Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1100-МИ/НР
София, 23.10.2015

ОТНОСНО:  Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 682/23.10.2015 г. от кмета на район „Студентски" с искане за 166 промени в състава на  52 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Студентски" - СО от квотата на Партия ГЕРБ: 35 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  8 бр. членове, ПП ДПС – 55 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 28 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 27 бр.; Партия АТАКА – 0 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 3 бр.,, Коалиция България без цензура (ББЦ) – 5бр.; по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Студентски" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1

Али Фахри Хасан

Сюлейман Салим Амуджа

 

СЕКРЕТАР

1

ИЛОНКА ЛАЗОРОВА СТОЯНОВА

НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1

АДЕЛИНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

ИЛОНКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА

 

ЧЛЕН

2

Александрина Николаева Айкова

Милен Методиев Литов

 

ЧЛЕН

2

Ваня Николова Николова

Мая Недялкова Петкова

 

СЕКРЕТАР

2

Кемал Реджеб Хазим

Гергана Димитрова Пенчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

2

Севги Ремзи Яшар

Цветелина Войкова Младенова

 

ЧЛЕН

2

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОЯНОВА

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ВЪЛКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

3

Танзер Юсеинов Юсеинов

Виктория Симеонова Стоянова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

3

Тунджай Сабри Мустафа

Кристина Христова Ботева

 

ЧЛЕН

3

Антоанета Живкова Георгиева

Десислава Пламенова Цакова

 

ЧЛЕН

4

Атанас Гошев Атанасов

Георги Литман Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

5

Антоан Калинов Йорданов

Мария Красимирова Жекова

 

ЧЛЕН

5

Габриела Георгива Воденичарова

Бакия Бакия Черкез

 

ЧЛЕН

5

Венцислава Владимирова Станоева-Коларова

Юрий Петров Луканов

 

ЧЛЕН

6

Мартина Калинова Йорданова

Даниела Валентинова Иванова

 

ЧЛЕН

6

Селвер Гюрел Тюрк

Николай Антонов Въргов

 

СЕКРЕТАР

6

Любка Димитрова Начева

Симона Василева Драгоева

 

ЧЛЕН

6

МАРТИН АСЕНОВ СТАНИШЕВ

ИВАНЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

7

Мурад Гюрел Тюрк

Иво Станоев Станоев

 

СЕКРЕТАР

8

Юсеин Мюмюн Мюмюн

Ася Константинова Константинова

 

ЧЛЕН

8

Бетина Райчева Петкова

Надя Андреева Ганчева

 

ЧЛЕН

9

Таня Кирилова Кирчева

Йордан Лалев Йорданов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

9

Елиза Димитрова Пеева

Сийка Димитрова Иванова

 

ЧЛЕН

9

Къдрие Махмудова Чолакова

Зейнеп Джеватова Хавальова

 

ЧЛЕН

9

ФИДАНКА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА

СТАНИСЛАВА БЛАГОВЕСТОВА МИХОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

10

Гюлтен Фикриева Исмаилова

Мила Ивайлова Методиева

 

ЧЛЕН

10

Кънчо Милушев Велчев

Калина Ангелова Таскова

 

ЧЛЕН

10

СТАНИСЛАВА БЛАГОВЕСТОВА МИХОВА

    

 

СЕКРЕТАР

11

Шекве Ахмед Хаджъсаид

Елена Петрова Петрова

 

ЧЛЕН

11

Екатерина Иванова Сапунджиева

Боряна Георгиева Цановска

 

ЧЛЕН

11

Красимир Николов Генчев

Веселина Ангелова Таскова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

12

Йордан Ганчев Йорданов

Иван Григоров Гоцов

 

Председател

12

Мария Красимирова Жекова

Борислав Димитров Тодоров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

12

Радостинка Красимирова Алексиева

Красимир Идакиев Велински

 

ЧЛЕН

12

ДЕНИСЛАВ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

ПЕТЪР МИТКОВ ШАЛЕВ

 

СЕКРЕТАР

13

Eрал Дурмуш Мурад

Даниел Здравков Дюлгеров

 

ЧЛЕН

13

Огнян Георгиев Максимов

Валентин Асенов Танов

 

ЧЛЕН

14

Ирена Тимчова Иванова

Василия Николаева Василева

 

ЧЛЕН

14

Стоян Георгиев Колев

Васил Ицков Любомиров

 

ЧЛЕН

15

Мартин Минчев Събинов

Павлинка Василева Стоименова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

15

Дениз Тунджай Тасим

Татяна Маринова Чемишанска-Бадева

 

ЧЛЕН

16

Ерай Недим Касим

Мартин Петров Зоров

 

ЧЛЕН

16

МАРИЯ ИВАНОВА КАШМИРОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОЯНОВА

 

СЕКРЕТАР

17

Кристина Стойкова Босакова

Станислав Траянов Иванов

 

ЧЛЕН

17

Тамара Степановна Недова

Юлия Недкова Иванова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

17

Росен Ангелов Ненов

Стефан Иванов Николов

 

ЧЛЕН

17

Халил Халил Лапанч

Мирослава Любомирова Миткова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

18

Цветомир Христов Кутев

Антоанета Георгиева Георгиева

 

СЕКРЕТАР

18

БОЙКА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

19

Сание Мюмюн

Мадлен Любомирова Геренова

 

СЕКРЕТАР

19

Константина Стефанова Кипрова

Светлин Сийков Арнаудов

 

ЧЛЕН

19

ДЕНИЦА ЦЕНКОВА ИЛИЕВА

ВИЛИЯ МИТКОВА МИХОВА

 

ЧЛЕН

20

Илтер Халил Мюмюн

Ахмед Юсеинов Бошнаков

 

ЧЛЕН

20

Стефан Константинов Кипров

Елена Симеонова Георгиева

 

ЧЛЕН

20

КАТЕРИНА КИРИЛОВА ЦОНЕВА

ТАТЯНА ВЕЛИКОВА ТРАЙКОВА

 

ЧЛЕН

21

Наджие Юзджан Али

Мерал Халил Шабан

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

22

Бирджан  Басри Сали

Атанаска Василева Пенева

 

ЧЛЕН

23

Иван Йорданов Йорданов

Калинка Заркова Дюлгерова

 

ЧЛЕН

23

Борис Неделчев Борисов

Йолита Веселинова Добрева

 

ЧЛЕН

23

НАДЕЖДА АТАНАСОВА ПИЩАЧЕВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАКОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

23

Силвия Иванова Иванова

Юлиан Божидаров Божинов

 

ЧЛЕН

24

Наталия Иванова Големанова

Антоанета Георгиева Тодорова

 

ЧЛЕН

24

Семи Нежмиев Дормушев

Димитър Маринов Геренов

 

ЧЛЕН

24

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАКОВА

ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ БОНЕВ

 

СЕКРЕТАР

24

ПЕТЪР МИТКОВ ШАЛЕВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

 

ЧЛЕН

25

Самет Ерджан Мюмюн

Виктория Анатолиева Тимофеева

 

ЧЛЕН

26

Петя Тихомирова Петкова

Диляна Григорова Накова

 

ЧЛЕН

26

Себахтин Расим Ахмед

Георги Божидаров Яков

 

ЧЛЕН

26

Мария-Лия Константинова Борисова

Яница Василева Брънзелова

 

ЧЛЕН

27

Джевджет Шенолов Джевджетов

Станислава Ангелова Младенова

 

ЧЛЕН

27

Лилия Пейчева Драгоева

Петя Василева Брънзелова

 

ЧЛЕН

27

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

АСЯ СТОИЛОВА СТОИЛОВА

 

ЧЛЕН

28

Василия Николаева Василева

Таня Кирилова Кирчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

28

Джафер Ахмед Саатчъ

Айше Исмаилова Чавдарова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

28

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

МАРИЯ ИВАНОВА КАШМЕРОВА

 

СЕКРЕТАР

29

Величка Дончева Петрова

Павлина Георгиева Иванова

 

ЧЛЕН

29

Маргарита Василева Трендафилова

Ралица Руменова Русанова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

29

Ралица Руменова Русанова

Маргарита Василева Трендафилова

 

ЧЛЕН

29

Али Азим Атип

Свилена Людмилова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

30

Светлана Чавдарова Радинска

Светлана Иванова Миркова

 

ЧЛЕН

30

Синан Февзи Челеби

Кемал Реджеб Хазим

 

ЧЛЕН

30

ЕЛИЗАБЕТ ГЕОРГИЕВА ТАСКОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

31

Тихомир Венциславов Радев

Величка Дончева Петрова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

31

Насъф Нихатов Бекиров

Севги Ремзи Яшар

 

ЧЛЕН

31

Димитър Илиев Димитров

Виктор Чавдаров Тодоров

 

ЧЛЕН

31

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ СЛАВОВ

РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА МАСЛАРСКА

 

СЕКРЕТАР

31

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАСКОВ

НЕДЯЛКА АНТОНИЕВА ВЕЛИНОВА  

 

ЧЛЕН

32

Зюлбие Исмаилова Ибрахимова

Виктория Георгиева Веселинова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

32

ЛЮБОМИР КОСТОВ БАЛЕВ

ГАЛИНА СТЕФАНОВА СЛАВОВА

 

ЧЛЕН

33

Георги Людмилов Коджаниколов

Леда Славчова Димитрова

 

ЧЛЕН

33

Красимир Веселинов Кирилов

Добринка Стефанова Кирилова

 

СЕКРЕТАР

33

Емре Халил Лапанч

Моника Иванова Иванова

 

ЧЛЕН

33

Димитър Кирилов Георгиев

СТЕФАН НАНКОВ НАКОВ

 

ЧЛЕН

34

Любен Петров Шоторов

Марияна Веселинова Димитрова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

34

Неджля Февзи Челеби

Мартин Маринов Геренов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

34

Стоян Иванов Миленков

Албена Димитрова Георгиева

 

ЧЛЕН

34

ИРЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ИВЕТ ИВАЙЛОВА АТАНАСОВА

 

СЕКРЕТАР

35

Невен Дианов Иванов

Аника Василева Иванова

 

ЧЛЕН

35

Сузана Цветанова Маринска

Теодор Венелинов Георгиев

 

СЕКРЕТАР

35

Дени Цветанов Лилков

Айредин Мехмедов Мехмедов

 

ЧЛЕН

36

Йоан Светославов Проданов

Биляна Петрова Кирилова

 

ЧЛЕН

36

Явор Йорданов Христов

ТАТЯНА АНГЕЛОВА МИЛУШЕВА

 

ЧЛЕН

36

Цветан Иванов Лукарски

Лидия Атанасова Коларова

 

ЧЛЕН

36

Джанан Исмаил Емин

Сузана Цветанова Маринска

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

37

Емил Владимиров Григоров

Таня Николаева Карловска

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

37

Невяна Николаева Вълкова

Диана Георгиева Маркова

 

ЧЛЕН

37

Айше Исмаилова Чавдарова

Мариам Методиева Маркова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

37

Фатме Неждет Касим

Иван Димов Зънзов

 

ЧЛЕН

37

Здравко Димитров Атанасов

Десислава Недялкова Ненова

 

ЧЛЕН

37

ХРИСТИНА БОГДАНОВА БАЛЕВА

АДЕЛИНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

 

ЧЛЕН

38

Сабри Ахмедов Хаджиев

Калоян Влайков Димитров

 

ЧЛЕН

38

ЕМИЛ МИТКОВ МИЛЕНКОВ

ЕЛЕНА СТАЙКОВА МИЛЕНКОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

38

АСЯ СТОИЛОВА СТОИЛОВА

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

39

Стефанка Андреева Иванова

Аделина Великова Дочева-Кьосева

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

39

Реджеп Бакия Черкез

Яни Янчев Янчев

 

ЧЛЕН

39

Денис Ценков Масларски

Таня Викторова Илиева

 

ЧЛЕН

39

ЕЛЕНА СТАЙКОВА МИЛЕНКОВА

ЮЛИЯ ЕМИЛОВА МИЛЕНКОВА

 

СЕКРЕТАР

40

Даниела Валентинова Иванова

Стефанка Андреева Иванова

 

ЧЛЕН

40

Фелис Мехмедова Метушева

Мерлин Веждри Етем

 

СЕКРЕТАР

40

Константин Методиев Пицин

Станимира Наскова Георгиева

 

ЧЛЕН

41

Мария Димитрова Николова

Янислав Стоянов Купенов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

41

Сафие Мехмедова Ибрахимова

Татяна Валентинова Антова

 

СЕКРЕТАР

41

Албена Руменова Волвачева

Валя Янкова Хабова

 

ЧЛЕН

42

Мариана Димитрова Бойчева

Радостина Енчева Янева

 

ЧЛЕН

42

Тодор Георгиев Стоянов

Димитър Емилов Петков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

42

ИЛИЯНА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА

ДАФИНА ЛЮБЕНОВА КИМЧЕВА

 

СЕКРЕТАР

42

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АНАНИЕВА

ЕМИЛ МИТКОВ МИЛЕНКОВ

 

ЧЛЕН

43

Никола Бориславов Христов

Гергана Любенова Григорова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

43

Перихан Еркан Сюлейман

Катя Вачова Христова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

43

Асен Илиев Траханаров

Лазар Георгиев Пенев

 

ЧЛЕН

44

Антон Николаев Циндомов

Светлана Тодорова Литова

 

ЧЛЕН

44

Красимир Идакиев Велински

Радостинка Красимирова Алексиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

44

Недялка Игнатова Благоева

Мирослав Кирилов Маринов

 

ЧЛЕН

44

Ширин Сезгин Мустафа

Стоян Иванов Миленков

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

44

Вера Стоянова Кипрова

Донка Златанова Пенева

 

ЧЛЕН

44

ИВЕТ ИВАЙЛОВА АТАНАСОВА

ИВАНКА МОНЕВА ГОСПОДИНОВА

 

ЧЛЕН

45

Добринка Стефанова Кирилова

Красимир Веселинов Кирилов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЕДАТЕЛ

45

Денис Eрсан Исмет

Стефани Георгиева Миткова

 

ЧЛЕН

45

Елизабет Александрова Латева

Емине Бедриева Вранчева

 

ЧЛЕН

45

ВИЛИЯ МИТКОВА МИХОВА

ДЕНИЦА ЦЕНКОВА ИЛИЕВА

 

СЕКРЕТАР

45

ВЕСЕЛА  ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВА

БОЯН РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ

 

ЧЛЕН

46

Никол Антонова Бурова

Тихомир Венциславов Радев

 

СЕКРЕТАР

46

Гьокхан Фикрет Pеджеб

Антоан Райчев Георгиев

 

ЧЛЕН

46

Тота Стефанова Генчева

Огнян Божидаров Митрушев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

46

Щерьо Георгиев Попов

Лиляна Илчева Михова

 

ЧЛЕН

46

ТАТЯНА ВЕЛКОВА ТРАЙКОВА

ИВАН ПЕТРОВ КАРАГАНЕВ

 

ЧЛЕН

47

Селчук Селями Ахмед

Станислав Руменов Станчев

 

ЧЛЕН

47

Иванка Костадинова Сарандева

Деяна Енчева Симончева

 

ЧЛЕН

47

ИВАНЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

МАРТИН АСЕНОВ СТАНИШЕВ

 

ЧЛЕН

48

Мария Георгиева Жилева - Иванова

Георги Людмилов Коджаниколов

 

СЕКРЕТАР

48

Мария Георгиева Жилева - Иванова

Георги Людмилов Коджаниколов

 

СЕКРЕТАР

48

Фериха Илвер Хюсеин

Росица Стойкова Пенчева

 

ЧЛЕН

49

Дениз Али Ферат

Кристиян Младенов Видков

 

ЧЛЕН

50

Златко Николаев Тодоров

Росен Радославов Петрунов

 

СЕКРЕТАР

50

Вергил Захариев Русинов

Димитър Кръстев Пенов

 

ЧЛЕН

50

Зекие Юзджанова Косова

Мари Мариова Николова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

50

ИВАНКА ХРИСТОФОРОВА ГУГАЛОВА

ИЛИЯНА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

51

Олчай Мухидин Шабан

Красимир Георгиев Костурков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

51

БОРИС СТОЯНОВ ЗОТЕВ

ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ДИМОВА

 

СЕКРЕТАР

51

НЕЛИ РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА

БЛАГОЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

 

ЧЛЕН

52

Румен Димитров Иванов

Ивайло Стойчев Орманджиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

52

Бакия Бакия Черкез

Павел Лъчезаров Манолов

 

ЧЛЕН

52

Димитър Иванов Бончев

Лилия Пейчева Драгоева

 

ЧЛЕН

52

ЮЛИЯ ЕМИЛОВА МИЛЕНКОВА

НЕЛИ РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

52

БЛАГОЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АНАНИЕВА

 

ЧЛЕН

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.10.2015 в 22:14 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения