Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1031-МИ/НР
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 2 /два броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Овча купел”.

          В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Овча купел” с вх. № 581/19.10.2015 г, за назначаване съставите на 2 /два броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/, в състав от по 5 /пет/ членове.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  като същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ:  3 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 2бр. членове, ПП ДПС – 2 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 1 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 1 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 1 бр.; Партия АТАКА – 0 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 0 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  1 бр. членове, ПП ДПС – 1 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 1 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 1 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 0 бр.Партия АТАКА – 0 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

Назначава съставите на 2 /два броя/ служебни  СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

 

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224618062

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

 

224618062

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВ ГРИГОРОВ ГОПИН

 

224618062

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СОТИРОВ

 

224618062

ЧЛЕН

ИРЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

224618062

ЧЛЕН

МИЛКА НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА

 

     

 

 

СИК №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224618063

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИН ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ

 

224618063

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА БАНКОВА

 

224618063

СЕКРЕТАР

ВЕРКА АНГЕЛОВА ВЕЛЧЕВА

 

224618063

ЧЛЕН

ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕТРОВ

 

224618063

ЧЛЕН

СВЕТЛАН НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ

 

 

 

Издава удостоверения на назначените членове.

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Овча купел”.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения