Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1012–МИ
София, 16.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на  ПП „България без цензура”

 Постъпило е заявление с вх. № 543/16.10.2015 г. на ОИК Столична община , заведено под №4 във  Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.  от ПП „България без цензура” представлявана от Николай Тихомиров Бареков чрез Костадин Пандуров-пълномощник.

В заявлението е посочено, че се заявяват  за регистрация  141 /сто четиридесет и един/ броя застъпници общо на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община на ПП „България без цензура“.  Към заявлението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощни ;  списък на предложените застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.Списъкът е представен на хартиен насител - 1 бр. и на електронен носител. 

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

N

Име

ЕГН

несъответствие

1

Валентин Николов Заричинов

 

Лицето няма да има навършени 18 години към 25.10.2015 г

2

Йорданка Георгиева Михайлова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Иван Петров Дойчинов

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 138  предложени застъпника са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 1. Отказва регистрацията на:

N

Име

ЕГН

несъответствие

1

Валентин Николов Заричинов

 

Лицето няма да има навършени 18 години към 25.10.2015 г

2

Йорданка Георгиева Михайлова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Иван Петров Дойчинов

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

 

  2.РЕГИСТРИРА 138 застъпници общо на общински съветници, кмет на район, кмет на община на ПП „България без цензура“в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва:

     

 

Име

ЕГН

1

Даниел Богданов Йорданов

 

2

Лиляна Петрова Ангелова

 

3

Евелина Илиева Христова

 

4

Вера Николова Атанасова

 

5

Цвета Цокова Съева

 

6

Синтия-Огечи Джонмак Котис

 

7

Ася Томова Асенова

 

8

Евелина Сталинова Младенова

 

9

Станимир Колев Кюркчиев

 

10

Таня Стефанова Сусанина

 

11

Николай Красимиров Ангелов

 

12

Христо Христов Генов

 

13

Красен Бориславов Христов

 

14

Николай Александров Димитров

 

15

Кристина Антонова Генкова

 

16

Теодора Кирилова Генкова

 

17

Сашка Боянова Стефанова

 

18

Гергана Пенчева Стефанова

 

19

Юлиян Роберто Соколов

 

20

Ивелина Миленова Китина

 

21

Юлиян Юриев Янакиев

 

22

Георги Виденов Костадинов

 

23

Росина Георгиева Костадинова

 

24

Божидар Русланов Келчев

 

25

Вероника Георгиева Костадинова

 

26

Мая Георгиева Калпакчиева

 

27

Боянка Георгиева Кирчева

 

28

Ценка Николова Георгиева

 

29

Виктория Кръстева Лалева

 

30

Марийка Стилиянова Меднева

 

31

Мария Марио Лалева

 

32

Веселин Методиев Миленов

 

33

Златан Борисов Величков

 

34

Любомир Любомиров Петров

 

35

Цветелина Асенова Асенова

 

36

Невена Здравкова Вельова-Елесина

 

37

Тодор Генчев Боев

 

38

Росица Костадинова Младенова

 

39

Иван Василев Иванов

 

40

Елисавета Богданова Стоянова

 

41

Йорданка Васкова Нинова

 

42

Иванка Боянова Русева

 

43

Кристиан Николаев Михайлов

 

44

Димитринка Георгиева Атанасова

 

45

Александър Ананиев Атанасов

 

46

Мариела Трайкова Григорова

 

47

Венцислав Николаев Григоров

 

48

Искра Захариева Георгиева

 

49

Захарин Ангелов Георгиев

 

50

Виолета Бойкова Рангелова

 

51

Ваня Станева Недялкова

 

52

Ангел Николаев Григоров

 

53

Тихомир Георгиев Стоянов

 

54

Петя Милкова Терзийска

 

55

Катя Георгиева Вучкова

 

56

Саша Иванова Исакиева

 

57

Наталия Иванова Хаджийска

 

58

Иван Георгиев Хаджийски

 

59

Биляна Иванова Хаджийска

 

60

Борис Петров Ганчев

 

61

Росен Ангелов Ненов

 

62

Йоана Димитрова Гаврилова

 

63

Жанет Бойчева Рангелова

 

64

Пламен Петров Димитров

 

65

Людмил Емилов Даскалов

 

66

Гюлка Николова Смоличка

 

67

Катрин Валентинова Каменова

 

68

Надя Иванова Каменова

 

69

Елена Димитрова Христова

 

70

Ивелина Дамянова Иванова

 

71

Надя Недева Михайлова

 

72

Ирина Динова Стоева

 

73

Ели Руменова Русева

 

74

Бойко Лев Страхиев

 

75

Димитринка Димитрова Люцканова

 

76

Дора Дешова Иванова

 

77

Николай Иванов Цветков

 

78

Павлина Петрова Христова

 

79

Веселина Маринова Климентова

 

80

Маргарита Викторова Тончева

 

81

Страшимир Симов Божилов

 

82

Божидар Стефанов Ангелов

 

83

Денис Тин Нгуен

 

84

Светослав Викторов Кехайов

 

85

Силвестър Методиев Дебийски

 

86

Александър Бойков Новков

 

87

Красимир Асенов Цеков

 

88

Михаела Ивайлова Жотева

 

89

Венцислав Любомиров Котелников

 

90

Росана Борисова Въжарова

 

91

Татяна Николова Йорданова

 

92

Костадин Атанасов Марински

 

93

Елиета Бисерова Стефанова

 

94

Ивайло Ангелов Димитров

 

95

Васил Руменов Юруков

 

96

Симеон Пламенов Симеонов

 

97

Марио Пламенов Гърбов

 

98

Стефка Стефанова Иванова

 

99

Виолета Киролова Йосифова

 

100

Мариян Христов Косовски

 

101

Благой Даниелов Благоев

 

102

Десислава Накова Атанасова

 

103

Кирил Стоянов Халачев

 

104

АТАНАСКА МАРИНОВА БЕЛЕВА

 

105

КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ШИШКОВА

 

106

НИНА КИРИЛОВА КОСТОВА

 

107

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА САЛДЖИЕВА

 

108

ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ПАНЧОВСКА

 

109

ДИАНА ИВАЙЛОВА ГАЛЕВА

 

110

СВЕТЛА ВЛАЙКОВА ТОДОРОВА

 

111

ПОЛИНА КИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

 

112

ВЕСИМИР ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ

 

113

ВЕСКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

 

114

КАТЯ МИХАЙЛОВА НОЕВА

 

115

МИЛЕНА МИТКОВА КРУШКОВА

 

116

ДЖЕСИКА ВЕЛИНОВА КРУШКОВА

 

117

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ НАЙДЕНОВ

 

118

ДАМЯНКА ДИМИТРОВА КУЛАКСЪЗОВА

 

119

МАЯ ДАМЯНОВА КУЛАКСЪЗОВА

 

120

АЛЕКСАНДРИНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

 

121

РАДКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

 

122

РОЗАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

123

СОНЯ ЙОТОВА ПРАЩЕЛСКА

 

124

ДИАНА МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА

 

125

СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЧКОВА

 

126

МАГДАЛЕНА ЛИАНОВА ВУТОВА

 

127

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МЛАДЕНОВ

 

128

РОСИЦА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

 

129

Софиянка Рангелова Ивкова

 

130

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ВУТОВА

 

131

АДРИАНА ИГНАТОВА ВАСИЛЕВА

 

132

ТИМКА СТАМЕНОВА ГАЛЕВА

 

133

Велин Огнянов Крушков

 

134

ЛИДИЯ ИВАНОВА РУМПОЛОВА

 

135

ЦВЕТАН СЛАВКОВ РУМПОЛОВ

 

136

ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ЛЮБОМИРОВ

 

137

Таня Рангелова Петрова

 

138

Иво Спасов Янакиев

 

 

 1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.10.2015 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения