Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1014-МИ
София, 16.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на 2 застъпници на Ивайло Любенов Иванов, кандидат за кмет на кметство с.Мрамор,Столична община, независим кандидат, издигната от Иницитивен комитет представляван от Николай Ангелов Лозанов

В Общинската избирателна комисия в Столична община е постъпило е заявление с вх. № 553 от 16.10. 2015г от Инициатециативен комитет, представляван от Николай Ангелов Лозанов за регистрация на  2 застъпници на Ивайло Любенов Иванов, кандидат за кмет на кметство с. Мрамор, Столична община за изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. Предложението е първо  по ред и е вписано под № 5 на 02.10.2015г. във Входящ  Регистър  на предложени за регистрация  застъпници и заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на комисията.

Към Заявлението (Приложение №68-МИ от изборните книжа ) са приложени: списък на предложените 2 застъпници .Списъкът е представен на хартиен насител - 2 бр. и на електронен носител. 

Броят на заявените за регистрация  застъпници не превишава броя секции.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

Изпълнени са изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-Ми/11.09.2015г. на ЦИК.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 2 застъпници на Ивайло Любенов Иванов , кандидат за кмет на кметство с.Мрамор,Столична община, независим кандидат, издигнат от Иницитивен комитет представляван от Николай Ангелов Лозанов както следва:

Три имена

ЕГН

1

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ

 

2

ЦВЕТЕЛИНА АНТОНОВА ИВАНОВА

 

 

 1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.10.2015 в 19:38 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения