Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1120-МИ
София, 23.10.2015

ОТНОСНО: Публикуване на списък с 1044 представители на „ВМРО – БНД“

 Постъпилo е заявления с вх. № 709 /23.10.2015 г. на ОИК Столична община от „ВМРО – БНД“ представлявана от Красимир Дончев Каракачанов чрез Карлос Арналдо Контрера, в качеството му на пълномощник, с което е представен списък със 1044 представители на „ВМРО – БНД“ в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. Посочни са  три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Столична община, поради което и на основание  чл.124, ал.4 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК).

Списъкът с  предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като  са установени несъответствия. Въз основа на това Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

Отказва публикуването на 121 представители на „ВМРО – БНД“, поради изложените в таблицата причин

 

N

Име

ЕГН

Грешка

1

Стоянка Дончева Александрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Румен Серафимов Декин

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

3

Генчо Стефанов Динков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

4

Ирина Николаева Апостолова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

5

Явор Георгиев Атанасов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

6

Любомир Георгиев Кличев

 

Лицето се повтаря в списъка

7

Зорница Георгиева Петкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

8

Богдана Димова Василкова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

9

Марина Златева Нестерова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

10

Вяра Недялкова Неделчева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

11

Луиджи Николаев Неделчев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

12

Тома Иванов Николов

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

13

Татяна Димитрова Георгиева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

14

Еленка Петрова Григорова

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

15

Младен Велинов Велинов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

16

Теодора Кръстанова Младенова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

17

Теодора Красимирова Костова

 

Лицето се повтаря в списъка

18

Лиана Илиева Вутова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

19

Таня Александрова Александрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

20

Илиана Димитрова Иванова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

21

Григор Николаев Върлаков

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

22

Ивайло Николов Жеков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

23

Христо Николов Данчев

 

Лицето е кандидат от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в ОИК София

24

Маргарита Любчева Кръстева

 

Лицето изчаква проверка за представител в ПП ГЕРБ

25

Теодора Миткова Иванова

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в Политическа партия Движение Напред България

26

Димитър Веселинов Петров

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в Политическа партия Движение Напред България

27

Марияна Златева Несторова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

28

Гинка стоянова Пешлевска

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

29

Иванка Георгиева Тодорова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

30

Иванка Тодорова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

31

София Николова Панкова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

32

Кирил Иванов Петров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

33

Митко Йорданов Димитров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

34

Мариола Рангелова Гълъбова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

35

Даниел Недялков Денев

 

Лицето изчаква проверка за представител в Движение за права и свободи-ДПС

36

Христо Илков Стоянов

 

Лицето е кандидат от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в ОИК София

37

Данчо Митов Величков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

38

Наталия Борисова Тошева

 

Лицето се повтаря в списъка

39

Мария Иларионова Панчева

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

40

Владимир Емилов Арсенов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

41

Лъчезар Атанасов Щерев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

42

Любомир Иванов Илиев

 

Лицето се повтаря в списъка

43

Никоела Каменова Грозева

 

Лицето се повтаря в списъка

44

Тома Ивановп Николов

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

45

Екатерина Христова Павлова

 

Лицето се повтаря в списъка

46

Надежда Крумова Крумова

 

Лицето се повтаря в списъка

47

Милчо Асенев Минев

 

Лицето се повтаря в списъка

48

Стефаниа Христова Ценкова

 

Лицето се повтаря в списъка

49

Тошко Георгиев Сотиров

 

Лицето се повтаря в списъка

50

Богданка Димова Босилкова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

51

Хелияна Любомирова Христова

 

Лицето се повтаря в списъка

52

Мариана Златева Нестерова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

53

Здравка Георгиева Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка

54

Памела Любомирова Петрова

 

Лицето се повтаря в списъка

55

Соня Цветанова Арсова

 

Лицето се повтаря в списъка

56

Стефан Иванов Ангелов

 

Лицето се повтаря в списъка

57

Мирослав Маринов Войнов

 

Лицето се повтаря в списъка

58

Александър Георгиев Макавеев

 

Лицето се повтаря в списъка

59

Емил Валентинов Костов

 

Лицето се повтаря в списъка

60

Пламен Стефанов Христов

 

Лицето се повтаря в списъка

61

Диана Василева Тодорова

 

Лицето се повтаря в списъка

62

Станислава Василева Тодорова

 

Лицето се повтаря в списъка

63

Александър Александров Вичев

 

Лицето се повтаря в списъка

64

Николай Чавдаров Асенов

 

Лицето се повтаря в списъка

65

Детелина Цонева Александрова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“
Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

66

Дафинка Методиева Адрианова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

67

Мая Рафаелова Дончева

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

68

Росен Александров Александров

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“
Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

69

Ники Николаев Чолев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

70

Мартин Иванов Шойлев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

71

Стефан Ташев Ташев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

72

Илиана Димова Иванова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

73

Гергана Генадиева Даскалова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

74

Светослава Петрова Даскалова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

75

Виолета Георгиева Петрова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“

76

Ернесто Карлос Гонсалес

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи-ДПС

77

Любомир Иванов Йовев

 

Лицето е кандидат от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в ОИК София

78

Йорданка Борисова Костадинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

79

Теменужка Драганова Зарева

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)"

80

Величка Дончева Петрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

81

Стоянка Божанова Георгиева

 

Лицето се повтаря в списъка

82

Марина Мирчева Хлебарова

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в  Фондация "Суверен"

83

Красимир Христов Пеев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

84

Любомир Димитров Наков

 

Лицето се повтаря в списъка

85

Еленка Велинова Накова

 

Лицето се повтаря в списъка

86

Мая Рафаелова Дончева

 

Лицето се повтаря в списъка

87

Петър Красимиров Коцъшки

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

88

Тодор Пламенов Тинчев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

89

Дора Пламенова Тинчева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение "България на гражданите"

90

Мираслав Димитров Димитров

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

91

Борис Велизаров Петров

 

Лицето се повтаря в списъка

92

Савина Павлова Петрова

 

Лицето се повтаря в списъка

93

Александрина Велизарова Петрова

 

Лицето се повтаря в списъка

94

Наталия Владимирова Ангелова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

95

Станислав Пламенов Петров

 

Лицето се повтаря в списъка

96

Ценко Александров Солунов

 

Лицето се повтаря в списъка

97

Вера Панайотова Панайотова

 

Лицето се повтаря в списъка

98

Йосиф Жоресов Стойков

 

Лицето се повтаря в списъка

99

Борислав Симеонов Павлов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

100

Камелия Евгениева Накова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

101

Гинка Атанасова Благоева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

102

Ася Крумчова Христова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

103

Румяна Крумчова Александрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

104

Валери Добрев Уилсън

 

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

105

Михаил Пенчев Пенев

 

Лицето се повтаря в списъка

106

Ани Сашева Попова

 

Лицето се повтаря в списъка

107

Елица Илиева Маринова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

108

Вероника Даниела Вълкова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

109

Георги Живков Желязков

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

110

Тодор Борисов Гроздев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

111

Неяна Петкова Димитрова - Гюрова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

112

Венислав Виктор Будинов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Политическа партия Движение Напред България

113

Свилен Иванов Иванов

 

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

114

Валентина Василева Терзиева - Трихчева

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

115

Пламен Павлов Пройчев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

116

Николай Георгиев Лазаров

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

117

Елена Тодорова Лилова

 

Лицето се повтаря в списъка

118

Гечко Пейков Гечев

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

119

Йордан Маринов Водев

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

120

Людмила Кирилова Стоянова

 

Лицето се повтаря в списъка

121

Георги Валериев Бошняков

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

 

 Публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък на 923 представители на „ВМРО – БНД“ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. при спазва на изискванията на ЗЗЛД.

N

Име

ЕГН

1

Марина Ангелова Михайлова

 

2

Кристина Владимирова Върбанова

 

3

Светлана Илиева Илиева

 

4

Соня Димитрова Недева

 

5

Златко Димитров Златков

 

6

Райна Петрова Иванова

 

7

Теменужка Костадинова Иванова

 

8

Евелина Димитрова Радкова

 

9

Невена Димитрова Радкова

 

10

Галина Петрова Грудева

 

11

Мария Владимирова Върбанова

 

12

Николай Димитров Манчев

 

13

Станка Христова Антонова

 

14

Цветелина Димитрова Янчева

 

15

Антоанета Маринова Колева

 

16

Станислав Георгиев Стефанов

 

17

Анка Панайотова Димитрова

 

18

Иван Димитров Димитров

 

19

Румяна Владимирова Чакърова

 

20

Мартин Георгиев Станков

 

21

Стойко Петров Чакъров

 

22

Мая Георгиева Декина

 

23

Христина Георгиева Николчева

 

24

Савина Руменова Божинкова

 

25

Веселина Ненчева Венкова

 

26

Румяна Алексиева Михова

 

27

Димитринка Николова Ценова

 

28

Радка Христова Стефанова

 

29

Галина Георгиева Хуриетчиева

 

30

Анка Гогушева Райчева

 

31

Паола Юлиянова Петрова

 

32

Лиляна Йорданова Нисова

 

33

Надя Георгиева Стилиянова

 

34

Йордан Стоянов Писов

 

35

Борис Веселинов Михов

 

36

Калоян Димитров Илиев

 

37

Мария Пламенова Българенска

 

38

Диляна Николаева Вукова

 

39

Таня Димитрова Вълкова

 

40

Стефка Христова Вутова

 

41

Николинка Христова Танева

 

42

Божидар Николаев Чушев

 

43

Венцислав Антонов Антонов

 

44

Неделчо Асенчов Илинчев

 

45

Ангел Георгиев Янчев

 

46

Константин Иванов Ботов

 

47

Иван Желев Златънов

 

48

Петя Димитрова Янчева

 

49

Красимира Петрова Ботова

 

50

Красимира Георгиева Джамбазка

 

51

Станимира Петрова Веселинова

 

52

Мариана Велинова Колева

 

53

Георги Чавдаров Джамбазки

 

54

Велислав Недялков Недялков

 

55

Мария Маринова Денева

 

56

Величка Методиева Ангелова

 

57

Тошко Любенов Тодоров

 

58

Райна Димитрова Цветанова

 

59

Теодора Йорданова Йорданова

 

60

Ана Веселова Вуцова

 

61

Иван Константинов Ботов

 

62

Христина Александрова Димитрова

 

63

Любомир Георгиев Кличев

 

64

Ирена Димитрова Василева

 

65

Гергана Димитрова Стоева

 

66

Димитър Найденов Димитров

 

67

Виктор Стоянов Цветанов

 

68

Трайчо Руменов Методиев

 

69

Любка Симеонова Методиева

 

70

Веселин Недев Михалев

 

71

Кирил Владинов Генов

 

72

Алексина Благовесова Николова

 

73

Карамфилка Георгиева Димитрова

 

74

Генка Стоянова Коткова-Борикова

 

75

Татяна Славчева Пенчева

 

76

Маргарита Георгиева Венкова

 

77

Валентин Венков Петров

 

78

Сузан Мехмед Хасан

 

79

Николай Христов Средовски

 

80

Николай Георгиев Дамянов

 

81

Магдалена Георгиева Петрова

 

82

Георги Иванов Спасов

 

83

Радостина Цветанова Манолова

 

84

Антоанета Николаева Станева - Кирова

 

85

Жанета Николова Кръстева

 

86

Наталия Ненова Терзиева

 

87

Нина Михайлова Кеманаджиева

 

88

Чавдар Дучев Чанев

 

89

Елица Пламенова Дамянова - Радославова

 

90

Елена Иванова Кръстева

 

91

Веселин Алимонов Колчев

 

92

Мария Иванова Нелчева

 

93

Виолета Якимова Василева

 

94

Вибрания Гаврилова Гешова

 

95

Диана Христова Такева

 

96

Любов Пламенова Ранкова

 

97

Никола Стефанов Николов

 

98

Тихомир Цветанов Биковски

 

99

Наско Славев Христев

 

100

Силва Любчова Янакиева

 

101

Дейвид Юриев Василев

 

102

Алекс Юриев Василев

 

103

Траянка Йорданова Митева

 

104

Найчо Ангелов Найденов

 

105

Катя Найчова Найденова

 

106

Александър Маринов Маринов

 

107

Свилен Методиев Митев

 

108

Таня Георгиева Христова

 

109

Анелия Найчова Найденова

 

110

Кремена Георгиева Манева

 

111

София Димитрова Балчева

 

112

Красимира Георгиева Катева

 

113

Биляна Стефанова Петрова

 

114

Тодор Стоянов Гроздев

 

115

Петрана Кръстева Борисова

 

116

Митко Петров Карайчев

 

117

Румен Стоянов Селимски

 

118

Юлиана Иванова Иванова

 

119

Стефан Ганчев Лазаров

 

120

Алексей Трифонов Трифонов

 

121

Стефан Костадинов Йовчев

 

122

Катя Илиева Йовчева

 

123

Емилия Асенова Гетова

 

124

Красимир Петров Гетов

 

125

Богдан Георгиев Богданов

 

126

Габриел Димитров Банков

 

127

Илиян Недков Стоянов

 

128

Николай Иванов Райков

 

129

Георги Габриел Банков

 

130

Кристиан Петров Бурин

 

131

Екатерина Христова Павлова

 

132

Надежда Крумова Крумова

 

133

Милчо Асенев Минев

 

134

Стефаниа Христова Ценкова

 

135

Тошко Георгиев Сотиров

 

136

Хелияна Любомирова Христова

 

137

Здравка Георгиева Георгиева

 

138

Памела Любомирова Петрова

 

139

Соня Цветанова Арсова

 

140

Стефан Иванов Ангелов

 

141

Мирослав Маринов Войнов

 

142

Александър Георгиев Макавеев

 

143

Емил Валентинов Костов

 

144

Пламен Стефанов Христов

 

145

Диана Василева Тодорова

 

146

Станислава Василева Тодорова

 

147

Александър Александров Вичев

 

148

Николай Чавдаров Асенов

 

149

Лилия Николова Неделчева

 

150

Николай Луиджи Неделчев

 

151

Мартин Луиджи Неделчев

 

152

Никоела Каменова Грозева

 

153

Емил Шаломов Криспин

 

154

Крис Емил Криспин

 

155

Евгений Стоев Керванбашиев

 

156

Люба Василева Цекова

 

157

Антъни Антониов Иванов

 

158

Даню Мирославов Найденов

 

159

Йордан Христов Йорданов

 

160

Калина Любенова Димова

 

161

Валери Михайлов Иванов

 

162

Кристиян Валириев Иванов

 

163

Евелина Димитрова Златева

 

164

Цветалина Лъчезарова Луковижденска

 

165

Атанас Георгиев Атанасов

 

166

Надка Момчилова Атанасова

 

167

Георги Атанасов Георгиев

 

168

Марина Павленкова Павлова

 

169

Красимира Михайлова Малинова

 

170

Петър Ангелов Ангелов

 

171

Дияна Валентинова Иванова

 

172

Теодора Стефанова Иванова

 

173

Атанаса Димитров Никифоров

 

174

Даниела Христова Янкова

 

175

Цеца Димитрова Георгиева

 

176

Борис Викторов Димитров

 

177

Ирина Янкова Стаменова

 

178

Стефка Маринова Рангелова

 

179

Георги Стоянов Рангелов

 

180

Виолета Георгиева Николова

 

181

Дора Райкова Димова

 

182

Александър Георгиев Симов

 

183

Людмил Борисов Янакиев

 

184

Янко Никифоров Анков

 

185

Игнат Златинов Златев

 

186

Надежда Ефтимова Ефтимова

 

187

Анка Йорданова Николова

 

188

Поля Николаева Божилова

 

189

Марио Кирилов Пейчев

 

190

Цветанка Йорданова Пейчева

 

191

Тамара Петкова Илиева

 

192

Цветанка Илиева Ангелова

 

193

Роза Стефанова Алексиева

 

194

Христо Валериев Иванов

 

195

Николай Крумов Цветков

 

196

Емилия Адриянова Цветкова

 

197

Георги Любенов Евтимов

 

198

Марияна Николаева Петрова

 

199

Катя Владимирова Георгиева

 

200

Роза Георгиева Скиндерова

 

201

Нора Цветанова Деянова

 

202

Людмила Иванова Цветанова

 

203

Радослав Станиславов Славчов

 

204

Теодор  Младенов Стефанов

 

205

Самуил Стоянов Шопов

 

206

Ангел Христов Спасов.

 

207

Ирена Иванова Лазарова

 

208

Соня Георгиева Бонева

 

209

Теодора Красимирова Костова

 

210

Петранка Боянова Иванова

 

211

Радена Цанкова Райчева

 

212

Жан Христов Стефчев

 

213

Боряна Васкова Николова

 

214

Рачо Йовчев Байрактаров

 

215

Искра Милетиева Петрова

 

216

Тодорка  Велинова Петкова

 

217

Емил Димитров Ташков

 

218

Никифор Георгиев Тодоров

 

219

Петър Владиславов Симеонов

 

220

Петър Бочев Бочев

 

221

Людмила Николаева Иванчева

 

222

Ива Иванова Андреева

 

223

Даниел Василев Янакиев

 

224

Димитър Георгиев Георгиев

 

225

Катя Крумова Янева

 

226

Христинка Паунова Велинова

 

227

Емил Александров Тинков

 

228

Жани Иванов Динчев

 

229

Евгений Стоянов Вутов

 

230

Ерна Христова Димитрова-Тинкова

 

231

Кирил Иванов Беров

 

232

Радослава Стефанова Папазова

 

233

Лиляна Манолова Иванова

 

234

Юлия Борисова Георгиева

 

235

Цвети Йосифова Тодорова

 

236

Станка Николаева Проданова

 

237

Георги Димитров Димитров

 

238

Джесика Красимирова Нейчева

 

239

Далия Йорданова Симова

 

240

Елизабета Цветанова Сентова

 

241

Иванка Петрова Станкова

 

242

Петър Людомиров Николов

 

243

Любомир Петров Николов

 

244

Лилия Любенова Тачева

 

245

Станимир Пенчев Петков

 

246

Галина Стефанова Костадинова

 

247

Екатерина Христова Томова

 

248

Людмила Кирилова Стоянова

 

249

Яна Валери Младенова

 

250

Зоя Георгиева Асенова

 

251

Михаил Пенчев Пенев

 

252

Мария-Десиславa Радославова Ташкова

 

253

Милен Стоянов Александров

 

254

Виктория Красимирова Павлова

 

255

Мария Ивайлова Кацарова

 

256

Антония Димитрова Алексова

 

257

Божидар Златков Георгиев

 

258

Мая Иванова Умленова

 

259

Йордан Борисов Умленов

 

260

Милена Жориева Петлева

 

261

Димитър Радославов Милков

 

262

Илияна Илиева Начева

 

263

Джонатан Ерик Раймонд Арие

 

264

Емануела  Роберт Емануилова

 

265

Кристиан Жориев Петлев

 

266

Борислав Красимиров Христов

 

267

Антоан Адриянов Цветанов

 

268

Антоанета Стефанова Станкова

 

269

Васил Александров Коев

 

270

Тодор Веселинов Станков

 

271

Виктория Кеворк Тучиян

 

272

Емил Латинов Чолаков

 

273

Виолета Иванова Георгиева

 

274

Илияна Владиславова Георгиева

 

275

Христо Александров Александров

 

276

Росица Цветанова Стоянчева

 

277

Петър Ивайлов Петрова

 

278

Елена Георгиева Илиева

 

279

Кристина Александрова Младенова

 

280

Марияна Рангелова Цветанова

 

281

Йосиф Федорович Чернев

 

282

Жори Кирилов Петлев

 

283

Лилия Петрова Казанджиева

 

284

Борислaв Митков Войводов

 

285

Венцислав Димитров Карайванов-Славянов

 

286

Георги Иванов Гошевски

 

287

Людмила Миткова Данова

 

288

Велислав Енчев Енчев

 

289

Андрей Богомилов Йорданов

 

290

Красимир Николов Александров

 

291

Веселин Атанасов Илиев

 

292

Атанас Борисов Иванов

 

293

Лазар Георгиев Зарев

 

294

Пламен Петров Величков

 

295

Габриела Венциславова Дикова

 

296

Емилия Славчева Илиева

 

297

Катя Ценова Савова

 

298

Мария Петрова Иванова

 

299

Павел Димитров Николов

 

300

Елизабет Ивайлова Иванова

 

301

Сребрин Стоилов Филипов

 

302

Десислава Ангелова Илиева

 

303

Иванка Христова Милошева

 

304

Хелен Тодорова Дюлгерова

 

305

Мина Тодорова Дюлгерова

 

306

Мария Симеонова Джалева

 

307

Венислав Иванов Барански

 

308

Николай Трайчев Трайков

 

309

Калоян Георгиев Цеков

 

310

Симона Здравкова Стоилкова

 

311

Стоил Трайчев Трайков

 

312

Ради Георгиев Георгиев

 

313

Вера Боянова Станчева

 

314

Ивелина Иванова Станчева

 

315

Цветелина Пламенова Полийска

 

316

Боян Славчев Йовчев

 

317

Борислав Георгиев Андреев

 

318

Тодор Тодоров Грозданов

 

319

Петя Стоянова Мирчева

 

320

Георги Мирчев Мирчев

 

321

Анна Данаилова Декова

 

322

Даниел Мирчев Мирчев

 

323

Марио Виденов Живков

 

324

Любомир Владов Клещанов

 

325

Любомир Любомиров Клещанов

 

326

Любка Димитрова Муховска

 

327

Таня Николова Муховска

 

328

Йорданка Трайчева Клещанова

 

329

Георги Колчев Денчев

 

330

Илиана Светославова Георгиева

 

331

Илия Атанасов Кацаров

 

332

Владислав Павлов Стамболийски

 

333

Слави Кирилов Стойнев

 

334

Лъчезар Ананиев Апостолов

 

335

Добромир Николаев Добрев

 

336

Николай Ангелов Йоневски

 

337

Емануел Симеонов Георгиев

 

338

Мариана Иванова Стоянова

 

339

Марио Стоянов Кръстев

 

340

Добрил Петров Димитров

 

341

Иванка Стоянова Великова

 

342

Стефка Михнева Георгиева

 

343

Марияна Тодорова Янева - Стоянова

 

344

Симеон Николаев Стоянов

 

345

Иван Красимиров Стайков

 

346

Таня Огнянова Петкова

 

347

Евдокия Илиева Гатешка

 

348

Радослав Илиев Колев

 

349

Зоя Димитрова Йорданова

 

350

Александър Митков Тодоров

 

351

Райна Георгиева Такова

 

352

Стояна Цанкова Белевска

 

353

Щерю Ташев Бозов

 

354

Красимир Иванов Филипов

 

355

Поля Николова Нинова

 

356

Вержиния Петрова Бозова

 

357

Игна Димитрова Гошевска

 

358

Иваило Пламенов Божурин

 

359

Димитрина Георгиева Симеонова

 

360

Тодор Александров Александров

 

361

Тамара Данова Бикова

 

362

Антон Бянков Бянков

 

363

Борислав Славчов Соколов

 

364

Радка Колева Патаринска

 

365

Звездимир Щерев Ташев

 

366

Кристиян Георгиев Георгиев

 

367

Иван Красимиров Филипов

 

368

Михаела Сашова Занева

 

369

Стоян Петров Присаднишки

 

370

Илиана Ангелова Гаравалова

 

371

Цветана Филипова Попова

 

372

Цанко Иванов Сталирадев

 

373

Пелагия Стоянова Петкова

 

374

Марияна Желева Масларова

 

375

Марин Йорданов Водев

 

376

Малина Александрова Водева

 

377

Цветанка Иванова Марковаска

 

378

Йоан Ивов Иванов

 

379

Катерина Руменова Антонова

 

380

Ивайло Арсов Демиров

 

381

Атанас Ненков Карамихов

 

382

Владимир Василев Петров

 

383

Райна Христова Узунова

 

384

Изабела Евгениева Боянова

 

385

Йордан Венциславов Кацаров

 

386

Симеон Георгиев Младенов

 

387

Катерина Николова Панкова

 

388

Методи Николов Панков

 

389

Мария Силвиевна Казначеева

 

390

Вероника Вангелова Кацарова

 

391

Стела Мичева Енчевска

 

392

Росица Христоскова Кацарова

 

393

Никол Венциславова Кацарова

 

394

Цеца Цветанова Раждашка

 

395

Милена Емилова Ушагелова

 

396

Юлия Милчева Ушагелова

 

397

Стоян Пенчев Нестеров

 

398

Борис Маринов Глиндежв

 

399

Георги Димитров Илиев

 

400

Амина Фаузи Уисо

 

401

Радослав Радославов Желев

 

402

Светлозар Ивайлов Стаевски

 

403

Нелия Пенчева Георгиева

 

404

Марин Мичев Енчевски

 

405

Линка Петрова Илиева

 

406

Веселин Петъов Ленгеров

 

407

Станислав Михайлов Кънев

 

408

Марин Бонев Бонев

 

409

Николай Спасов Николов

 

410

Мариела Николаева Николова

 

411

Валентина Николова Енчевска

 

412

Дечка Василева Николова

 

413

Атанас Ивайлов Атанасов

 

414

Борислав Христов Каменов

 

415

Марио Стоянов Дудов

 

416

Надежда Йонкова Йошевска

 

417

Антоанета Данаилова Бонева

 

418

Галина Пенева Димитрова

 

419

Даниел Борисов Радев

 

420

Димитър Бисеров Милотинов

 

421

Евда Йорданова Илиева

 

422

Аделина Томова Гургулицова

 

423

Владимир Иванов Ананиев

 

424

Петър Николаев Борисов

 

425

Юлиана Петрова Трайкова

 

426

Петя Георгиева Великина

 

427

Жана Борисова Киркова

 

428

Андриян Пламенов Хаджиев

 

429

Люба Михаил Киркова

 

430

Пенка Николова Стоeдинова

 

431

Златина Валентинова Стоединова

 

432

Борислав Петров Гошев

 

433

Марияна Колева Атанасова

 

434

Павлина Петьова Спасова

 

435

Мила Сашкова Атанасова

 

436

Сашка Любенова Атанасова

 

437

Димитър Константинов Чолев

 

438

Борислава Венелинова Господинова

 

439

Стоян Божидаров Главчев

 

440

Славян Емилов Василев

 

441

Гаврил Любенов Трушков

 

442

Ивайло Иванов Лозанов

 

443

Димитър Димчев Кръстанов

 

444

Иван Георгиев Попчев

 

445

Невена Вълкова Стоянова

 

446

Адриана Василева Тодорова

 

447

Славчо Радков Тодоров

 

448

Никола Миланов Алимаскоски

 

449

Надка Стоянова Караниколова-Цончева

 

450

Вяра Светославова Зашева

 

451

Соня Стефанова Павлова

 

452

Весела Божанова Колева

 

453

Величка Александрова Тукова

 

454

Кирил Миланов Илиев

 

455

Ваня Тихомирова Динкова

 

456

Роза Иванова Зашева

 

457

Десислава Георгиева Кьосева

 

458

Наталия Борисова Тошева

 

459

Елица Бойкова Стоянова

 

460

Катерина Каменова Кирилова

 

461

Васил Каменов Бисеров

 

462

Цветан Бориславов Стоянов

 

463

Емил Спасов Стефанов

 

464

Тамара Велинчова Здравкова

 

465

Арсени Славчев Виденов

 

466

Деян Ангелов Димитров

 

467

Борис Славчев Виденов

 

468

Владислав Евтимов Димитров

 

469

Диана Иванова Лозанова

 

470

Николина Цветанова Христова

 

471

Грегор Светославов Захариев

 

472

Марин Василев Василев

 

473

Жанета Александрова Панайотова

 

474

Антонио Божидаров Игнатов

 

475

Мая Янкова Коларова

 

476

Веселин Роберт Бакалов

 

477

Слав Славчев Балкански

 

478

Емил Василев Стойканов

 

479

Надежда Василева Павлова

 

480

Ивайло Славчев Балкански

 

481

Йорданка Иванова Атанасова

 

482

Иво Михайлов Буров

 

483

Жечка Станимирова Ангелова

 

484

Любомир Иванов Илиев

 

485

Маргарита Борисова Йосифова

 

486

Йордан Минчев Александров

 

487

Людмила Кръстева Александрова

 

488

Жени Димитрова Асенова

 

489

Ангел Красимиров Асенов

 

490

Даниела Благоева Захариева

 

491

Николай Венциславов Христов

 

492

Лиляна Петкова Пъшкова

 

493

Анна Димитрова Йовева

 

494

Даниел Йорданов Захариев

 

495

Кристиян Пламенов Пешев

 

496

Евгени Иванов Йовев

 

497

Спаска Иванова Йовева

 

498

Александра Костадинова Чакърова

 

499

Паулина Ефтимова Симова

 

500

Златка Маринова Карагьозова

 

501

Димитър Карасимиров Симов

 

502

Татяна Герасимова Кръстева

 

503

Милен Христов Кръстев

 

504

Иван Христов Балабанов

 

505

Мартин Борисов Стоилов

 

506

Светослава Евгениева Стоилова

 

507

Венцислав Йорданов Тодоров

 

508

Веска Любенова Александрова

 

509

Христо Стефанов Цанков

 

510

Екатерина Александрова Николова

 

511

Георги Христов Георгиев

 

512

Елена Стойлова Антонова

 

513

Георги Николаев Младжов

 

514

Юлиан Ивов Стефанов

 

515

Данаил Цинков Найденов

 

516

Николай Генчев Караджов

 

517

Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева

 

518

Николай Ангелов Ковачев

 

519

Атанас Георгиев Атанасов

 

520

Илияна Маринова Вутова-Ковачева

 

521

Димана Йовкова Цендова

 

522

Симеон Владимиров Цонев

 

523

Васка Георгиева Славкова

 

524

Еленка Георгиева Димитрова

 

525

Иван Бисеров Кунев

 

526

Емил Яворов Такев

 

527

Красимира Спирова Николова

 

528

Тодор Димитров Димитров

 

529

Албена Богомилова Петрова

 

530

Мариета Кирилова Димитрова

 

531

Тина Иванова Николова

 

532

Мариан Бориславов Илиев

 

533

Радостина Найденова Димитрова

 

534

Трайко Георгиев Трайков

 

535

Янка Йорданова Симеонова

 

536

Ренета Бянкова Бянкова

 

537

Мая Минчева Карова

 

538

Юлиян Недялков Балчев

 

539

Иванка Донева Василева

 

540

Татяна Бертранова Стефанова

 

541

Кирил Христов Якимов

 

542

Цветелин Любомиров Цеков

 

543

Атанас Николаев Методиев

 

544

Маргарита Ангелова Георгиева

 

545

Петя Димитрова Маринова

 

546

Луиза Пламенова Маринова

 

547

Димитър Славчев Ефтимов

 

548

Мирослава Йотова Цекова

 

549

Пенка Василева Сотирова

 

550

Ивета Бориславова Конярска

 

551

Чайка Бонева Александрова

 

552

Илия Маринов Христов

 

553

Вера Петрова Сиркарова

 

554

Димитър Николов Пъшков

 

555

Венцислав Величков Несторов

 

556

Владимира Тодорова Захариева

 

557

Стоянка Божанова Георгиева

 

558

Илиян Ангелов Гълъбов

 

559

Захари Стефанов Геолев

 

560

Милка Паунова Настева

 

561

Александър Илиянов Настев

 

562

Десислава Александрова Карабова

 

563

Любомир Димитров Наков

 

564

Цветан Георгиев Цонев

 

565

Еленка Велинова Накова

 

566

Румяна Трайкова Арнаудова

 

567

Ива Иванова Дончева

 

568

Иванка Янкова Димитрова

 

569

Павел Маринов Кръстев

 

570

Дора Любомирова Колева

 

571

Светлана Петрова Кръстарска

 

572

Елка Антонова Димитрова

 

573

Всеволод Александров Кръстарски

 

574

Венцислава Петрова Михалева

 

575

Десислава Георгиева Михалева

 

576

Йордан Георгиев Георгиев

 

577

Емил Любенов Милошев

 

578

Марийка Лалева Павлова - Милошева

 

579

Мартин Радославов Соколчев

 

580

Кристиян Тодоров Александров

 

581

Екатерина Иванова Захариева

 

582

Михаил Алексеев Квартирников

 

583

Васил Иванов Василев

 

584

Калоян Людмилов Панчев

 

585

Людмил Петров Панчев

 

586

Иван Тодоров Стоев

 

587

Валентин Тодоров Стоев

 

588

Mирослав Николаев Митев

 

589

Кирил Николов Негрев

 

590

Антонела Чавдарова Елмазова

 

591

Моника Янкова Цекова

 

592

Мариана Илиева Климова

 

593

Мими Иванова Котова

 

594

Инна Николова Ванкова

 

595

Иван Стоянов Гонзов

 

596

Денис Валериев Димитров

 

597

Димитър Александров Джигалов

 

598

Лозко Желязков Димитров

 

599

Антонио Венциславов Стойчков

 

600

Николета Йорданова Иванова

 

601

Светлин Александров Александров

 

602

Ивайло Цветанов Иванов

 

603

Гергана Гоцева Дайреджиева

 

604

Цветанка Томова Христова

 

605

Любка Стоянова Маринова

 

606

Калоян Ненков Ненков

 

607

Красимир Генчев Запрянов

 

608

Ирена Илиева Илиева

 

609

Елена Стоянова Паунова

 

610

Илияна Ангелова Трайкова

 

611

Цветанка Недялкова Серафимова

 

612

Станислав Иванов Стоянов

 

613

Паунита Михайлова Петрова

 

614

Румяна Иванова Балабанова

 

615

Павлинка Василева Димитрова

 

616

Татяна Петкова Станева

 

617

Камелия Благоева Костова

 

618

Диляна Мирославова Петрова

 

619

Станислав Ивайлов Любомиров

 

620

Диляна Йорданова Стоянова

 

621

Танка Иванова Алипиева

 

622

Емил Илиев Топалов

 

623

Мая Илиева Дамянова

 

624

Гоеги Георгиев Дамянов

 

625

Севда Славчева Костова

 

626

Иван Емилов Топалов

 

627

Ивайло Светлов Милчев

 

628

Ирена Николаева Станева

 

629

Христо Илиев Магъров

 

630

Мая Димитрова Станева

 

631

Надежда Методиева Методиева

 

632

Венета Димитрова Радунчева

 

633

Стоян Методиев Ангелов

 

634

Методи Стоянов Ангелов

 

635

Алексей Александров Недялков

 

636

Божидар Димитров Христов

 

637

Димитър Цеков Христов

 

638

Теменужка Радулова Дедикова

 

639

Славянка Виденова Спасова

 

640

Петър Стефанов Марков

 

641

Александър Спасов Николов

 

642

Славчо Янков Дедиков

 

643

Мая Димитрова Костадинова

 

644

Лидия Цветанова Владимирова

 

645

Денис Ивов Рубев

 

646

Христина Георгиева Петрова

 

647

Борислав Атанасов Момчилов

 

648

Георги Фредериков Байкушев

 

649

Виктория Кирилова Стоянова

 

650

Петъо Валентинов Андреев

 

651

Даниела Илиева Нанева

 

652

Антоанета Йорданова

 

653

Росица Радославова Маркова

 

654

Радослав Станчев Маркова

 

655

Веселка Добрева Йорданова

 

656

Еленка Христова Христова

 

657

Георги Георгиев Шангалов

 

658

Даниела Александрова Цветанова

 

659

Ивайло Маринов Иванов

 

660

Десислава Иванова Янева

 

661

Петьо Богданов Алексиев

 

662

Юлиан Младенов Сотиров

 

663

Трайчо Александров Тушев

 

664

Надя Василева Гешева

 

665

Красимир Гоегиев Рангачев

 

666

Зорка Костадинова Станкова

 

667

Иван Тододров Иванов

 

668

Магдалена Георгиева Гръкова

 

669

Недялко Руменов Петков

 

670

Зоя Николова Илиева

 

671

Георги Данчов Николов

 

672

Цветанка Ставрева Николова

 

673

Вергиния Драганова Петкова

 

674

Янка Михайлова Груева

 

675

Димитър Божидаров Стойчков

 

676

Васко Любенов Симов

 

677

Виктор Любенов Симов

 

678

Албена Кирилова Стойчкова

 

679

Божидар Димитров Стойчков

 

680

Стоянка Соколова Йорданова

 

681

Николай Константинов Кунчев

 

682

Славянка Петрова Димитрова

 

683

Дора Янкова Радева

 

684

Лилия Антонова Георгиева

 

685

Цветанка Любомирова Михайлова-Петрова

 

686

Мария Николова Димитрова

 

687

Евдокия Борисова Мойсова

 

688

Христо Иванов Христов

 

689

Илиян Бориславов Василев

 

690

Лиляна Тодорова Цекова

 

691

Мариана Димитрова Бойчева

 

692

Стоян Ненков Филипов

 

693

Маринела Иванова Петкова

 

694

Мария Красимирова Жекова

 

695

Яна Стоянова Милкова

 

696

Даниела Валентинова Иванова

 

697

Йордан Лалев Йорданов

 

698

Ани Димитрова Ковачева

 

699

Василия Николаева Василева

 

700

Никола Бориславов Христов

 

701

Илиян Горанов Спасов

 

702

Илиян Илиянов Спасов

 

703

Мила Величкова Спасова

 

704

Георги Димитров Брусийски

 

705

Диляна Григорова Накова

 

706

Таня Кирилова Кирчева

 

707

Светлана Иванова Миркова

 

708

Антон Николаев Циндомов

 

709

Нели Христова Кирчева

 

710

Елена Тодорова Лилова

 

711

Емил Владимиров Григоров

 

712

Стефанка Андреева Иванова

 

713

Янислав Стоянов Купенов

 

714

Филип Ицко Горески

 

715

Тихомир Венциславов Радев

 

716

Георги Людмилов Коджаниколов

 

717

Мария Георгиева Жилева - Иванова

 

718

Анета Симеонова Кьосева

 

719

Станислав Пламенов Петров

 

720

Ценко Александров Солунов

 

721

Вера Панайотова Панайотова

 

722

Йосиф Жоресов Стойков

 

723

Росица Добрева Тодева

 

724

Камелия Симеонова Костова

 

725

Савина Павлова Петрова

 

726

Александрина Велизарова Петрова

 

727

Борис Велизаров Петров

 

728

Румен Спиров Георгиев

 

729

Персияна Маринова Тодорава

 

730

Петър Венциславов Михалев

 

731

Десислава Страхилова Маркова

 

732

Петя Ангелова Шейретова

 

733

Мирослав Пламенов Борисов

 

734

Петко Данаилов Петков

 

735

Ивайло Кирилов Атанасов

 

736

Връбка Димитрова Белова

 

737

Красимир Найденов Белов

 

738

Миглена Найденова Белова

 

739

Людмил Найденов Белов

 

740

Златка Георгиева Бойкова

 

741

Милко Петров Дойчев

 

742

Борян Любенов Барзин

 

743

Илия Иванов Родев

 

744

Филип Петров Иванов

 

745

Георги Иванов Дойчинов

 

746

Стефани Петрова Иванова

 

747

Мая Димиторва Гайдарска

 

748

Георги Василев Паскалев

 

749

Кирил Янчович Шиновски

 

750

Арманд Степан Басмаджян

 

751

Вера Владимирова Огнянова

 

752

Ирена Димитрова Цокова

 

753

Светлана Чавдарова Радинска

 

754

Никола Илиев Колчаков

 

755

Ана Николова Лекова - Димитрова

 

756

Лилия Валентинова Шаханова

 

757

Силва Лозанова Найденова

 

758

Десислава Стефанова Алтунян

 

759

Христо Николов Янев

 

760

Мадлен Младенова Димитрова

 

761

Боряна Йорданова Недялкова  - Димитрова

 

762

Марияна Павлова Нанчева

 

763

Петя Георгиева Микова

 

764

Георги Петров Петров

 

765

Веселина Петрова Петрова

 

766

Любомира Свиленова Григорова

 

767

Славка Недялкова Иванова

 

768

Валентина Иванова Деянска - Тодорова

 

769

Красимир Бориславов Милорадов

 

770

Георги Димитров Николов

 

771

Недежда Георгиева Петкова

 

772

Калоян Георгиев Тасев

 

773

Кирилика Илиева Иванова

 

774

Верджиния Георгиева Христова

 

775

Анани Николаев Лазаров

 

776

Момчил Ивайлов Велинов

 

777

Владислав Димитров Ангелов

 

778

Мариела Атанасова Трайкова

 

779

Ванина Петрова Динева

 

780

Савин Александров Мирков

 

781

Добромир Георгиев Кюлюмов

 

782

Матея Ивелинов Пенев

 

783

Игна Драгомирова Маринова

 

784

Цветелин Кирилов Кирилов

 

785

Красимира Богомилова Маринова

 

786

Надежда Александрова Геогиева

 

787

Росица Атанасова Големинова

 

788

Светла Димитрова Маркова

 

789

Минка Митова Стефчева

 

790

Румяна Младенова Големинова

 

791

Десислава Петрова Петрова

 

792

Елена Радослава Михайлова

 

793

Велин Радославов Михайлов

 

794

Георги Николов Величков

 

795

Илиян Валентинов Илиев

 

796

Калина Десиславова Македонска

 

797

Катя Димитрова Билярска

 

798

Светослава Божидарова Симеонова

 

799

Йоана Неделчова Тагарева

 

800

Виолин Валериев Михайлов

 

801

Николай Павлинов Колев

 

802

Гергана Георгиева Стоянова

 

803

Маргарита Георгиева Котева

 

804

Кисанта Трайчева Китанова

 

805

Мартин Трайков Бързаков

 

806

Илиян Николаев Петров

 

807

Емил Емилов Игнатов

 

808

Мая Борисова Кутева

 

809

Лилия Трайкова Георгиева

 

810

Таня Трайчова Паризова

 

811

Людмил Димитров Каменов

 

812

Иван Петров Крутев

 

813

Илия Федев Беличев

 

814

Александър Георгиев Лазаров

 

815

Владимир Кръстев Церовски

 

816

Соня Райчова Спасова

 

817

Невена Владимирова Могилска

 

818

Георги Иванов Михайлов

 

819

Ани Йорданова Иванова

 

820

Георги Найденов Йорданов

 

821

Николай Илиянов Тодоров

 

822

Веселин Александров Атанасов

 

823

Лиляна Цонева Ненкова

 

824

Вероника Петрова Пеева

 

825

Любка Стойчева Берова

 

826

Ани Сашева Попова

 

827

Диана Икономова Александрова

 

828

Цено Веселинов Стаменов

 

829

Ванина Стефанова Ловджиева

 

830

Ваня Радкова Бусерска

 

831

Иван Петров Атанасов

 

832

Невена Радивой Кугийска-Аит Алиуа

 

833

Савка Василева Тошева

 

834

Моника Симеонова Христова

 

835

Светлана Денчева Стойнева - Пенева

 

836

Офелия Иванова Велкова

 

837

Мария Георгиева Георгиева

 

838

Васил Христов Андонов

 

839

Диана Йорданова Георгиева

 

840

Стоян Христов Стоянов

 

841

Аделина Димитрова Сотирова

 

842

Теодора Миткова Паонагонова

 

843

Кина Христова Панагонова

 

844

Росица Иванова Триова

 

845

Костадин Георгиев Триов

 

846

Митко Тодоров Панагонов

 

847

Десислава Веселинова Драгоева

 

848

Йорданка Кирилова Дюлгерова

 

849

Нина Кънчева Георгиева

 

850

Пламен Иванов Петков

 

851

Антоан Георгиев Тодоров

 

852

Росен Красимиров Ангелов

 

853

Иванка Петкова Димитрова

 

854

Пламен Кирилов Пенев

 

855

Димитър Георгиев Илиев

 

856

Манол Георгиев Илиев

 

857

Нели Димитрова Чурлин

 

858

Анхел Давид Естебан Харкин Росалес

 

859

Богданка Георгиева Петрова

 

860

Явор Димитров Николов

 

861

Снежана Златанова Боршт

 

862

Венци Владимиров Балкански

 

863

Валентин Стоянов Арабаджиев

 

864

Здравко Емилиянов Здравков

 

865

Станимир Лъчезаров Георгиев

 

866

Стефан Петров Маринов

 

867

Даниел Стоянов Димитров

 

868

Стилиян Живков Желязков

 

869

Атанас Пламенов Петров

 

870

Ирен Иванова Лазарова

 

871

Живко Георгиев Хунев

 

872

Даниела Петрова Комитска

 

873

Симона Георгиева Михова

 

874

Петър Петров Комитски

 

875

Росица Айдън Акифова

 

876

Петър Данаилов Комитски

 

877

Ани Богданова Стефанова

 

878

Даниел Тодоров Гроздев

 

879

Елена Райчева Добрианова

 

880

Светлана Никифорова Цветкова

 

881

Илияна Христова Джорджилова

 

882

Иван Борисов Шаранков

 

883

Ралица Методиева Попова

 

884

Моника Симеонова Арнаудова

 

885

Павел Пламенов Пройчев

 

886

Николай Стойков Йорданов

 

887

Елин Младенов Величков

 

888

Николай Димчев Костов

 

889

Йордан Йорданов Денчев

 

890

Ивайло Стойков Йорданов

 

891

Виолета Кирилова Тодорова

 

892

Явор Атанасов Петров

 

893

Виктория Стефанова Николва

 

894

Лиляна Мариножа Цветкова

 

895

Антонио Вециславов Антонов

 

896

Петя Тихомирова Петкова

 

897

Елена Костадинова Чалева - Христова

 

898

Николай Митков Чакалов

 

899

Петя Георгиева Костакиева

 

900

Бонка Владимирова Мицева

 

901

Боряна Сергеева Иванова

 

902

Стоян Василев Стоянов

 

903

Георги Огнянов Георгиев

 

904

Юлия Пламенова Куршумова

 

905

Росица Стоянова Русева

 

906

Надя Асенова Монова

 

907

Снежана Стоянова Зачева

 

908

Преслав Гечев Пейков

 

909

Иван Стефанов Божов

 

910

Лъчезар Любомиров Филипов

 

911

Наталия Георгиева Зубкова

 

912

Димитър Христов Текирдилиев

 

913

Ангел Стратиев Соколов

 

914

Тихомир Валентинов Илиев

 

915

Николай Кирилов Дондев

 

916

Йордан Димитров Гьошев

 

917

Светла Димитрова Митова

 

918

Росен Игнатов Петков

 

919

Борислав Георгиев Марков

 

920

Светосла Бориславов Марков

 

921

Валентин Николаев Марков

 

922

Матей Илвиянов Иванов

 

923

Кирил Венциславов Гургулеев

 

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.10.2015 в 23:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения