Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1018-МИ
София, 18.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район „Панчарево“ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в Община Столична

 На основание чл. 87, ал.1, т.9 от ИК,  решение  №2363-МИ от 26.09.2015, т.2 на решение  № 2287-МИ от 21.09.2015г. на ЦИК,  Решение № 6-МИ/НР от 08.09.2015г. и Решение № 163-МИ/НР от 15.09.2015г., писма с изх.№403/30.09.2015г. и № 408/01.10.2015г. на ОИК, писма с изх.№  МИ-15-1111/02.10.2015г . и изх.№ МИ-15-1142/02.10.2015г. на ЦИК, Решение № 991-МИ/14.10.2015г. на ОИК, Решение №2835-МИ/16.10.2015г. на ЦИК и писмо с изх.№ МИ-15-1392/17.1015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Утвърждава съдържанието на образец на бюлетина за  кмет на район „Панчарево“ във вид генериран  към датата на решението, съгласно приложение към настоящото.

Приложението не се обявява.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.10.2015 в 16:36 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения