Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1022-МИ/НР
София, 19.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 574/19.10.2015 г. от кмета на район „Възраждане" с искане за 66 промени в състава на 43 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Възраждане" - СО от квотата на Партия ГЕРБ: 6 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  4 бр. членове, ПП ДПС – 27 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 5 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -5 бр.; Партия АТАКА – 1 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Възраждане" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ СИК 2246030..

Длъжност в СИК

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

 

14

председател

Петър Тодоров Стойков

Нели Георгиева Христова

 

17

член

Мая Борисова Иванова

Елена Димитрова Чекунова

 

37

член

Кристина Бурянова Чампалова

Ива Здравкова Якимова

 

50

секретар

Весела Пейчева Василева

Пейчо Димитров Велковски

 

61

член

Емил Руменов Атанаков

Лукана Симеонова Симеонова

 

64

секретар

Цанко Василев Дънков

Алис Александрова Стоянова

 

4

Зам.председател

Йорданка Борисова Давидова

 Дияна Георгиева Христова

 

16

Член

Дафинка Иванова Колева

Мария Сашева Стоянова

 

24

Секретар

Верка Христова Христова

Дафинка Иванова Колева

 

25

Зам.председател

Красимир Димитров Пащрапански

Йорданка Борисова Давидова

 

към 2

Резерва

Мария Сашева Стоянова

Маргарита Захариева Илиева

 

към 57

Резерва

Теменужка Иванова Стоилова

Красимира Иванова Терзийска

 

8

член

Екатерина Бебел Цурева

Шермин Исмаил Бингьол

 

9

член

Пенка Иванова Драгнева

Силвия Асенова Събева

 

11

член

Роза Ангелова Николова

Антон Румянов Върбанов

 

12

член

Виолета Борисова Димитрова

Мариела Любомирова Алексиева

 

14

член

Шермин Исмаилова Бингьол

Ева-София Янкова Узунова

 

14

член

Надежда Здравкова Косева

Юлиян Веселинов Боров

 

16

член

Христо Димов Драгнев

Красимир Ганчев Eвтимов

 

17

член

Данаил Симеонов Колев

Антон Цветанов Антонов

 

32

член

Георги Стефанов Костадинов

Милка Любенова Кюркчиева

 

35

член

Иван Василев Спасов

Петър Кръстев Томов

 

36

член

Мариела Любомирова Алексиева

Надежда Здравкова Косева

 

39

член

Младен Георгиев Трайков

Пенка Гаврилова Томова

 

42

член

Гюлшен Махмуд Чалък

Катя Райчева Сотирова

 

45

член

Анъл Юлкю Айхан

Румен Иванов Велчев

 

47

член

Методи Йорданов Маринов

Наргис Асинова Желева

 

48

член

Наргис Асинова Желева

Методи Йорданов Маринов

 

50

член

Дениз Георгиев Марков

Ерик Емилов Аспарухов

 

54

член

Мариянка Иванова Антова

Татяна Евгениева Георгиева

 

56

член

Мария Георгиева Тончева

Свилен Костадинов Манов

 

57

член

Илиян Любомиров Йончев

Асен Иванов Николов

 

58

член

Анелия Велчева Йорданова

Георги Иванов Николов

 

61

член

Момчил Валентинов Ценов

Мария Русева Русева

 

62

член

Иван Асенов Стоянов

Мартин Николов Сираков

 

63

член

Петър Кръстев Томов

Анита Илкова Неделина

 

64

член

Владислав Емилов Благоев

Росен Григоров Георгиев

 

64

член

Пенка Гаврилова Томова

Анелия Велчева Йорданова

 

25

член

Милка Любенова Кюркчиева

Георги Димитров Тончев

 

31

ЧЛЕН

Йорданка Йорданова Тодорова

Елизабет Личева Гогова

 

59

ЧЛЕН

Мария Лазарова Ноноселска

Петя Димитрова Бъчварова

 

43

ЧЛЕН

Христо Георгиев Христосков

Мария Лазарова Ноноселска

 

61

ЧЛЕН

Ана Ангелова Евстатиева

Йорданка Йорданова Тодорова

 

64

ЧЛЕН

Петя Димитрова Бъчварова

Христо Георгиев Христосков

 

9

председател

Георги Василев Матеев

Емилия Цветанова Игнатова

 

21

зам. председател

Петя Георгиева Иванова

Ива Любомирова Цветкова

 

12

секретар

Борис Петров Боров

Борислав Петров Яков

 

4

член

Добринка Тодорова Манолова

Зоя Борисова Джиева

 

17

член

Мария Крумова Атанасова

Светла Милчева Деянова

 

11

член

Димитър Николов Николов

Диляна Йорданова Неделчева

 

24

член

Боряна Димитрова Ангелова

Мария Димитрова Обретенова-Рангелова

 

25

председател

Никола Кръстев Игнатов

Бойка Димитрова Неделчева

 

40

член

Димитър Йорданов Илиев

Владимир Николаев Бошняков

 

42

член

Елени Калинова Маринова

Цветан Вихъров Пенков

 

54

член

Ирина Костадинова Живкова

Милен Стоянов Русков

 

56

член

Стоян Славов Михов

Тома Радославов Гаджов

 

57

зам. председател

Христо Николов Игнатов

Петър Каменов Варков

 

39

зам. председател

Камен Ненчев Илиев

Катя Димитрова Георгиева

 

7

член

Божила Красимирова Симова

Павел Георгиев Янин

 

16

секретар

Тошко Георгиев Сотиров

Таня Борисова Тодорова

 

31

зам. председател

Стефаниа Христова Ценкова

Мария Христова Иванова

 

38

член

Стефан Иванов Ангелов

Слави Христов Балабанов

 

48

член

Александър Александров Вичев

Мирослав Димчов Косев

 

64

зам. председател

Хелиана Любомирова Христова

Георги Руменов Георгиев

 

55

член

Николай Чавдаров Асенов

Мария Костас Хинжос

 

58

член

Мартин Валериев Ковачев

Кирил Миланов Илиев

 

47

председател

Борислав Милков Луканов

Марияна Петкова Витанова

 

63

зам. председател

Михаил Иванов Занев

Рафаела Антонова  Димитрова

 

 

 

 

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2015 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения