Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1027-МИ/НР
София, 19.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Връбница“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 556/16.10.2015 г. от кмета на район „Връбница" с искане за 16 промени в състава на 13 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Връбница " - СО от квотата на ПП „ДПС“- 4 промени в 4 СИК, от квотата на ПП „ГЕРБ“- 2 промяна в 2 СИК, от квотата на КП „БСП Лява България“- 9 промяна в 9 СИК и от квотата на КП „Реформаторски блок“- 1 промяна в 1 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Връбница " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

224620049

Снежка Троянова Ваклинова

Благовеста Тодорова Благоева

 

председател

224620051

Десислава Евлогиева Благоева

Снежка Троянова Ваклинова

 

член

224620051

Мариана Митова Рибова

Гергана Александрова Гълъбова

 

член

224620034

Галина Илиева Стаменова

Галина Илиева Каменова

 

зам. председател

224620041

Габриела Михайлова Петриду

Анелия Кирилова Витанова

 

член

224620001

Малама Петрова Гацева

Пламен Димитров Петров

 

Секретар

224620014

Борислав Християнов Кръстев

Веселина Георгиева Александрова

 

Член

224620015

Мирослав Пламенов Григоров

Александър Юриев Бабов

 

Член

224620018

Николай Атанасов Симов

Меглена Богданова Комарова

 

Зам. председател

224620019

Димитър Асенов Борисов

Димитър Димчев Джиговски

 

Член

224620029

Пламен Стоилов Фердов

Ангел Драгомиров Паргов

 

Секретар

224620038

Живко  Василев Живков

Антоанета Георгиева Велева

 

Член

224620039

Лидия Рангелова Ангелова

Никола Стоилов Стоянов

 

Секретар

224620048

Ангел Драгомиров Паргов

Калинка Георгиева Иваничкова

 

Член

224620038

Сийка Лаезарова Гацова

Рени Красимирова Асенова-Петрова

 

зам. председател

224620029

Димитър Димитров Георгиев

Анисия Цветанова Манчевска

 

член

224620037

Красимира Николаева Богданова

Илияна Денкова Монова

 

член

224620054

Илияна Денкова Монова

Красимира Николаева Богданова

 

член

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2015 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения