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

6

Аспарух Асенов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

7

АЛЕКСАНДЪР ИВОВ ГЕОРГИЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

8

Петя Николаева Симеонова

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

9

МАРИАН РАДЕВ РАДУЛОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

10

БОРЯНА ПЕЙЧЕВА РАДУЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

11

Огнемир Александров Пенчев

 

Лицето е кандидат от ПП България без цензура в ОИК София

12

Стефан Стоянов Георгиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Румен Кирилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

14

Красимир  Симеонов Кофелев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

15

Димитър Дафинов Дрей

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

16

Светла Красимирова Кофелева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

17

Петър Георгиев Манов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

18

Иванка Боянова Русева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

19

Ели Руменова Русева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

20

Мариела Трайкова Григорова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

21

Росен Ангелов Ненов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

22

ЦВЕТИНКА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

23

КРИСТИНА РАДОСЛАВОВА ИВАИЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

24

Мартин Красимиров Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

25

Антон Емилов Велчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

26

Манол Методиев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

27

Милен Валериев Минков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

28

Кристина Радославова Ивайлова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

29

Цветинка Радославова Василева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

30

Силвестър Пенков Иванов

 

Лицето се повтаря в списъка

31

Тодор Генчев Боев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

32

Катя Димитрова Митрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

33

БЕТИ СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

34

Цветомир Илиев Петров

 

Лицето е кандидат от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в ОИК София

35

Миладин Милчев Войнаков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

36

Иво Орлинов Здравков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

37

Стефан Илиев Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

38

Мая Радкова Янакиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

39

Марио Лъчезаров Венов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

40

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

41

Мирослава Стефанова Шопова-Велинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

42

Румен Стефанов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

43

Димка Димитрова Славчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

44

Пламен Митков Войнов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

45

Владимир Маринов Цомпов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

46

Владо Лалов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

47

Георги Ивайлов Гогов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

48

Юлиан Румен Василев

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

49

Ивайло Капанъков

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

50

Васил Петров Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

51

Красимир Методиев Наумов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

52

Методи Красимиров Наумов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

53

Росен Ангелов Ненов

 

Лицето се повтаря в списъка

54

Кирил Радославов Велев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

55

Валентина Величкова Георгиева

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

56

Даниел Цветанов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

57

Боряна Пейчева Радулова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

58

ЛЮДМИЛ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

59

ГАЛИНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

60

ЛЮДМИЛ ЛЮДМИЛОВ ЕМИЛОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

61

Диляна Веселинова Минчева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

62

Биляна Минчева Веселинова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

63

Иван Константинов Илиев

 

Лицето се повтаря в списъка

64

ТОНИ ВЪЛКОВА МИЛОВСКА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

65

Мария Иванова Колчакова-Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

66

Пламен Любенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

67

Анна Борисова Боярова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

68

Красимира Георгиева Андонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 170 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 1. Отказва да публикува списък с представители за следните лица:

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Митко Георгиев Георгиев

 

Лицето е кандидат от ПП България без цензура в ОИК София

2

Еди Георгиев Илиев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

3

ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

4

Антон Иванов Семерджиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

5

Николета Огнянова Михалчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

6

Аспарух Асенов Иванов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ
Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

7

АЛЕКСАНДЪР ИВОВ ГЕОРГИЕВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

8

Петя Николаева Симеонова

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

9

МАРИАН РАДЕВ РАДУЛОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

10

БОРЯНА ПЕЙЧЕВА РАДУЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

11

Огнемир Александров Пенчев

 

Лицето е кандидат от ПП България без цензура в ОИК София

12

Стефан Стоянов Георгиев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

13

Румен Кирилов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

14

Красимир  Симеонов Кофелев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

15

Димитър Дафинов Дрей

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

16

Светла Красимирова Кофелева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

17

Петър Георгиев Манов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

18

Иванка Боянова Русева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

19

Ели Руменова Русева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

20

Мариела Трайкова Григорова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

21

Росен Ангелов Ненов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

22

ЦВЕТИНКА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

23

КРИСТИНА РАДОСЛАВОВА ИВАИЛОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

24

Мартин Красимиров Илиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

25

Антон Емилов Велчев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

26

Манол Методиев Тодоров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

27

Милен Валериев Минков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

28

Кристина Радославова Ивайлова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

29

Цветинка Радославова Василева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

30

Силвестър Пенков Иванов

 

Лицето се повтаря в списъка

31

Тодор Генчев Боев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

32

Катя Димитрова Митрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

33

БЕТИ СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

34

Цветомир Илиев Петров

 

Лицето е кандидат от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в ОИК София

35

Миладин Милчев Войнаков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

36

Иво Орлинов Здравков

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

37

Стефан Илиев Петров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

38

Мая Радкова Янакиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

39

Марио Лъчезаров Венов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

40

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

41

Мирослава Стефанова Шопова-Велинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

42

Румен Стефанов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

43

Димка Димитрова Славчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

44

Пламен Митков Войнов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

45

Владимир Маринов Цомпов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

46

Владо Лалов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

47

Георги Ивайлов Гогов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

48

Юлиан Румен Василев

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

49

Ивайло Капанъков

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

50

Васил Петров Иванов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

51

Красимир Методиев Наумов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

52

Методи Красимиров Наумов

 

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

53

Росен Ангелов Ненов

 

Лицето се повтаря в списъка

54

Кирил Радославов Велев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

55

Валентина Величкова Георгиева

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

56

Даниел Цветанов Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

57

Боряна Пейчева Радулова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

58

ЛЮДМИЛ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

59

ГАЛИНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

60

ЛЮДМИЛ ЛЮДМИЛОВ ЕМИЛОВ

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

61

Диляна Веселинова Минчева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

62

Биляна Минчева Веселинова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

63

Иван Константинов Илиев

 

Лицето се повтаря в списъка

64

ТОНИ ВЪЛКОВА МИЛОВСКА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

65

Мария Иванова Колчакова-Георгиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

66

Пламен Любенов Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

67

Анна Борисова Боярова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

68

Красимира Георгиева Андонова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 170 представители на ПП България без цензура за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 08.11.2015 в 12:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения