Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1023-МИ/НР
София, 19.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 571/19.10.2015 г. от кмета на район „Илинден" с искане за 31 промени в състава на 31 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Илинден" - СО от квотата на Партия ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  4 бр. членове, ПП ДПС – 4 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 5 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -14 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 2 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Илинден" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:


2246120..

Длъжност в СИК

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1

член

Вержиния Георгиева Съйкова

Анета Атанасова Александрова

 

1

зам.-председател

Росица Спилкова Хубенова

Мариета Миткова Григорова

 

2

зам.-председател

Константин Стоянов Мингов

Росица Спилкова Хубенова

 

3

член

Мирослав Бисеров Тодоров

Таня Божидарова Методиева

 

4

член

Евгения Недялкова Златкова

Виолетка Георгиева Симеонова

 

4

зам.-председател

Валя Димитрова Станимирова

Петко Георгиев Банов

 

11

член

Иваило Пламенов Божурин

Красимир Борисов Арабаджиев

 

12

зам.-председател

Здравко Емилов Борисов

Олга Пламенова Митева

 

14

секретар

Димитрина Георгиева Симеонова

Валентин Александров Валентинов

 

15

член

Наум Станчев Кънзов

Петър Спасов Лесев

 

16

член

Тамара Дамова Бикова

Стоян Мирославов Стоянов

 

18

зам. председател

Борислав Славчов Соколов

Веселина Георгиева Стоименова

 

20

член

Стефания Светославова Симова

Васил Иванов Стойчев

 

21

член

Росица Георгиева Владимирова

Валерия Неофилова Петрова

 

23

член

Ася Сотирова Ангелова

Лиляна Стойнева Караджова

 

25

член

Павлина Станимирова Стоилова 

Иван Иванов Венцеславов

 

26

член

Цанко Иванов Сталирадев

Радослава Антонова Трифонова

 

28

секретар

Иван Красимиров Филипов

Цветан Божидаров Тодоров

 

28

член

Таня Божидарова Методиева

Мирослав Бисеров Тодоров

 

29

Председател

Андрей Владимиров Петров

Марина Кауа Тофик

 

30

зам. председател

Антон Биянков Биянков

Ася Сотирова Ангелова

 

33

член

Стоян Петров Присаднишки

Иван Димитров Атов

 

34

член

Григор Христов Манолов

Андрей Владимиров Петров

 

37

Председател

Драга Сандова Апостолова

Георги Анатолиев Милев

 

37

член

Любомир Ангелов Станимиров

Роза-Мария Любомирова Демирова

 

38

член

Радка Колева Патаринска

Красимира Тенева Стоянова

 

39

член

Александър Любомиров Станимиров

Иван Тодоров Иванов

 

40

член

Мария Ангелова Цойкова

Маргарита Стефанова Рангелова

 

40

член

Габриела Любомирова Станимирова

Малинка Василева Тенева

 

41

член

Иван Манолов Миланов

Слава Богомилова Колева

 

41

зам.-председател

Нина Стоянова Бонева

Кадир Хикмек Джансер

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2015 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения