Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1019-MИ
София, 18.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на  ПП „Национално движение за стабилност и възход” /НДСВ/

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило  заявление с вх. № 564/17.10.2015 г. от ПП„Национално движение за стабилност и възход” /НДСВ/

за регистрация на 11 нови застъпника на  кандидатската листа за общински съветници на партията. Заявлението е второ по ред и е вписано към предходното вписаното заявление с №2 от  Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.  Докумените са подписани и подадени от редовно упълномощено лице.

  Към заявлението  (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощни от 07.09.2015 г. и 10.09.2015 г.; списък на предложените 11 нови застъпници на кандидатска листа на Национално движение за стабилност и възход” /НДСВ/ в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.Списъкът е представен на хартиен насител - 1 бр. и на електронен носител. 

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия. Изпълнени са изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК.

Общият броя регистрирани и ново заявени за регистрация застъпници не превишава броя секции в Столична община.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

  1.РЕГИСТРИРА 11 нови застъпници на кандидатска листа за общински съветници на ПП „Национално движение за стабилност и възход” /НДСВ/ в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва:

Три имена

ЕГН

1

Богомил Емилов Станчев

..........

2

Мелина Александрова Савова

..........

3

Александър Иво Карастойков

..........

4

Стоянка Атанасова Желева

..........

5

Иван Петков Тенев

..........

6

Лора Емилова Пенчовска

..........

7

Светлана Димитрова Велинова

..........

8

Яница Величкова Величкова

..........

9

Василка Симеонова Атанасова

..........

10

Севда Симеонова Димитрова

..........

11

Александър Кирилов Борисов

..........

 

  1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрираните засттъпници се издават удостоверения. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.10.2015 в 16:38 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения