Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1020-МИ
София, 18.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал с вх. № 569/18.10.2015 г. от  Александър Несторов Несторов за нарушение на чл. 183, ал.2 ИК

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпил подписан сигнал с вх.№ 569/18.10.2015г. в 12.15 часа от Александър Несторов Несторов, с твърдения че е нарушена разпоредбата на чл.183, ал.2 от ИК . Приложен е и снимков материал.

                  Оплакванията в сигнала  са за :  1.) Агитационен материал – билборд на кандидатът за кмет на местна коалиция „Реформаторски блок - София”, находящ се на страната на бл. 303, ж.к. Люлин 3, район Люлин, гр. София в непосредствена близост до бул. „Царица Йоанна”; 2) Агитационен материал - винил на ПП „ГЕРБ” разположен върху ограда, находящ се на ъгълът на ул. Алдомировска и бул. Тодор Александров в гр. София;3)  Агитационен материал – билборд на кандидатът за кмет на местна коалиция „Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” разположен на бул. Тодор Александров между ул. Перник и ул. Алдомировска; 4) Агитационен материал – билборд на кандидатът за кмет на местна коалиция „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ” находящ се на бул. „Царица Йоанна”, непосредствено след ул. Никола Сукнаров, по посока бул. „Тодор Александров”.

            Комисията се запозна със постъпилия сигнал и приможените и изпратени снимкови материали, като намира за уственовено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Видно от приложените към сигнала снимки на агитационни материали, същите  съдържат текст  „купуването и продаването на гласове е престъпление“, на всеки от матриалите този текст е поставен в обособено поле, по начин че се отличава от останалата информация като пространстовото, което заема текста е не по-малко от 10 на сто от лицевата площ, поради което същите отговарят на установените изисквания на Изборния кодекс.

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.22, вр. 183, ал.2 от ИК Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

Оставя без уважение поддадения сигнал от  Александър Несторов Несторов като неоснователен.

        Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.10.2015 в 16:39 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения