Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1003–МИ
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници от Местна коалиция“СЕРДИКА(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)“

Постъпило е  заявелние с вх. № 497/13.10.2015 г. на ОИК Столична община, заведено под  №3 от  Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.  от Местна коалиция“СЕРДИКА(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)“ представлявана от Димитър Иванов Самодумов  за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветици, кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства на 25 октомври 2015г.

Взаявелнието е посочено, че се заявяват  за регистрация  641 /шестотин четиридесет и един/ броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства.  Към предложението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно на приносител;  списък на предложените застъпници.Списъкът е представен на хартиен насител - 1 бр. и на електронен носител. 

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като  са установени следните несъответствия.

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Диляна Цветанова Петрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

2

Диляна  Цветанова  Петрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Димитър  Иванов  Лукарски

 

Лицето е кандидат

4

Станислава Радкова Вучкова

 

Невалидно ЕГН

5

Мария Николова Танъмова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

6

Милка  Григорова Стоянова

 

Невалидно ЕГН

7

Ирена  Дианова  Давидкова

 

Лицето е кандидат

8

Петър  Стоянов  Генов

 

Невалидно ЕГН

9

Недялка  Димитрова Божикова

 

Невалидно ЕГН

10

ВЕЛИНА ТОНЧЕВА ЕМИЛОВА

 

Невалидно ЕГН

11

МИЛА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

12

ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

13

Мария  Николова Танъмова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

14

Георги Иванов Ангелов

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

15

Димка Василева Александрова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

16

Милена Ивоанова Райкова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

17

Георги Димитров Ангелов

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

18

Милена  Иванова Райкова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

19

Бинка Василева Алексова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

20

Екатерина Христова Кирилова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

21

Петър Христов Кирилов

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

22

Емилия Василева Йотова

 

Невалидно ЕГН

 

 

 

Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 619 шредложени застъпника са зпълнени са изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

  1.Отказва регистрацията на:

 

Име

ЕГН

1

Диляна Цветанова Петрова

 

2

Диляна  Цветанова  Петрова

 

3

Димитър  Иванов  Лукарски

 

4

Станислава Радкова Вучкова

 

5

Мария Николова Танъмова

 

6

Милка  Григорова Стоянова

 

7

Ирена  Дианова  Давидкова

 

8

Петър  Стоянов  Генов

 

9

Недялка  Димитрова Божикова

 

10

ВЕЛИНА ТОНЧЕВА ЕМИЛОВА

 

11

МИЛА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

 

12

ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

 

13

Мария  Николова Танъмова

 

14

Георги Иванов Ангелов

 

15

Димка Василева Александрова

 

16

Милена Ивоанова Райкова

 

17

Георги Димитров Ангелов

 

18

Милена  Иванова Райкова

 

19

Бинка Василева Алексова

 

20

Екатерина Христова Кирилова

 

21

Петър Христов Кирилов

 

22

Емилия Василева Йотова

 

по съображения изложени по-горе в решението

 

 1. РЕГИСТРИРА 619 застъпници общо за кандидатските листи за общински съветици, кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства на Местна коалиция“СЕРДИКА(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)“ в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва:

 

Име

ЕГН

1

Маргарита Борисова Георгиева

 

2

Зоя Гълъбова Младенова

 

3

Валери Николов Колев

 

4

Цветанка Върбанова Манева

 

5

Радка Петрова Велева

 

6

Петър Емилов Георгиев

 

7

Боряна Георгиева Георгиева

 

8

Сава Борисов Стаменов

 

9

Емилия Петрова Ваклинова

 

10

Ирена Иванова Петрова

 

11

Веселинка Исаева Петрова

 

12

Александра Емилова Иванова

 

13

Юлита Борисова Георгиева

 

14

Румен Иванов Ангелов

 

15

Ивайло Траянов Гавазки

 

16

Маргарита Колева Русева

 

17

Лъчезар Атанасов Щерев

 

18

Васка Славчева Василева

 

19

Едуард Любомиров Младенов

 

20

Константин Емануилов Рафаилов

 

21

Стефан Иванов Атанасов

 

22

Антоанета Борисова Добриянова

 

23

Евелина Димитрова Гуленова

 

24

Росица Богомилова Чонкова

 

25

Ирина Христова Христова

 

26

Весела Константинова Кирова

 

27

Милен Иванов Атанасов

 

28

Стефка Благоева Атанасова

 

29

Райничка Ангелова Манолева

 

30

Йорданка Борисова Георгиева

 

31

Валери Георгиев Калафатов

 

32

Ваня Енчева Златева

 

33

Румяна Павлова Димитрова

 

34

Виктор Димитров Иванов

 

35

Иван Цветанов Петров

 

36

Юлия Пенкова Добрева

 

37

Пламен Иванов Ушколов

 

38

Женя Стефанова Обрешкова

 

39

Анка Илиева Ангелова

 

40

Николай Николаев Недков

 

41

Пламен Веселинов Кръсстев

 

42

Пламен Владимиров Цветков

 

43

Димитър  Василев Костадинов

 

44

Пламена Георгиева Колева

 

45

Надежда Величкова Цветанова

 

46

Станислава Тодзорова Цветанова

 

47

Цветанка Димитрова Петрова

 

48

Йорданка Събева Иванова

 

49

Мая  Пяаскалева Дорова

 

50

Цнветана  Георгиева Николова

 

51

Емил Сергиев Симеонов

 

52

Румен Петров Петров

 

53

Снежана Данчева Стоянова-Бараковска

 

54

Пламен Здравков Тодоров

 

55

Стефка Илиева  Горанова

 

56

Милко Ѝорданов Панайотов

 

57

Димитър  Кузманов Димитров

 

58

МЕТОДИ Борисов Петров

 

59

Дивмитър Величков Томов

 

60

Виолета Николова  Добрева

 

61

Кристиян Андрянов Кръстев

 

62

Мариана Сашева Колева

 

63

Маринела Петрова Данчева

 

64

Джесика Иванова Михалева

 

65

Добрин Веселинов Петков

 

66

Петър Иванов Иванов

 

67

Николай Русев Иванов

 

68

Милена Иванова Борукова

 

69

Йонко Иванов Чернев

 

70

Анелия Александрова Делийчева

 

71

Алеко Миланов Семерджиев

 

72

Валентина Стоянова Кръстева

 

73

Мария Петева Петкова

 

74

Петко Атанасов Танев

 

75

Тома Тончев Димитров

 

76

Желязко Илчев Танев

 

77

Надежда Димитрова Божинова

 

78

Светла Димитрова Божинова

 

79

Иван Серафимов Василев

 

80

Румяна Атанасова Димитрова

 

81

Атанаска Борисова Атанасова

 

82

Иван Руменов Стоянов

 

83

Полина Иванова Тумбева

 

84

Румен Стоянов Стоилов

 

85

Людмила Здравкова Попова

 

86

Добринка Ценова Василева

 

87

Гергина Стоянова Манчева

 

88

Юлиана Николова Кръстева

 

89

Сийка Цекова Стоилова

 

90

Сашко Костадинов Кръстев

 

91

Маргарита Петрова Начкова

 

92

Лилия Албенова Колева

 

93

Зийнеп Шабанова Сюлейманова

 

94

Гюлфие Феин Емин

 

95

Александър Методиев Тодоров

 

96

Петър Пенчев Плачков

 

97

Йорданка Крумова Кънева

 

98

Любка Георгиева Тенчева

 

99

Божидарка Стефанова Векиларчева

 

100

Дея Данаилова Йорданова

 

101

Милка Тодорова Лесева

 

102

Даниела Христова Лесева

 

103

Петра  Георгиева Петкова

 

104

Наталия Димитрова Зарева

 

105

Елина Лазарова Петрова

 

106

Мария Стефанова Петрова

 

107

Атоанета  Антонова Сърнова

 

108

Десислава Иванова Проданова

 

109

Иван Соянов Проданова

 

110

Десислава Иванова Ангелова

 

111

Сашо Лазаров Орозов

 

112

Северина  Ботьова  Мирчева

 

113

Георги  Спасов  Личев

 

114

Станка   Костова Налбантова

 

115

Росица  Веселинова  Георгиев

 

116

Борислав    Ангелов Тасев

 

117

Ивана  Бориславова  Тасева

 

118

Кирил  Веселинов  Георгиев

 

119

Веселин  Иванов  Георгиев

 

120

Йорданка  Васкова  Малинова

 

121

Мариела  Евгениева  Малинова

 

122

Наталия  Иванова  Караиванова

 

123

Венцислав  Велев  Василев

 

124

Зорница  Венкова  Божилова

 

125

Ерик  Джасеми  Заргани

 

126

Неделина  Димитрова  Димитрова

 

127

Габриела  Димитрова  Димитрова

 

128

Анжела  Евстатиева  Джасеми Заргани

 

129

Ани  Георгиева  Петкова

 

130

Михаил  Василев  Михайлов

 

131

Лиляна   Трайчева Петрова

 

132

Зорка  Димчова  Ковачева

 

133

Йордан  Василев  Огнянов

 

134

Емилия   Спирова Дерменджиева

 

135

Катя   Райчева Филипова

 

136

Виктория  Йорданова  Пенева

 

137

Димитър  Георгиев  Георгиев

 

138

Елизабета  Стоянова  Овчарова

 

139

Димитър Пенчев Георгиев

 

140

Мария Боянова Минчева

 

141

Иван Райков Тодоров

 

142

Георги Лацков Янев

 

143

Марина Иванова Иванова

 

144

Борис Ангелов Кирилов

 

145

Лилия Цонкова Дукова

 

146

Атанаска Попова Иванова

 

147

Иван Миланов Иванов

 

148

Маргарита Ивайлова Иванова

 

149

Милка Йорданова Стоянова

 

150

Йорданка Борисова Борисова

 

151

Вера Личова Костадинова

 

152

Любка Йонева Колева

 

153

Личо Костадинов Димитров

 

154

Костадин Личов Димитров

 

155

Иванка Добрева Лалова

 

156

Костадин Ангелов Кръстев

 

157

Валентин Петров Захариев

 

158

Галина Василева Микова

 

159

Катя Кирилова Кочева

 

160

Светлана Петрова Полеганова

 

161

Радостинка Миткова Арнаудова

 

162

Мария Петрова Хасъмска

 

163

Светлана Тодорова Илиева

 

164

Виктория Любомирова Станойчева

 

165

Милена Славчева Савова

 

166

Ивайло Владов Шарков

 

167

Димитър Крумов Иванов

 

168

Мариела Димитрова Стефанова

 

169

Иван Милчев Банков

 

170

Елена Сашева Ничева

 

171

Татяна Петрова Цекова

 

172

Иринка Пенева Ставрева

 

173

Валентин Иванов Петев

 

174

Пиринка Върбанова Гаджева

 

175

Ивайло Павлов Павлов

 

176

Кирилка Василева Павлова

 

177

Лилия Делянова Калчева

 

178

Цветинка Елинова Андреева

 

179

Кристияна Радкова Любенова

 

180

Анелия Маринова Димитрова

 

181

Силвия Кирилова Стоянова

 

182

Светла Пенкова Пенчева

 

183

Благовеста Чавдарова Николова

 

184

Борис Петров Гигов

 

185

Мариана Георгиева Атанасова

 

186

Димитър Христов Димитров

 

187

Иван Костадинов Уков

 

188

Веселин Асенов Георгиев

 

189

Ренета Калинова Ангелова

 

190

Никол Симеонова Джукева

 

191

Жана Валентинова Борисова

 

192

Елена Кирилова Ценкова

 

193

Георги Валентинов Борисов

 

194

Георги Борисов Димитров

 

195

Ангел Иванов Маринов

 

196

Ирина Димитрова Илиева

 

197

Стефка  Радославова  Маринова

 

198

Митко  Ангелов  Кирилов

 

199

Борис  Петров  Ангелов

 

200

Кръстьо  Николов  Петков

 

201

Росен  Тошев  Иванов

 

202

Ирина  Пламенова  Иванова

 

203

Цветанка  Денева  Крумова

 

204

Васил  Зафиров  Станковски

 

205

Мирослав  Кирилов  Маринов

 

206

Лидия  Атанасова  Коларова

 

207

Ромуалдас  Викторо  Каминскас

 

208

Чавдар  Чавдаров  Жиров

 

209

Виктор  Митков  Димитров

 

210

Павел  Веселинов  Видов

 

211

Красимир  Георгиев  Василев

 

212

Силвия  Иванова  Янева

 

213

Наталия  Иванова  Севданова

 

214

Евгения  Иванова  Александрова

 

215

Анита  Александрова  Николова

 

216

Александра  Кирилова  Христова

 

217

Слави Иванов Раев

 

218

Димитър Ѝорданов Найденов

 

219

Гергана Ньйденова Ѝорданова

 

220

Цецка Ѝорданова Гаврилова

 

221

Силвия Илиева Стоянова

 

222

валентина Цветанова Паргова

 

223

Десислава Йорданова Лазарова

 

224

Еленка Трайкова Димитрова

 

225

Галина Нелкова Цачева

 

226

Симеон Симеонов Симеонов

 

227

Иванка Лукова Симеонова

 

228

Нели Димитрова Димова

 

229

Антонио Антонов Разсуканов

 

230

Виктор Георгиев Кръстев

 

231

Теодора Цанкова Николова

 

232

Валентин Александров  Ѝорданов

 

233

Иваѝло  Николов Вучков

 

234

Атанас Ралчев Пенчев

 

235

Петя  Максимова Мартинова

 

236

Бисер Любомиров Благоев

 

237

Виолета Борисова Гергова

 

238

Диана  Траянова Златанова

 

239

Никола Василев Георев

 

240

Румяна Цветанова Маринова

 

241

Борянка Янкова Янева

 

242

Татяна Райчова Венева

 

243

Виктовия  Христова Владова

 

244

Мария Иванова Владимирова

 

245

Ани  Радева Иванова

 

246

Боряна  Красимирова Янкова

 

247

Светла Ленкова Янкова

 

248

Василка  Георгиева Стойнева

 

249

Кирил Иванов Чуркин

 

250

Атанас Александров Тасев

 

251

Алонка  Петрова Желева

 

252

Дочка Йорданова Балканова

 

253

Светла Рангелова Александрова

 

254

Валентина Петрова Мацанова

 

255

Недка Кирилова Кючукова

 

256

Стоян Иванов Христов

 

257

Маргарита   Василева Цолакова

 

258

Маргарита Георгиева Манджукова

 

259

Светослав Велинов Борисов

 

260

Любомир  Евгениев  Генчев

 

261

Дария  Стоянова Радева

 

262

Надежда  Свиленова Божиновска

 

263

Албева- Мина Илиева Цанова

 

264

Екатерина  Стойкова  Янева

 

265

Лена  Ангелова Василева

 

266

Надежда Иванова Кърлежова

 

267

Даниела Иванова Кърлежова

 

268

Рилка Атанасова Ранчева

 

269

Илинка  Атанасова Илиева

 

270

Стефка  Божидарава Дамянова

 

271

Ани Димитрова Димитрова

 

272

Ваня  Денева  Ялъмова

 

273

Александър Георгиев Пехливанов

 

274

Лидия   Маринава  Александрова

 

275

Десислава  Пламенова  Александрова

 

276

Минка  Радушева  Йорданова

 

277

Петя Костадинова Ангелчовска

 

278

Ралица  Стойкова  Христова

 

279

Христо  Тодоров Христов

 

280

Стоянка  Благоева  Стойкова

 

281

Светлана  Христова  Илиева

 

282

Павлина  Атанасова  Павликянова

 

283

Евелина  Красимирова Танчева

 

284

Любка  Николова  Генова

 

285

Радослав Вълков  Вълков

 

286

Петранка Димитрова Петрова

 

287

Незабравка  Вангелова  Стоименова

 

288

Ива Кирилова Стоименова

 

289

Елена  Яковлевна  Петрова

 

290

Александър  Николаев Менкаджиев

 

291

Жасмина Иванова Менкаджиев

 

292

Иван  Валентинов Радев

 

293

Румяна Тонева  Ангелчовска

 

294

Юлия  Ангелова  Савова

 

295

Антонио  Благоев  Стойков

 

296

Стефан  Бойков  Ѝорданов

 

297

Тони Димитров Ангелчовски

 

298

Димитър Тонев  Ангелчовски

 

299

Стамен  Димитров Георгиев

 

300

Харлампи Ненов Чернев

 

301

Румен  Ненчев  Петров

 

302

КРУМ КАМЕНОВ ФИЛИПОВ

 

303

ЦВЕТАНКА ДАНАИЛОВА ФИЛИПОВА

 

304

МИЛА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА

 

305

АНКА ГЕОРГИЕВА ЧОНЕВА

 

306

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА АНДОНОВА

 

307

ИВАН  ПЕТРОВ КАСАБОВ

 

308

ЦВЕТОМИРА КРУМОВА ФИЛИПОВА

 

309

ЕМИЛ ПЕТКОВ ЛАЗАРО

 

310

ИСКРА ЕВГЕНИЕВА ПЕНЧЕВА

 

311

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ЦОНЕВ

 

312

ЛАЗАР ВАСИЛЕВ ЧУКОВ

 

313

ГЕОРГИ ИЛИЕВ АВРИОНОВ

 

314

МАРИЯНА СТЕФАНОВА ЕВТИМОВА

 

315

МАРИЯ НАЧЕВА ЖУДЕВА

 

316

ИВАИЛО ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ

 

317

ЛЮБЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

318

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ

 

319

ЮЛИЯН СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ

 

320

ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

321

ГЕОРГИ АНАТОЛИЕВ ПАРАШКЕВОВ

 

322

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВА ТАРАШЕВА

 

323

ИВАН  САВОВ АНГЕЛОВ

 

324

ПАВЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

 

325

РАДОСЛАВ ПАВЛОВ РАЙНОВ

 

326

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КУЛЕВ

 

327

ХРИСТО БАНЕВ ГЕОРГИЕВ

 

328

ЯНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

 

329

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЧЕКОРАТОВА

 

330

РОСИЦА ИЛИВА ИЛИЕВА

 

331

ОЛЕГ ИЛЧЕНКО Владиславович

 

332

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ИЛЧЕНКО

 

333

МАРИЕТА СЛАВИЕВА ЦВЕТАНОВА

 

334

ЮЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

335

ПЕТЯ ХРИСТОВА ЦЕНКОВА

 

336

СИМЕОН СИМЕОНОВ БОЯНОВ

 

337

НАДЕЖДА АНТОНОВА ПЕТРОВА

 

338

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

 

339

ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА БОРИСОВА

 

340

ПЕТЪР БОРИСОВ ВЛАДИМИРОВ

 

341

МАРТИН ЦВЕТОЗАРОВ АНДОНОВ

 

342

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА

 

343

СВОБОДКА ПАВЛОВА СИМЕОНОВА

 

344

АЛЕКСАНДРА ВЕРКИНОВА НИКОЛОВА

 

345

МАРИЙКА АНГЕЛОВА ВОЛЕВА

 

346

АНГЕЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ

 

347

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

348

НЕГРИЙЧО ХРИСТОВ НЕГРИЕВ

 

349

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВА НИКОЛОВ

 

350

ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ ВЕЛИСЛАВСКИ

 

351

АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА

 

352

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

 

353

ТЕОДОР ИВАНОВ КРУМОВ

 

354

АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА ЦВЕТКОВА

 

355

Адем Адем Муртаза

 

356

Румен  Димов Танъмов

 

357

Тихомир Руменов Танъмов

 

358

Гергана Любенова Любенова

 

359

Антонина Серафимова Симеонова

 

360

Кристиян Бисеров Иванов

 

361

Борислава Иванова Добрева

 

362

Мартина Иванова Гелова

 

363

Лора Николаева Цуцуманска

 

364

ГРИГОР РУМЕНОВ АСЕНОВ

 

365

К0НСТАНТИН АТАНАСОВ БЕЛЕВ

 

366

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ

 

367

ВАЛЕНТИН БОЖИЛОВ НИКОЛОВ

 

368

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

 

369

ПЕТЯ АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЙСКА

 

370

ИГНАТ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

371

СТЕФКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

 

372

ВАНЯ СТОЙКОВА СПАСОВА

 

373

ВАЛЕНТИН  ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

 

374

МАРИЯ МИТКОВА БОТЕВА

 

375

ЛЮБКА ВЕСКОВА ЛОЗОВА

 

376

СИМЕОН ДОБРИНОВ ЛАЗОВ

 

377

РУМЯНА СТАМЕНОВА ШУМАНОВА

 

378

КОСТАДИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

 

379

ВИОЛИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

 

380

ТОДОР КОЛЕВ ТОДОРОВ

 

381

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

 

382

ДЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

 

383

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

 

384

ИВАН  БОЯНОВ ИВАНОВ

 

385

АТАНАС БОЯНОВ ИВАНОВ

 

386

ЛЮДМИЛ ПЛАМЕНОВ ЯКОВЛЕЕВ

 

387

ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

 

388

БОГОМИЛ ПЕТРОВ СТОЯНОВ

 

389

ВЕЛИЗАРА ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА

 

390

ИВАН  РОСЕНОВ РУСЕВ

 

391

ВИКТОР  ТОДОРОВ  СТОЯНОВ

 

392

ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБОМИРОВА

 

393

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОЧЕВ

 

394

БОРЯНА СТЕФАНОВА МИТРЕВА-МИТКОВА

 

395

МАРИН  ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

 

396

АНЕТА ТРАЙЧОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

397

ПРТЪР ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

 

398

ПЕТЪР АСЕНОВ АНДРЕЕВ

 

399

ВЯАСИЛКА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА

 

400

ЮРКА ДОБРЕВА ТАКОВА

 

401

ЛУСИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

 

402

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

403

ЦВЯТКО ЛЮБЕНОВ ПОПОВ

 

404

ИВАН  АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЯНОВ

 

405

МАРТИН ИЛИЕВ СТОЕВ

 

406

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЗЛАТЕВА

 

407

МАРИАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

408

НИКОЛАЙ  ЧУДОМИРОВ ДРАГНЕВ

 

409

КИРИЛ АПОСТОЛОВ МУРАФЕТСКИ

 

410

НЕДКА ТОТЕВА МИТРОВА

 

411

ТОМА МИЛУШЕВ ТАЧЕВ

 

412

ДИМИТРИНА ДЕМИРЕВА ДИМИТРОВА

 

413

Ирина Димитрова НИКОЛОВА

 

414

ИВО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

415

АНИ ЕМИЛОВА КЪРВАЛИЕВА

 

416

Здравко Светославов Николов

 

417

Йоанна Григорова Михайлова

 

418

Йорданка Стефанова Йорданова

 

419

Янко Янков Йорданов

 

420

Иван Борисов Сотиров

 

421

Михаела Кирилова Велчева

 

422

Васко Петров Бачев

 

423

Пепо Златков Тошков

 

424

Теменужка Симова Григорова

 

425

Емилия Илиева Миланова

 

426

Юлия Асенова Граматикова

 

427

Снежина Иванова Хаджииванова

 

428

Славчо Методиев Костов

 

429

Атанас Петров Янчев

 

430

Маргарита Цекова Стоянова

 

431

Вера Георгиева Проданова

 

432

Иванка Славчева Вълкова

 

433

Боряна Росенова Вълкова

 

434

Румяна Методиева Костадинова

 

435

Александър Славчев Костадинов

 

436

Ани Антова Костадинова

 

437

Асен Миланов Сашев

 

438

Ива Цветанова Димитрова

 

439

Иван Любомиров Йоцов

 

440

Мариана Лазарова Ерменкова

 

441

Камелия Свободанова Римпапова

 

442

Петър Стоянов Дойчинов

 

443

Наталия Асенова Ненчевска

 

444

Росен Славов Славов

 

445

Цветан Тодоров Горнишки

 

446

Марийка Николова Маркова

 

447

Преславка Ганчева Станкова

 

448

Снежана Николова  Димитрова

 

449

Магдалена Кирилова Димитрова

 

450

Димитър Радославов Димитров

 

451

Стефан Сергеев Ненчевски

 

452

Асен Сергеев Ненчевски

 

453

Анета Неофитова Владимирова

 

454

Белинда Валентинова Мехайлова

 

455

Елена Василева Миланова

 

456

Антоан Марио Миланов

 

457

Илияна Николаева Христова

 

458

Симеон Весков Василев

 

459

Антоанета Димитрова Воденичарова

 

460

Любомир Мирославов Дочев

 

461

Константин Руменов Косев

 

462

Виктория Даниелова Матеева

 

463

Костадин Александров Ангелов

 

464

Христо Димитров Стайков

 

465

Тодор Георгиев Дяков

 

466

Надежда Ташкова Копринкова

 

467

Димитър Желев Дечев

 

468

Борислав Желев Дечев

 

469

Петрана Стефанова Дечева

 

470

Желю Димитров Дечев

 

471

Станислава Василева Станкова

 

472

Лъчезар Петров Иванов

 

473

Борис Атанасов Кирпичев

 

474

Антоанета Василева Михайлова

 

475

Евгени Мариов Гълъбов

 

476

Гено Иванов Георгиев

 

477

Анета Райчева Андонова

 

478

Георги Николов Георгиев

 

479

Славчо Ианов Чапов

 

480

Радка Георгиева Кръстева

 

481

Стефан Веселинов Ковачев

 

482

Велизар   Лозанов

 

483

Димитрина   Христова

 

484

Марияна Александрова Лозанова

 

485

Наташа Иванова Иванова

 

486

Стоичко Стоичков Цветков

 

487

Иглида Николова  Младенова

 

488

Калоян Пламенов Янков

 

489

Цветан Димитров Цветков

 

490

Екатерина Захариева Стоянова

 

491

Евгения Георгиева Георгиева

 

492

Елена Димитрова Димчева-Мутафчиева

 

493

Мария Ангелова Михайлова

 

494

Михаил   Михайлов

 

495

Парашкева Стоянова Попова

 

496

Янислав Димитров Грозданов

 

497

Ангелина Райчева Чакова

 

498

Ангел Михайлов Михайлов

 

499

Христина Василева Голебуш

 

500

Петрана Пелкова Дочева

 

501

Валентин Георгиев Ефтимов

 

502

Стефан Пенев Стефанов

 

503

Сашо Александров Петров

 

504

Евелина Георгиева Петкова

 

505

Марийка Петрова Петкова

 

506

Радостина Стефанова Петкова

 

507

Диана Иванова Стаоянова

 

508

Емил Димитров Петров

 

509

Мариета Михайлова Колева

 

510

Христо Кирилов Алексиев

 

511

Богдан Илиев Грозданов

 

512

Валери Пацов Николов

 

513

Спас Величков Николов

 

514

Златомир Спасов Николов

 

515

Сотир Георгиев Рушенин

 

516

Флорина Иванова Павлова

 

517

Спаска Георгиева Радева-Василева

 

518

Александра Руменова Николова

 

519

Румяна Иванова Николова

 

520

Йорданка Стоилова Марушкина

 

521

Любчо Илиев Цецаков

 

522

Кирил Иванов Биков

 

523

Виолета Крумова Тодорова

 

524

Васил Георгиев Василев

 

525

Йорданка Ненкова Шишкова

 

526

Цветанка Димитрова Байчеваджиева

 

527

Бажидар Чавдаров Бочелски

 

528

Гюлка Николова Рангелова

 

529

Стефка Христова Томова

 

530

Десислава Илиева Василева

 

531

Ирена Петкова Бучелска

 

532

Чавдар Тодоров Бочевски

 

533

Румен Кирилов Илиев

 

534

Петка Тодорова Джуджева

 

535

Ивайло Неделчев Джуджев

 

536

Лазар Вълчков Нинешков

 

537

Илияна Цветанова Анева

 

538

Анна Димитрова Илиева

 

539

Вихра Цокова Микова

 

540

Светлана Димитрова Василева

 

541

Симона Иванова Войнова

 

542

Снежка Бориславова Крумова

 

543

Наталия Петрова Иванова

 

544

Ангел Кънчев Петков

 

545

Костадинка Рангелова Стоянова

 

546

Георги Иванов Стоянов

 

547

Петя Кирилова Стоименова

 

548

Славка Петрова Панова

 

549

Румяна  Николова  Бонева

 

550

Милена Георгиева Бъчварова

 

551

Ани Стефанова Бойкова

 

552

Емилия Стоилова Станойкова

 

553

Цветелина Емилиянова Николова

 

554

Татяна Иванова Модева-Илиева

 

555

Веселка Сашева Тодорова

 

556

Полина Николова Николова

 

557

Юлия Коприянова Димитрова

 

558

Ирена Първанова Ангелова

 

559

Василена Лъчезарова Богоева

 

560

Иван Николов Цветков

 

561

Лилия Николова Цветкова

 

562

Красимир Любомиров Боев

 

563

Николай Ганчев Николов

 

564

Росица Симеонова Заркова

 

565

Димитър Стефанов Георгиев

 

566

Илиана Миланова Велинова

 

567

Кристиян Красимиров Гергов

 

568

Силвия Кирчева Тегаркова

 

569

Аделина Димитрова Върбанова

 

570

Илиана Кирчева Тегаркова

 

571

Мариета Величкова Митова

 

572

Елена Николова Костадинова

 

573

Мариана Асенова Будина

 

574

Цветанка Рангелова Иванова

 

575

Младен Ангелов Марков

 

576

Николай Ивайлов Иванов

 

577

Мая Вельова Костова

 

578

Венцислава Георгиева Денева

 

579

Габриела Петрова Хаджийска

 

580

Анна Спасова Стоилова

 

581

Пламен Любенов Николчов

 

582

Соня Петрова Василева

 

583

Златка Иванова Христова

 

584

Благовест Кирилов Михайлов

 

585

Нина Кирилова Миланова

 

586

Любомир Алексеев Гешев

 

587

Венета Илиева Маринова-Николова

 

588

Митко Симеонов Николов

 

589

Теодор Георгиев Свиленов

 

590

Илия Симеонов Симеонов

 

591

Ани Асенова Миланова

 

592

Юлия Любенова Найденова

 

593

Антоанета Стоянова Борисова

 

594

Пена Антонова Иванова

 

595

Венета Каменова Лилова

 

596

Цветан Иванов Боянкински

 

597

Валентина Василева Димитрова

 

598

Людмила Асенова Кръстанова

 

599

Калинка Тодорова Венкова

 

600

Георги Войков Велев

 

601

Радка Видолова Тодорова

 

602

Румен Тодоров Венков

 

603

Златинка Пенчева Венкова

 

604

Елена Данаилова Саздова

 

605

Валери Петров Петров

 

606

Емилия Кръстанова Николова

 

607

Ладана Асенова Георгиев

 

608

Витан Орлинов Витанов

 

609

Патя Николаева Николова

 

610

Методи Рангелов Петров

 

611

Лозан Милев Попов

 

612

Диляна Сашова Борисова

 

613

Христо Младенов Христов

 

614

Румяна Георгиев Нейкова

 

615

София Богданова Панкова

 

616

Стефан Валентинов Велков

 

617

Мартин Василев Цонев

 

618

Тинка Николова  Христова

 

619

Петър Томов Николов

 

 

 1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, като комисията издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.10.2015 в 19:15 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения