Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1002-МИ/НР
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на график за обучение на членовете на секционни избирателни комисии

Във връзка с насрочените за 25.10.2015г. избори за общински съветници и за кметове, както и за произвеждането на национален референдум, Общинската избирателна комисия в Столична община следва да извърши обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Столична община,

 поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 4 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ:

 1. Утвърждава график за провеждане на обучения на членовете на СИК на територията на Столична община, както следва: 

Дата/час  за обучение

Административен район/място на обучение

обучители

21.10.2015

18.00 часа

СРЕДЕЦ

ФНТС в България
ул.„Г.С.Раковски" № 108, ет.2, зала 4

 

Мария Георгиева

Боряна Захариева

18.10.2015г.-две групи

16.00-18.00 часа

18.00-20.00часа

КРАСНО СЕЛО

ОКИ Красно село

Стоян Кожухаров

Валери Ботев

22.10.2015г.

18.00 часа

ВЪЗРАЖДАНЕ

Зала НОИ

Бул.“Ал.Стамболийски“№ 62

Мария Георгиева

Боряна Захариева

19.10.2015г.

18.00 часа

ОБОРИЩЕ

Дом на културата“Средец“

Ул.“Кракра“ № 2А

Венцеслав Йотов,

Диляна Иванова

 

20.10.2015г.

18.00 часа

СЕРДИКА

Синдикален дом на културата на транспортните работници в България 
- клон София
бул."Кн.Мария Луиза"№106

Венцеслав Йотов,

Диляна Иванова

21.10.2015г.

18.00 часа

ПОДУЯНЕ

49 СОУ „Бенито Хуарес", Актова зала
ул."Константин Фотинов" №4

Любомир Ковачев, Наталия Илиева, Диляна Иванова

19.10.2015

18.30 часа

СЛАТИНА

Зала Универсиада

Мария Георгиева, Боряна Захариева

19.10.2015г

18.00 часа

ИЗГРЕВ

Зала -  ул. А.Чехов 16а, ет.2

Полина Витанова,

Иван Гебрелиев

21.10.2015г.

18.30 часа

ЛОЗЕНЕЦ

Аула , Биологически факултет на СУ

Полина Витанова,

Иван Гебрелиев

20.10.2015г.,

18.00 часа

ТРИАДИЦА

Аула - СБАЛАГ Майчин дом

Полина Витанова,

Иван Гебрелиев

19.10.2015г.

18.00 часа

КРАСНА ПОЛЯНА

123 СОУ

Валери Цолов, Георги Владимиров

19.10.2015

18.00 часа

ИЛИНДЕН

ПГТЕ „Хенри Форд"

Виолета Темелкова, Жана Иванова

21.10.2015

18.00 часа

НАДЕЖДА

153 ПГ „Неофит Рилски"

Виолета Темелкова, Михайл Петров

19.10.2015г.

18.00 часа

ИСКЪР

Дом на културата „Искър",
бул. „Кръстю Пастухов"№23

Любомир Ковачев, Наталия Илиева

Стоян Кожухаров

20.10.2015 и 21.10.2015

18.00 часа

МЛАДОСТ

145 СОУ

Живка Котева, Веселина Кирилова-Стаменова,

22.10.2015г.

18.00 часа

СТУДЕНТСКИ

УНСС, зала 2005

Полина Витанова,

Иван Гебрелиев

21.10.2015г.

18.00 часа

ВИТОША

ОКИ-Красно село

Стоян Кожухаров, Валери Ботев

22.10.2015г.

18.00 часа

ОВЧА КУПЕЛ

88 СОУ

Валери Цолов, Жана Иванова

20.10.2015г. и 21.10.2015г.

18.00 часа

ЛЮЛИН

56 СОУ

Соня Василева ,

Иван Колев

19.10.2015г.

18.00 часа

ВРЪБНИЦА

140 СОУ

Соня Василева,

Иван Колев

19.10.2015г.

18.30 часа

НОВИ ИСКЪР

Читалище“Христо Ботев“

Живка Котева, Веселина Кирилова-Стаменова,

 

20.10.2015г.

18.00 часа

КРЕМИКОВЦИ

Народно Читалище „Светлина -Кремиковци 1906"
ул."Радивоя" №2

Виолета Темелкова,

Михайл Петров

22.10.2015г.

18.00 часа

ПАНЧАРЕВО

Салон на Читалище -с.Панчарево

Виолета Темелкова,

Михайл Петров

20.10.2015г.

18.00 часа

БАНКЯ

Актова зала на 78 СОУ

Валери Цолов, Жана Иванова

 1. Да се изпрати на районните администрации примерен образец на секционни протоколи , като посочените администрации следва да осигурят необходим брой копия от тях за провеждане на обученията.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.10.2015 в 19:11 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения