Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1025-МИ/НР
София, 19.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 576/19.10.2015 г. от кмета на район „Оборище" с искане за 83 промени в състава на 49 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Оборище" - СО от квотата на Партия ГЕРБ: 16 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  2 бр. членове, ПП ДПС – 28 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 2 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -19 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 15 бр.;   по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Оборище" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция 22460400.

Освобождава:

Назначава:

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Марияна Иванова Петрова

Антоанета Георгиева Ненкова

 

член

2

Кирил Георгиев Кирилов

Величка Иванова Василева

 

зам.председател

2

Цветан Григоров Тодоров

Стела Стефанова Чавдарова

 

член

2

Сийка Юриева Миленкова

Меглена Маринова Николова

 

член

3

Мирослав Красимиров Върбев

Красимир Дамянов Василев

 

член

4

Алина Желязкова Топалова

Божидарка Пенчева Кованлъшка-Неделчева

 

член

7

Владимир Николаевич Сусликов

Иван Велков Димитров

 

зам. председател

7

Ленко Милчев Баланов

Цвeтко Кирилов Златков

 

член

8

Марияна Борисова Стефанова

Антон Костов Танчев

 

председател

8

Мариет Томова Младенова

Теодора Ненчова Костова

 

секретар

8

Павлина Атанасова Алексиева

Денка Ганева Гьокова

 

член

9

Петър Илков Монев

Красимира Атанасова Тодорова

 

председател

9

Симеон Владимиров Цонев

Веселина Миткова Витанова

 

секретар

9

Красимир Дамянов Василев

Мирослав Красимиров Върбев

 

член

10

Красимир Савков Костов

Владимир Тодоров Трифонов

 

председател

11

Евгения Пламенова Грозданова

Даринка Христова Лазарова

 

председател

12

Джемил Мехмед Абти

Емил Колев Топалов

 

секретар

13

Тома Григоров Шолев

Христин Елеоноров Стоянов

 

член

16

Арпине Завен Чобанян

Красимир Методиев Наумов

 

председател

18

Сашка Георгиева Ценкова

Светослав Иванов Бързанов

 

председател

18

Снежана Георгиева Георгиева

Снежинка Петкова Шашева

 

секретар

20

Емил Ангелов Димитров

Ивайло Тодоров Янев

 

зам.председател

21

Антон Божидаров Гаврилов

Цеца Петрова Георгиева

 

зам.председател

22

Божидар Валентинов Плугчиев

Михаела Красимирова Хаджийска

 

член

23

Атанас Георгиев Атанасов

Мария Михайлова Атанасова

 

член

24

Емил Стефанов Димитров

Йордан Петров Богданов

 

секретар

24

Мелина Димитрова Алексова

Златан Върбанов Василев

 

член

24

Екатерина Методиева Якимова

Богомил Красимир Ставрев

 

член

25

Фиданка Данаилова Колева

Албена Пенева Цанова

 

председател

25

Елена Илиева Господинова

Иванка Минкова Калоянова

 

зам.председател

25

Димитър Христов Папукчиев

Цветан Григоров Тодоров

 

секретар

25

Димана Йовкова Цендова

Василка Климент Емануилова

 

член

27

Златан Върбанов Василев

Мелина Димитрова Алексова

 

председател

27

Пенка Димитрова Георгиева - Бабачева

Васил Тодоров Вутов

 

член

28

Стефан Константинов Митев

Петър Илков Монев

 

зам.председател

29

Алек Валентинов Искиджийски

Неделчо Асечов Илинчев

 

председател

29

Даринка Христова Лазарова

Катя Михайлова Белева

 

член

29

Георги Григоров Шолев

Христо Иванов Шашев

 

член

30

Христин Елеоноров Стоянов

Силвия Ангелова Младенова

 

председател

30

Десислава Иванова Боева-Митева

Ася Петрова Моврадинова

 

секретар

30

Снежана Димитрова Велкова

Валентин Стоянов Брадински

 

член

31

Мина Стефанова Бъчварова

Румяна Огнянова Христова

 

зам.председател

31

Велислава Николова Петкова

Веселка Любенова Методиева

 

член

31

Мария Михайлова Атанасова

Красимир Савков Костов

 

член

31

Наталия Райчева Георгиева

Илко Димитров Ковачев

 

член

32

Пламен Григоров Грозданов

Мариана Паунова Попова

 

зам.председател

32

Вихрен Миланов Бънгов

Мариана Димитрова Великова

 

член

33

Веселка Любенова Методиева

Десислава Иванова Боева-Митева

 

член

34

Младен Веселинов Младенов

Вихрен Миланов Бънгов

 

член

35

Джонатан Ерик Раймонд Арие

Деница Асенова Русева

 

член

36

Ивайло Миролюбов Минков

Анна Михайлова Дончева

 

зам.председател

36

Юлиана Цветанова Милтенова

Цветана Петрова Несторова

 

секретар

36

Симона Атанасова Стоименова

Снежанка Димитрова Велкова

 

член

38

Мая Бориславова Павлова

Стела Деянова Новачкова

 

зам.председател

38

Маргарита Николова Цветанова

Райна Радкова Симеонова

 

член

38

Бойка Драгомирова Иванова

Станислава Веселинова Георгиева

 

член

39

Красимира Атанасова Тодорова

Стефан Константинов Митев

 

председател

40

Борислав Евгениев Илиев

Даниела Иванова Русева

 

член

40

Венислав Виктор Будинов

Мариана Костадинова Арабаджова

 

член

40

Албена Пенева Цанова

Александър Илчов Пиперков

 

член

42

Мария Ваньова Петрова

Анета Кръстева Андонова

 

член

43

Драго Крумов Алексиев

Богдан Стоянов Алексиев

 

зам.председател

43

Лефтера Добрева Мутафчийска

Диана Бончева Енева

 

член

44

Красимир Методиев Наумов

Анатоли Михайлов Борисов

 

член

45

Даниела Иванова Русева

Никола Димитров Бахаров

 

председател

45

Владислав Станков Михов

Стефан Славов Славов

 

член

46

Денислав Райчев Първанов

Галина Илиева Тодорова

 

член

47

Диляна Константинова Табакова

Анка Николова Богданова

 

секретар

47

Десислава Йорданова Серафимова

Хъкмет Ахмедов Мехмедов

 

член

49

Оля Крумова Иванова

Даниела Антонова Григорова

 

член

50

Светослав Цветанов Иванов

Севгюл Османова Халилова

 

зам.председател

50

Станимира Светославова Гошева

Надя Василева Николова

 

член

51

Виолета Баева Георгиева

Татяна Георгиева Милева

 

член

53

Росица Ненкова Петрова

Михаела Милева Николова

 

член

54

Цветан Велев Иванов

Юлиана Цветанова Милтенова

 

секретар

54

Богдан Стоянов Алексиев

Боян Васков Вушков

 

член

55

Гергана Емилова Димитрова

Антон Анастасов Балканджиев

 

зам.председател

55

Петър Георгиев Йоневски

Илия Стойков Лашов

 

член

56

Райна Атанасова Янева

Елеонора Панайотова Панайотова

 

зам.председател

57

Десислава Юлиянова Гълева

Карина Божидарова Петрова

 

председател

58

Наталия Боянова Плугчиева

Лефтера Добрева Мутафчийска

 

член

59

Косьо Стоянов Стефанов

Десислава Георгиева Николова

 

зам.председател

59

Владимир Генадиев Колев

Невена Йосифова Славова

 

секретар

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2015 в 17:22 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения