Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1005-МИ
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на територията на райони Нови Искър, Люлин, Илинден и Връбница на Столична община

  В ОИК Столична община е постъпило писмо, вх. № 525/15.10.2015 г., от Столичен инспекторат - СО, относно констатирани нарушения във връзка с разпространението на агитационни материали свързани с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015г.

Към писмото са приложени констативни протоколи, съставени и подписани от старши инспектори към Столичен инспекторат, и снимки на агитационни материали, поставени на територията на райони Нови Искър, Люлин, Илинден и Връбница, в нарушение на чл. 183 ал. 3 от ИК и Заповед № СО15-РД-09-1182/18.09.2015 г. на кмета на Столична община, както следва:
- за нарушения в р-н Нови Искър - к.п. № 0017861 от 08.10.2015г ;
- за нарушения в р-н Люлин - к.п. № 0017396 от 05.10.2015г;

-за нарушения в р-н Илинден – к.п.№ 0017460 от 05.10.2015г.

-за нарушения в р-н Връбница – к.п.№0017824 от 07.10.2015г. и к.п.№0017822 от 06.10.2015г.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК вр. чл. 186 ал. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

Указва на кметовете на райони Нови Искър, Люлин, Илинден и Връбница да предприемат незабавни мерки за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс. 

            Препис от решението и от констативните протоколи на Столичен инспекторат да се изпратят на съответните районни кметове за изпълнение.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.10.2015 в 19:17 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения