Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1024-МИ/НР
София, 19.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 577/19.10.2015 г. от кмета на район „Красна поляна" с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Красна поляна" - СО от квотата на ПП ДПС – 4 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красна поляна" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ СИК 22461100.

Длъжност в СИК

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

57

Член

Мария Василева Бачева

Янко Василев Илиев

 

66

Секретар

Славчо Методиев Илиев

Ангел Симеонов Илиев

 

66

Член

Антон Димитров Калчев

Боби Симеонов Илиев

 

62

Зам.предс.

Румен Славчов Стефанов

Севда Руменова Стефанова

 

67

Член

Симеон Васков Симеонов

Стефка Трайкова Димитрова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2015 в 17:17 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения