Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1035-МИ/НР
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 590/19.10.2015 г. от кмета на район „Искър" с искане за 113 промени в състава на 68 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Искър " - СО от квотата на от квотата на ПП „ГЕРБ“- 1 промяна в 1 СИК, от квотата на КП „БСП Лява България“- 15 промени в 15 СИК, от квотата на КП „АБВ“- 1 промяна в 1СИК, от квотата на КП „Патриотичен фронт“- 41 промени в 41 СИК, от квотата на КП „ББЦ“- 41 промени в 41 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 14 промени в 14 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Искър" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

18

Стефан Илиев Чакъров

Вилиян Петров Игнатов

 

председател

12

Марийка Бонева Корейна

Теодора Иванова Братоева

 

член

32

Маргарита Викторова Генова

Станка Божкова Ангелова

 

член

41

Венетка Асенова Стоилова

Галина Неделчева Петрова

 

секретар

48

Йорданка Димитрова Стоянова

Димитър Насков Кянков

 

зам. председател

49

Димитър Насков Тянков

Виктор Валериев Войнов

 

член

55

Мая Георгиева Минкова

Ивелина Иванова Ноева

 

член

60

Любен Асенов Спасов

Аделина Господинова Петрова

 

член

68

Калинка Иванова Раловска

Ганка Бойчева Кюркчиева

 

зам. председател

62

Цветанка Цолова Петрова

Снежана Василева Николова

 

председател

64

Снежана Василева Николова

Нора Димитрова Димитрова

 

зам. председател

11

Виктор Александров Кирилов

Бойка Скримова Калайджиева

 

секретар

22

Калоян Иванов Иванов

Мария Бойчева Шотлекова

 

секретар

26

Бойка Скримова Калайджиева

Пенка Асенова Недялкова

 

член

27

Галина Димитрова Иванова

Таня Борисова Шопова

 

председател

31

Боян Василев Чубанов

Светломир Стоянов Каменов

 

секретар

32

Росица Иванова Апостолова

Валентина Добрева Торозова

 

член

38

Ивайло Йорданов Цветанов

Николина Костова Лазарова

 

секретар

46

Кристина Павлова Мерджанова

Веселка Владимирова Лунгарова

 

председател

54

Йорданка Йорданова Добрева

Атанаска Пламенова Янчева

 

секретар

55

Паола Димитрова Недялкова

Христина Начева Дамянова

 

председател

57

Атанаска Пламенова Янчева

Верка Петрова Благоева

 

член

64

Зафер Ремзи Хюсеин

Мария Георгиева Иванова

 

член

70

Валентина ДимитроваСтанева

Росица Иванова Апостолова

 

член

78

Добринка Динева Генчева

Любослав Панайотов Дерменджиев

 

зам. председател

1

Анелия Михайлова Томова

Валентин Георгиев Атанасов

 

член

3

Мартин Томов Томов

Недялко Силвиев Христов

 

член

4

Милен Валериев Минков

Димитър Антониов Симеонов

 

член

6

Христо Петров Мавров

Тодора Танева Стоянова

 

член

8

Валентин Георгиев Атанасов

Маргарита Бориславова Гайгурова

 

член

9

Кристина Димитрова Петкова

Весела Бориславова Гайгурова

 

член

14

Недялко Силвиев Христов

Бойко Тодоров Арсенков

 

член

16

Антон Емилов Велчев

Соня Красимирова Алексова

 

зам. председател

18

Деан Станиславов Доков

Даниела Кирилова Динева

 

секретар

19

Илияна Борисова Стефанова

Пламен Гочев Парушев

 

член

22

Пламен Радославов Стефанов

Лилия Найденова Антова

 

член

24

Лора Людмилова Йосифова

Сара Соат Халаф

 

член

25

Валентин Валентинов Владимиров

Милен Валериев Минков

 

Член

29

Иван асенов Пенев

Михаела Александрова Михайлова

 

зам.председател

34

Петър Богданов Петров

Тодор Истилиянов Русев

 

зам. председател

37

Елена Валериева Георгиева

Стоян Валентинов Михайлов

 

председател

38

Пламен Ангелов Димитров

Стойко Николов Величков

 

член

43

Георги Серафимов Ценов

Катя Русева Джамбазова

 

зам.председател

45

Илиян Асенов Пенев

Георги Емилов Минков

 

член

46

Мартин Валентинов Кирилов

Иван Христов Иванов

 

секретар

48

Здравка Димитрова Костадинова

Бисер Юриев Иванов

 

член

58

Соня КрасимироваАлексова

Николай Георгиев Стайкова

 

зам.председател

60

Петя Георгиева Абролева

Николай Огнянов Стевчев

 

секретар

61

Стефан Стоянов Георгиев

Люъчезар Иванов Попов

 

член

63

Борислав Захариев Тимес

Наталия Иванова Тодорова

 

член

64

Михаела Александрова Михайлова

Соня Андреева Христова

 

секретар

68

Димитър Антониов Симеонов

Георги Георгиев Гърбев

 

член

69

Димитър Дафинов Дрей

Флора Василева Тодорова

 

председател

71

Сава Павлов Павлов

Велинка Симеонова Манолова

 

зам.председател

74

Станой Спасов Веселински

Стоян Славчов Грозданов

 

зам.председател

75

Светла Димитрова Тодорва

Николай Николаев Марков

 

член

3

Светослав Ангелов Живков

Ангелина Стефанова Мунева

 

секретар

4

Тодор Иванов Евтимов

Лилия Райчева Великова

 

член

6

Мариям Сашова Цанкова

Вероника Любомирова Стоянова

 

член

7

Ангел Бялков Атанасов

Пламен Иванов Великов

 

член

8

Добринка Маркова Бижева

Виолета Стоилкова Сопска

 

председател

13

Диана Христова Дешова

Георги Ганчев Ганчев

 

член

15

Мартин Ахмат Инстанбули

Даниела Вълкова Кръстева

 

член

16

Вибрания Христова Такева

Тонислав Ивайлов Иванов

 

член

19

Марияна Кирилова Стоева

Антония Кирилова Киркова

 

зам.председател

23

Христо Евгениев Димитров

Петър рангелов Виденов

 

член

26

Никола Стефанов Николов

Росица Николова Тодорова

 

член

27

Евелина Велинова Игнатова

Цанко Мирчонов Радев

 

член

28

Николай Нисторов Нисторов

Кирил Василев Завракчийски

 

секретар

32

Евгени Димитров Радославов

Владимира Иванова Ганчева

 

член

33

Даниела Манасиева Сотирова

Павлина Цанкова Гюлеметова

 

член

35

Венцислав Стоянов Селимски

Боянка Георгиева Боева

 

секретар

36

Красимира Иванова Тюлякис

Таня Стоичкова Василева

 

член

39

Емил Йорданов Попов

Елена Василева Маринова

 

Председател

40

Евгени Дечкова Йорданов

Кирил Цветанов Игнатов

 

зам.председател

41

Анелия Найчова Найденова

Николай Методиев Гечев

 

член

42

Зорница Николаева Найденова

Бораня Стефанова Аврамова

 

член

43

Петрана Кръстева Борисова

Красимира Михайлова Велизарова

 

секретар

44

Мими Бисерова Димитрова

Иванка Стоянчова Тодоричнева

 

член

45

Магдалена Христова Милянчева

Анета Георгиева Селимска

 

член

48

Петрана Стефанова Илиева

Йорданка Павлова Цоева

 

председател

49

Цветанка Иванова Петкова

Иванка Тодорова Крумова

 

секреткар

50

Джулио Тенков Гочев

Мария Георгиева Михайлова

 

зам.председател

51

Емилия Асенова Гетова

Венцислав Стоянов Селимски

 

член

52

Гроздан Грозданов Грозданов

Здравко Иванов Малев

 

член

53

Анатоли Георигев Велчев

Цветелина Методиева Иванова

 

председател

56

Теодора Грозданова Грозданова

Росица Тодорова Иванова

 

член

57

Виктор Петров Гешков

Лилия Борянова Дунавска

 

член

61

Таня Сашкова Борисова

Маргарита Митова Герчова

 

зам.председател

62

Даниела Андреева Карадашка

Кирчо Велинов Герчов

 

секретар

64

Людмила Стефанова Илиева

Силвия Стоявова Бърдарска -Данчев

 

председател

67

Алексей Трифонов Трифонов

Диляна Ганчева Ганчева

 

зам.председател

68

Цветан Радков Цеков

Росица Славчова Тодорова

 

член

70

Валентина Грозданова Грозданова

Китка Гълъбова Каменова

 

зам.председател

76

Георги Ганчев Ганчев

Диана Христова Дешова

 

член

77

Оксана Алексевна Златинова

Надежда Йорданова Димитрова

 

член

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:27 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения