Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1026-МИ/НР
София, 19.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 588/19.10.2015 г. от кмета на район „Средец" с искане за 45 промени в състава на 30 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Средец" - СО от квотата на Партия ГЕРБ: 12 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  4 бр. Членове; Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 15 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -11 бр.; Партия АТАКА – 2 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Средец" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция 2246010..

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1

ОЛГА НИКОЛОВА ВЛАДОВА

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1

СРЕБРИНА ТОМОВА ГИГОВА

ИВАНА ЛЮДМИЛОВА СТОЕВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

2

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ТОПАЛОВА

ДАНЮ ДИМИТРОВ ПЕНКИН

 

ЧЛЕН

3

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЯКИМОВА

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПОПОВА

 

ЧЛЕН

5

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА БЯЛКОВА

ЖЕНИ ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА

 

ЧЛЕН

6

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ НАНКОВА ЙОРДАНОВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

8

ЕЛКА НИКОЛОВА ЛАНДЖЕВА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЪНДЕВ

 

ЧЛЕН

9

СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ БЕРНЕР

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ТОПАЛОВА

 

ЧЛЕН

11

МИХАИЛ ЯНКОВ ФОЛЕВ

ВИРГИЛИ БОРИСОВ ПЕЙНОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

12

ВЕРЖИНИЯ ПЕТРОВА БАЛЧЕВА

СЕВЕРИНА МОТЕВА НОВАКОВА

 

ЧЛЕН

12

ТОДОРО МИХАЙЛОВ МИНЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ

 

ЧЛЕН

13

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ПАНТЕЛЕЙ ОГНЯНОВ ХРАНОВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

13

ЮРИЙ ДИМИТРОВ БАЛЧЕВ

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА КОВАЧЕВА

 

ЧЛЕН

15

ПЕТЪР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ

СОНЯ ЯНКОВА ГРАМАТИКОВА

 

ЧЛЕН

16

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ

ВИОЛЕТА СТАНИМИРОВА СТАМЕНОВА

 

ЧЛЕН

19

БИСЕРКА ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА

ЯНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

 

ЧЛЕН

21

ХРИСТО ПАУЛИНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

МИНЧО СИМЕОНОВ ШИШКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

21

МАРК ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ

АНДРЕАНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

23

ЕМОНА МЕТОДИЕВА НАЧЕВА

АННА РУМЕНОВА ПАВЛОВА

 

ЧЛЕН

23

АНТОН АНТОНОВ ДЕНКОВ

СТОИМЕН ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТАНОВ

 

ЧЛЕН

24

ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА СПИРОВА

БОРИСЛАВА ИВАНОВА МАТЕЕВА

 

ЧЛЕН

25

ЕМИЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

30

БОЖИДАР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

ИРЕНА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА

 

ЧЛЕН

34

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДАВИДОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ХОРОЗОВ

 

ЧЛЕН

35

ВЕСЕЛА ПЕТЬОВА ДИЛОВА

СВЕТЛА ХРИСТОВА ДИЛОВА

 

ЧЛЕН

37

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

АЛЕКС КОНСТАНТИНОВ МУТАФЧИЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

37

ХРИСТО САМЕНОВ ПОПДИМИТРОВ

ЦАНКА КОНСТАНТИНОВА ПИРОНКОВА

 

ЧЛЕН

38

ЦАНКА КОНСТАНТИНОВА ПИРОНКОВА

ЛЮДМИЛ АЛЕКСИЕВ НЕДЯЛКОВ

 

СЕКРЕТАР

43

АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ БОЖИЛОВ

ТОДОРКА НАЧЕВА ПЕНЧЕВА

 

ЧЛЕН

45

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МИХОВ

ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

45

СИМЕОНКА ИЛИЕВА ФИЛОВСКА

АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ БОЖИЛОВ

 

ЧЛЕН

45

ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ

СВЕТОСЛАВ ВИКТОРОВ БОРИСОВ

 

ЧЛЕН

15

ИВАН ИВАНОВ БАБАНДЖИЕВ

НАДЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

39

ХРИСТИНА АЛИПИЕВА СПАСОВА

МИЛЕНА КИРИЛОВА МИТЕВА

 

СЕКРЕТАР

5

МАРИА ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВСКИ

РОСИЦА ДОБРЕВА ТОДЕВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

11

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА БАБАЧЕВА

КАЛОЯН ТРАЙКОВ ИГНАТОВ

 

ЧЛЕН

13

ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНА РУСЕВА СЛАВЧЕВА

 

ЧЛЕН

15

ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

ВИОЛЕТА БИКОЛОВА ХАДЖИЕВА

 

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

17

КРАСИМИР КОНСТАНТИНОВ ХРИСТОВИЧ

ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СЛАВЧЕВА

 

СЕКРЕТАР

20

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ

 

ЧЛЕН

24

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ КЮЛЮМОВ

МОМЧИЛ ИВАЙЛОВ ВЕЛИНОВ

 

ЧЛЕН

28

ЛУИДЖИ НИКОЛАЕВ НЕДЕЛЧЕВ

АТАНАС ДОБРЕВ ДОБРЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

32

НИКОЛАЙ ЛУИДЖИ НЕДЕЛЧЕВ

СТЕФКА ХРИСТОВА ТРАЙЧЕВА

 

ЧЛЕН

37

ИЛИЯ ИВАНОВ РОДЕВ

ПЕТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ТАБАКОВ

 

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

41

РОСИЦА ДОБРЕВА ТОДЕВА

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА БАБАЧЕВА

 

ЧЛЕН

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2015 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения