Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1006-МИ
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: Разлеждане на постъпил сигнал от Тотка Иванова Димитрова и Данаил Николов Георгиев  с вх. № 528/15.10.2015 г. на основание чл. 87, ал.1, т .22 ИК

 В Общинска избирателна комисия в Столична община, е постъпил сигнал от Тотка Иванова Димитрова и Данаил Николов Георгиев  с вх. № 528/15.10.2015г.,  в който се излага, че г-жа Лилия Донкова определена за временно изпълняващ кмет на район Кремиковци през рабоно време, посещава различни обществени места включително и пенсионерския клуб /който посещават и лицата подали сигнала/ и извършва агитация в полза на Ивайло Панев  - независим кандидат за кмет на район Кремиковци. Сочи се, че лицата лично са убеждавани в пенсионерския клуб да гласуват за Ивайло Панев, като същите считат,  че  това е нарушение на чл. 182 от ИК.

След запознаване със съдържанието на сигнала, ОИК Столична община, счита  че  няма правомощия да се произнесе по същество относно твърденията в същия, тъй като изложеното в него не попада забраните посочени в разпоредбата на чл. 182, ал. 2 от ИК, съгласно който е  забранено провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал 1 т1 ИК и Решение №  2095-МИ/10.09.2015г.  на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 Оставя без разглеждане  Сигнал от Тотка Иванова Димитрова и Данаил Николов Георгиев  с вх. № 528/15.10.2015 г

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.10.2015 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения