Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1117-МИ
София, 23.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на  ПП „Ред законност и справедливост”

Постъпило  е заявление с вх. № 707/23.10.2015 г. на ОИК Столична община от ПП „Ред законност и справедливост”  представлявана от Яне Георгиев Янев чрез Георги Николов Ганчев-пълномощник  за регистрация на застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

Заявлениeто е вписано към № 25 във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. С заявлението са предложени общо 25 броя застъпници общо на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община  и кметство на ПП „Ред законност и справедливост”. .  Към заявлението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) са приложени: списъци на предложените застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.Списъците са представени хартиен насител и на електронен носител. 

Списъците с предложените застъпници са проверени от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

САБИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 Поради което на същата следва да бъде отказана регистрация.

За останалите24  предложени застъпника са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Отказва регистрацията на:

N

Име

ЕГН

Грешка

1

САБИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 2.РЕГИСТРИРА 24  застъпници общо на общински съветници, кмет на район и кметство, кмет на община на ПП „Ред законност и справедливост”  в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва:

N

Име

ЕГН

1

АЛБЕНА СТОЯНОВА ГЪЛЕВА

 

2

АНЕТА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

 

3

БИСЕР СТОЙНЕВ МИШЕВ

 

4

БОЯН КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

5

ВЕЛИЧКО ТРАЙКОВ ВЕЛИЧКОВ

 

6

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ МИЛАДИНОВ

 

7

ВЕСЕКЛА ПЕТРОВА МИТОВА

 

8

ВИОЛЕТА ИВАНОВА РУМЕНОВА

 

9

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГУРСОВ

 

10

ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ

 

11

ГЕОРГИ РАЙЧОВ МАНГОВ

 

12

ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА ЗАНКОВА

 

13

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

 

14

ДРАГИНКА НИКОЛОВА АРНАУДОВА

 

15

ЕМИЛИЯ СЛАВЕВА СТОИЛОВА

 

16

ИРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

17

КАМЕН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ

 

18

КИРИЛ ХРИСТОВ ЛУКАНОВСКИ

 

19

ЛИЛЯНА ДОБРЕВА БОНЕВА

 

20

ЛОЗКА БОЙЧЕВА ХРИСТОВА

 

21

НИКОЛА ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

22

НИНА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

 

23

СОНЯ СТОИЛОВА ПЕТРЕШКОВА

 

24

СТЕФКА ЦВЕТАНОВА СЪБЧЕВА

 

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.10.2015 в 22:05 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения