Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1033-МИ/НР
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 591/19.10.2015 г. от кмета на район „Оборище " с искане за 7 промени в състава на 7 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Оборище" - СО от квотата на ПП „ДПС“- 2 промени в 2 СИК, от квотата на ПП „Атака“- 2 промени в 2 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“-3 промени в 3 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Оборище" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 № на секция

Освобождава:

Назначава:

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Елена Стоилова Чивийска

Кирил Кирилов Валявичарски

 

секретар

5

Анета Милева Иванова

Илко Иванов Масларски

 

член

6

Моника Иванова Проданова

Латинка Иванова Паунска

 

член

12

Емил Колев Топалов

Ясен Георгиев Стоев

 

секретар

20

Гергана Любомирова Любенова

Руслан Атанасов Добралиев

 

председател

29

Катя Михайлова Белева

Джемил Мехмед Абти

 

член

40

Петър Тодоров Чивийски

Васил Велчев Иванов

 

председател

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:25 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения