Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1008-МИ/НР/
София, 16.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 540/16.10.2015 г. и № 548/16.10.2015г. от кмета на район „Кремиковци" с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Кремиковци " - СО от квотата на ПП „Атака"- 1 промяна в 1 СИК и от квотата на ПП „ГЕРБ“- 3 промени в 3 СИК , по искане на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Кремиковци " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

224622002

Иван Генчов Милошев

Елена Иванова Георгиева

 

член

224622011

Благородна Кирилова Андреева

Симона Валентинова Иванова

 

член

224622020

Галина Николаева Тодорова

Наталия Николаева Димитрова

 

член

224622023

Соня Стоилова Цветанова

Геновева Георгиева Николова

 

член

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.10.2015 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения