Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1034-МИ/НР
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Нови искър“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 589/19.10.2015 г. от кмета на район „Нови искър" с искане за 26 промени в състава на 18 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Нови искър " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 11 промени в 9 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 7 промяна в 6 СИК, от квотата на ПП „Атака“- 2 промяна в 2 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 6 промяна в 6 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Нови искър " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

EГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

224621004

Тодор Богомилов Виденов

Венета Панайотова Николова

 

член

224621005

Росица Ангелова Димитрова

Ани Ивова Вешева

 

секретар

224621009

Славко Любенов Спасов

Елена Асенова Тодорова

 

зам. председател

224621009

Цветомир Цветанов Грозданов

Илиана Ангелова Станимирова

 

член

224621011

Пенка Георгиева Александрова

Светлозар Бранимиров Тончев

 

зам.председател

224621011

Елена Асенова Тодорова

Камелия Василева Стоянчева

 

член

224621011

Борислава Любенова Василева

Димитринка Цветанова Ангелова

 

член

224621013

Живко Ненорчев Занков

Атанаска Станкова Кръстанова

 

член

224621014

Моника Евгениева Дамянова

Славко Любенов Спасов

 

зам. председател

224621015

Бойка Тозова Алексиева

Светослава Стефчова Илиева

 

член

224621017

Светлозар Бранимиров Тончев

Зюмбюла Мирославова Лазарова

 

зам. председател

224621018

Райна Александрова Соколова

Илиана Бойчова Иванова

 

член

224621018

Бранимира Недкова Кирилова

Славка Иванова Игнатова

 

член

224621019

Евгения Витова Димитрова

Светла АлексиеваЛюбомирова

 

член

224621019

Борислав Василев Васев

Евгения Витова Димитрова

 

секретар

224621020

Елена Янкова Иванова

Денислав Мирославов Асенов

 

член

224621020

Стоил Благоев Николов

Лусия Павлова Петрова

 

член

224621023

Румяна Йорданова Давидкова

Борислав Василев Васев

 

председател

224621024

Христина Атанасова Христова

Мария Василева Игнатова

 

член

224621026

Борис Цветанов Борисов

Мартин Орлинов Терзийски

 

член

224621027

Ивайло Борисов Станоев

Александър Цветанов Андреев

 

член

224621028

Борис Стоилов Стоилов

Николай Милков Ганчев

 

член

224621031

Анка Асенова Николова

Мариела Божидарова Асенова

 

член

224621036

Даниела Богданова Стоичкова

Виолета Георгиева Мутафова

 

секретар

224621037

Виолета Георгиева Мутафова

Даниела Богданова Стоичкова

 

председател

224621037

Елена Емилова Атанасова

Гергана Антонова Недялкова

 

член

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения