Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1001-МИ/НР
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Банкя“– СО

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх.№ 502/14.10.2015 г. от кмета на район „Банкя" с искане за 3 промени в състава на 3 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Банкя " - СО от квотата на ПП „Атака" – 3 замени, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Банкя " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

14

Иван Стойков Стойков

Веселин Митков Найденов

 

ЧЛЕН

12

Виолета Петрова Стойкова-Косовкса

Иванина Иванова Стойкова

 

СЕКРЕТАР

13

Иванина Иванова Стойкова

Виолета Петрова Стойкова-Косовкса

 

ЧЛЕН

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.10.2015 в 19:10 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения