Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1032-МИ/НР
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 581/19.10.2015 г. от кмета на район „Овча купел" с искане за 67 промени в състава на 51 СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Овча купел " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 44 промени в 37 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 20 промяна в 17 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 3 промяна в 3 СИ, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Овча купел" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

3

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ХРАНОВА

КАМЕЛИЯ ЦОНКОВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

6

СОНЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

ХРИСТОСКО ЦВЕТКОВ ВРЕТЕНАРОВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

6

ХРИСТОСКО ЦВЕТКОВ ВРЕТЕНАРОВ

СОНЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

 

ЧЛЕН

9

РУМЕН СЕРГЕЕВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ДОБРЕВ КРЪСТЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

12

ГЕОРГИ МАРИНОВ СТОЕВ

НИКОЛА ВАЛЕРИЕВ МИТОВ

 

СЕКРЕТАР

13

АДРИАН КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ

ПЕТЪР ПЕНКОВ АДРИАНОВ

 

ЧЛЕН

14

ЛИЛЯНА ЗАХАРИЕВА ЛАЗОВА

ДАНИЕЛА СЛАВЕЙКОВА ЛАЗОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

15

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ

ЕМИЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

 

ЧЛЕН

16

ПЕТЪР АДРИАНОВ ПЕНКОВ

ЦВЕТАНКА СТОИЛОВА МАРИНОВА

 

ЧЛЕН

17

СИЯЙНА МАРИОВА АСЕНОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

18

ЙОНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

НАДЕЖДА ДАФКОВА МУРДЖЕВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

18

НАДЕЖДА ДАФКОВА МУРДЖЕВА

ЙОНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

ЧЛЕН

18

ЕМИЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

ЧЛЕН

19

ДАНИЕЛА СЛАВЕЙКОВА ЛАЗОВА

ТРАЯН СЛАВКОВ ЯНКОВ

 

ЧЛЕН

20

ЦВЕТАН ГЕРАСИМОВ ПЕТРОВ

ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВА МАРКОВСКИ

 

ЧЛЕН

21

ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

ЧЛЕН

23

НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ДИНЧЕВ

ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ШИЛИГАРОВА

 

СЕКРЕТАР

24

АСЕН ТРАЙЧЕВ МАРИНОВ

МАРИАНА НИКОЛАЕВА ЦЕНОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

25

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АСЕН ТРАЙЧЕВ МАРИНОВ

 

ЧЛЕН

26

СТОИЛ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ

КАТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

 

СЕКРЕТАР

27

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ШАРАНКОВ

МИТКО ДОБРЕВ КОЛЕВ

 

ЧЛЕН

28

МИТКО ДОБРЕВ КОЛЕВ

ЯНКА РАДКОВА КАЗАКОВА-ДОБРЕВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

28

СТАНИМИРА ПЕТРОВА БАНКОВСКА

МИЛА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

 

ЧЛЕН

29

РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА СЕМКОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

31

РУМЯНА СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

32

ИВАН ЛЮБЕНОВ ЛАЗОВ

СЛАВКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 

ЧЛЕН

33

БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ РИНКОВ

КАМЕЛИЯ КАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

34

АНГЕЛИНА ТРАЯНОВА САНДОВА

КИРИЛ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

35

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА РАНКОВА

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ЗАХАРИЕВА

 

ЧЛЕН

35

КИРИЛ СЛАВЕЙКОВ ЛАЗОВ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ДИКОВ

 

ЧЛЕН

36

ПЕТКО ТОМОВ ЧАВДАРОВ

ПЕТЯ ПЕТРОВА ЕФРЕМОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

37

ИВАНКА МАРИНОВА ЛАЗОВА

САШКА ВЛАДИМИРОВА МАРИНКОВА

 

ЧЛЕН

37

НЕВЕНА СПАСОВА ЙОРДАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИЛКОВА ИЛИЕВА

 

СЕКРЕТАР

38

ПЕТЯ ПЕТРОВА ЕФРЕМОВА

КАРИМ ФЕРАС АСАДИ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

38

ЗЮЛБИЯ ШАБАНОВА АХМЕДОВА

ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

ЧЛЕН

39

ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ДАШЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БЪНОВА

 

ЧЛЕН

40

НЕДЖЕТ ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАЧЕВА

 

ЧЛЕН

42

ВЕНЦИСЛАВ НЕЧОВ ЙОРДАНОВ

КИРИЛ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

 

ЧЛЕН

43

ДЕНИЗ НЕЖДЕТОВ АХМЕДОВ

ХРИСТО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

 

ЧЛЕН

43

СТЕФАН АНГЕЛОВ КОСТОВ

СЕРАФИМ АНГЕЛОВ БЛАГОЕВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

44

ГЕОРГИ ДОБРЕВ КРЪСТЕВ

СТОИЛ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

ЧЛЕН

44

ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ШАЛЛИЕВ

 

ЧЛЕН

45

МИЛЕН ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

45

РУМЯНА ПЛАМЕНОВА ГЕНКОВА

ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАЗОВ

 

ЧЛЕН

46

ХРИСТО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

РУМЕН ЦВЕТАНОВ НОВКОВ

 

ЧЛЕН

47

АНГЕЛ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

СТЕЛА КОСТАДИНОВА СТОЕВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

48

МАЯ ИГНАТОВА КРЪСТЕВА

АЛЕКСАНДЪР КОЦЕВ АЛЕКСАНДРОВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

48

АЛЕКСАНДЪР КОЦЕВ АЛЕКСАНДРОВ

СТАНИСЛАВА МИТКОВА КРЪСТЕВА

 

ЧЛЕН

49

ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА СЪЙКОВА

КРИСТИАН ПЛАМЕНОВ ТОНЕВ

 

ЧЛЕН

49

ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ШИЛИГАРОВА

ЗЛАТИН АЛЕКСАНДРОВ ШКЕМБОВ

 

ЧЛЕН

49

РУЖКА ВАРАДИНОВА МАНЕВА

РОСИЦА РОСЕНОВА АТАНАСОВА

 

ЧЛЕН

50

РОСИЦА РОСЕНОВА АТАНАСОВА

РУЖКА ВАРАДИНОВА МАНЕВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

50

ДИЛЯНА РУСИНОВА ИВАНОВА

ДИЯНА ТОТЕВ ТОМОВА

 

ЧЛЕН

51

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЯ АТАНАСОВА ТРЕНДАФИЛОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

52

ДИАНА ИВАНОВА ШЕПЪРД

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

52

КАМЕЛИЯ КОЦЕВА ДИМИТРОВА

ВЕНЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

52

ЦВЕТАНКА СТОИЛОВА МАРИНОВА

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

 

ЧЛЕН

53

ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАЗОВ

МАРТИН ГОТЕВ ЕТИМОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

54

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

ТОШКА ТОДОРОВА КОСТОВА

 

ЧЛЕН

54

ТРАЯН СЛАВКОВ ЯНКОВ

ВЕНЕТА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

55

КУНЧО ХРИСТОВ БАНКОВСКИ

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА

 

ЧЛЕН

55

СТЕФАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ДИЛЯНА РУСИНОВА ИВАНОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

56

ЖАНА РАЙЧЕВА ЦВЕТКОВА

СВЕТЛАНА КРАСИМИРОВА СТАМЕНОВА

 

СЕКРЕТАР

57

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА МИЛАНОВА

РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИЛАНОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

58

РОСЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

ИРЕНА МАРИНЧОВА ГЪЛЪБОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

60

БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

МИРОСЛАВ КОСТОВ ГЕОРГИЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

60

ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения